Piesaki savu notikumu!

Latviju veido mūsu domas un darbi, arī simtgades svinības caurstrāvo līdzdarbības motīvs. Ja Jums ir iecere, ko īstenot Latvijas valsts simtgadē, aicinām pievienot savu notikumu digitālajam kalendāram.

Aizpildot anketu notikuma pievienošanai kalendāram, Jūs iesniedzat norisi Latvijas valsts simtgades programmai. Lūgums anketā aizpildīt pamatinformāciju par notikumu, tā saturu un organizatoriem, norādīt, kā notikums saistīts ar Latvijas valsts simtgadi, kā arī pievienot vizuālu materiālu.

Pēc notikuma pievienošanas nedēļas laikā norādītajā e-pastā saņemsiet apstiprinājumu par notikuma iekļaušanu kalendārā vai papildu jautājumus par plānoto ieceri.

Notikuma pievienošana kalendāram nenodrošina līdzfinansējumu tā īstenošanai. Lai gūtu līdzfinansējumu norises īstenošanai, organizatoriem jāseko informācijai un jāpiesaka projekts, piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai „Latvijai – 100” vai citos projektu konkursos.

Projekta komunikācijai Jums būs pieejama Latvijas valsts simtgades piederības zīme, to lietojot saskaņā ar zīmes lietošanas vadlīnijām un stila grāmatu. Ja informācija par projekta norisi mainās, aicinām sazināties ar Latvijas valsts simtgades biroju.

Simtgades svinības tiek veidotas, piemērojot Latvijas valsts simtgadei līdzību ar dzimšanas dienas svinībām, kas sastāv no piecām savstarpēji saistītām un papildinošām daļām, kuras lūdzam izmantot kā saturiskās vadlīnijas projekta veidošanai:

1. Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes: aicinājums izzināt Latvijas vēsturi, savas dzimtas saknes un vienlaikus celt godā spilgtas personības, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā un izaugsmē.

2. Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi: Latvijas izzināšana trīs laika dimensijās – pagātnē, tagadnē un nākotnē, aicinot atskatīties uz Latvijas valsts tapšanas procesu tuvākā un tālākā pagātnē, izvērtēt tagadnes ieguvumus un resursus un kopīgi plānot nākotnes Latviju.

3. Latvijas draugi un kaimiņi: veltījums un pateicība Latvijas draugiem, kaimiņiem – sabiedrotajiem un valstīm, kas iestājušās par Latvijas valsts izveidi un suverēnu pastāvēšanu, ar kuriem veidojam atvērtas, lietišķas un uz nākotni vērstas attiecības un kuri ar savu atbalstu, padomu un palīdzīgu roku vienmēr ir blakus.

4. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana: aicinājums iesaistīties dzimšanas dienas gaviļnieces Latvijas vides sakopšanā un pilnveidē, kā arī dāvanu un cienasta gatavošanā.

5. Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana: dzimšanas dienas un svētku svinības, kad notiek kopā sanākšana, uzgavilēšana jubilāram, dāvanu pasniegšana un svinības.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu