Europe. After 100 Before.

Europe. After 100 Before. — Latvija 100

Vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga

Europe. After 100 Before. — Latvija 100

Datums:07.05.2018

Svinot Latvijas valsts simtgadi, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Institūts un Latvijas Politologu biedrība organizē 2018.gada 7.maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā augsta līmeņa konferenci Eiropa. Pēc 100 Pirms. (Europe. After 100 Before.).

Konferencē piedalīses pārstāvji no Eiropas valstīm, kuras parādījās uz Eiropas kartes pēc Pirmā pasaules kara: Austrija, Čehoslovākija, Igaunija, Somija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Ukraina un Dienvidslāvija. Eksperti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji no šim valstīm, kas tika izveidotas pirms 100 gadiem, sniegs savu redzējumu un labās prakses piemērus, ko šīs valstis tagad un nākamos 100 gados var dot Eiropai - mieram, demokrātijai un izaugsmei.

Konference sniegs platformu ekspertiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri, ņemot vērā savu vēsturisko pieredzi, caur diskusijām piedāvās inovatīvas, alternatīvas un dzīvotspējīgas idejas trīs tematiskajos paneļos: Politika, Ekonomika un Kultūra/Pilsoniskā līdzdalība. Ir plānots, ka ar konferences idejām varēs iepazīties un tās izmantot Eiropas līmeņa lēmumu pieņēmēji. 

Konferences dalībnieku idejas tiks apkopotas un publicētas izdevumā, tādējādi nodrošinot ideju dzīvotspēju un saglabājot to pēctecību.

Rada un dara: Latvijas Institūts