Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Satversmi

14.03.2018

2017. gada septembrī Satversmes tiesa izsludināja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tika organizēts par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai.

Satversmes tiesa aicināja pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Mana Satversme” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” aicināja pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

6. klašu grupā tika iesūtīti 124 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu grupās tika iesūtīti 44 domraksti. Konkursā tika pārstāvētas 30 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus.

Atskata video skaidrots konkursa mērķis, atspoguļots iesūtīto skolēnu darbu vērtēšanas process, kā arī sniegts ieskats konkursa noslēguma ceremonijā, kas norisinājās 2018.gada 15.februārī Satversmes tiesā.

Uz svinīgo noslēguma ceremoniju Satversmes tiesā ieradās konkursa godalgoto vietu un atzinību saņēmušo darbu autori un viņu pedagogi. Pasākumā piedalījās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs, kultūras ministre Dace Melbārde, Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Andris Vītoliņš, žurnāla „Jurista Vārds” redaktore Dina Gailīte, žurnāla „Ilustrētā Junioriem” redaktore Gunta Apse, kā arī žurnāla „Domuzīme” galvenā redaktore Rudīte Kalpiņa.

Paldies skolēniem par iesūtītajiem darbiem un pedagogiem par sniegto atbalstu to tapšanā, kā arī ikvienam, kas palīdzēja šī skaistā projekta tapšanā!

Konkursa laureātu zīmējumus var apskatīt un domrakstus var izlasīt Satversmes tiesas mājaslapā: http://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Atskata video izmantota mūzika:
Avots: http://incompetech.com/music/royalty-...
Izpildītājs: http://incompetech.com/

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu