15.martā Helsinkos, Somijā, notika Latvijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas simts gadu svinību organizatoru tikšanās.

18.03.2016.

Sanāksmes darba kārtības centrālais uzdevums bija dalīties pieredzē par paveikto un plānoto saistībā ar valstu simts gadu jubileju svinību komunikāciju un publicitāti.

Tikšanās laikā pārstāvji bija vienisprātis, ka mūsu valstu simtgades ir lieliska iespēja stiprināt valstu sadarbību gan īstenojot kopīgus projektus, gan veicinot tūrisma sadarbību starp valstīm, gan sniedzot savstarpēju atbalstu informācijas apritē. Baltijas valstis un Somija simtgades svinību ietvaros sadarbosies kopprojektu un apmaiņas projektu veidošanā kultūrā, pievienojoties globālajai lielajai talkai „Let’s Do It” un, turpinot jau aizsākto Seno ugunskuru nakts tradīciju ap Baltijas jūru augusta pēdējā sestdienā, nostiprinās arī citas sadarbības jomas.

Somija svinēs savu simtgadi jau 2017.gadā, atzīmējot to sākot no 2016./2017.gadu mijas līdz Somijas neatkarības dienai 6.decembrī. Svinību vadmotīvs ir „Kopā” – aicinājums visiem kopīgi veidot un svinēt svētkus. Vairāk informācijas par Somijas simtgadi www.suomifinland100.fi.

Igaunijai, tāpat kā Latvijai un Lietuvai, simtgade apritēs 2018.gadā, Igaunijas simtgadi svinot no 2017.gada aprīļa līdz 2020.gada februārim. Svinību vadmotīvs ir dāvanu pasniegšana Igaunijai, īpašu uzmanību pievēršot tieši bērniem un jauniešiem. Vairāk informācijas par Igaunijas simtgadi www.ev100.ee.

Lietuvas valsts atjaunošanas simtgades svētku ietvars vēl top, organizatori ir vienojušies par pasākumu plānu no 2016. līdz 2020.gadam, un tuvākajā laikā nāks klajā ar Lietuvas valsts atjaunošanas simtgades svētku vizuālo identitāti.

Latvijas valsts simtgades svinības noritēs no 2017.gada aprīļa  - Latgales kongresa simts gadu atzīmēšanas līdz Latvijas starptautiskas atzīšanas simtgadei 2021.gada janvārī ar svētku kulmināciju 2018.gadā. Latvijas valsts simtgades svinību vēstījums ir ES ESMU LATVIJA, un tā vadmotīvs ir: „Es daru Latviju, es radu Latviju”, aicinot ikkatru iesaistīties svētku sagatavošanā un svinēšanā, kopīgi un atbildīgi pieminot Latvijas vēstures notikumus un stiprinot pamatu Latvijas nākotnei. Svētku veidošanā īpaša uzmanība pievērsta pasākumiem reģionos, kā arī simtgades pasākumu sasaistei ar bērnu un jauniešu auditoriju, piemēram, veidojot Kultūras skolas somu – veicinot līdzdalību radošajos procesos kultūrā un dažādās dzīves jomās. Vairāk informācijas par Latvijas valsts simtgadi www.lv100.lv.

Somijas simtgades organizatori atzinīgi vērtēja video aicinājumu Latvijas valsts simtgadei dāvināt laiku, veltītās stundas pēc tam pārvēršot aktīvās darbībās, un norādīja, ka tas ir arī veiksmīgs veids, kā uzrunāt cilvēkus visā pasaulē papildināt Latvijas laika banku, kļūstot par daļu no Latvijas valsts simtgades svinību viesiem.

Nākamā četru valstu tikšanās plānota Rīgā šā gada oktobrī. Šādas regulāras tikšanās un informācijas apmaiņa veicina mācīšanos vienam no otra un pieredzes apmaiņu. Latvijas delegācija aicināja katras valsts svētku komunikācijā uzsvērt valstu savstarpējo prieku par atbalstošām kaimiņvalstīm.

No Latvijas sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pavļuta un starptautiskās programmas vadītāja Leonarda Ķestere, Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Inga Oliņa un Latvijas Institūta vadītāja Aiva Rozenberga.

Latvijas valsts simtgades birojs tikās arī ar Latvijas vēstnieku Somijā Uģi Bambi un vēstniecības pirmo sekretāri Dainu Šteinbergu, lai pārrunātu Latvijas simtgades svinību pasākumu attīstību Somijā. Tāpat Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja sniedza interviju medijam „Helsingin Sanomat”.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste,
67330306, 29192298
Dace.Vizulee simbolskm.gov.lv

Papildu informācija:
Linda Pavļuta
KM Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja
67330322,
Linda.Pavlutae simbolskm.gov.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu