Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala"

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala" — Latvija 100

Vieta: Visa Latvija / Noslēguma sarīkojums Rīgā

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala" — Latvija 100

Datums:01.03.2018 — 31.03.2018

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību tradīcija iedibināta kopš 2003.gada, to idejas autors ir izcilais trimdas diriģents, publicists un pedagogs Roberts Zuika, kuram tieši Latvijas simtgadē apritētu 105 gadi. Viņa sakārtotie latviešu tautas dziesmu krājumi “Lakstīgala” ar ALA Kultūras fonda un ģenerāļa K.Goppera fonda palīdzību tika izdoti 25000 eksemplāros un ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra (šobrīd VISC) starpniecību nonāca Latvijas skolās, kur mūzikas pedagogu vadībā bērni apguva 117 latviešu tautas dziesmas un varēja sacensties dziesmu zināšanā.  Turpinot tradīciju, ar tautas dziesmu godināsim Latvijas simtgadi un Roberta Zuikas 105.dzimšanas dienu.