Latvijas reprezentatīvais stends starptautiskajā lidostā "Rīga"

Latvijas reprezentatīvais stends starptautiskajā lidostā "Rīga" — Latvija 100

Vieta: Starptautiskālidosta "Rīga", jaunais terminālis

Latvijas reprezentatīvais stends starptautiskajā lidostā "Rīga" — Latvija 100

Datums:02.01.2018 — 31.12.2019

Latvijas stends starptautiskajā lidostā “Rīga” mērķis ir uzrunāt lidostas un Latvijas viesus ar mērķi sniegt tiem pirmo iespaidu par Latviju kā daudzpusīgu, modernu, inovatīvu un uz attīstību orientētu Eiropas valsti. Latvijas stendā tiks apvienotas gan tradicionālās vērtības, gan sasniegumi ekonomikā, ietverot Latviju raksturojošus elementus, piemēram, Latvijā ražoto produkciju, tūrisma iespējas u.c.

Latvijas stends tiks veidots kā informatīvs stends, kurā ārvalstu kompānijas, kas ierodas Latvijā, uzkavējas Rīgas lidostā kā tranzīta pasažieri vai atstāj Latviju, varēs klātienē saņemt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieku konsultācijas par Latviju un biznesa sadarbības iespējām. Ārvalstu klientiem pēc iepriekšēja pieprasījuma un vienošanās stendā tiks organizētas tikšanās ar Latvijas uzņēmējiem.

Stenda atklāšanas datums tiks precizēts.