Piesaki savu notikumu!

4 vienkārši soļi, lai Latvijas simtgades svinības kļūtu vēl dižākas!

1/4Noteikumi

1. Pieteiktā norise atbildīs valsts simtgades svinību mērķiem un tematiskajām prioritātēm.

2. Pieteicējs apņemas īstenot norisi plānotajā formātā un termiņos.

3. Tā nebūs politiska aģitācija vai cita veida politisks pasākums.

4. Norise būs noderīga sabiedrībai, vērsta uz paliekošu vērtību radīšanu, balstīta uz sadarbību un iesaisti.