2.maijā novada mācību stunda Valkā „Kā mani vecāki/ vecvecāki nokļuvuši un dzīvo Valkā?”

28.03.2017.

4.maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Diena, kas ar panākumiem skaļi pieteikta par Baltā galdauta svēku dienu. Katrā mājā, katrā sētā baltā galdautā tērpt galdu ir liels un skaists izaicinājums. Bet kā klāt baltu galdautu skolā?

2.maija īpašajā audzināšanas stundā ikviens skolēns Valkas novadā tiks aicināts rakstīt nelielu stāstiņu par savu ģimeni un tās saistību ar Valku „Kā mani vecāki/ vecvecāki nokļuvuši un dzīvo Valkā?”. Šajā mazajā stāstā skolēni aicināti pateikt ko svarīgu un būtisku par savu dzimtu. Tas var būt kāds atgadījums, notikums, pārdzīvojums, situācijas apraksts u.c. Ja skolēns ir no citas Valkas novada vietas vai citas pilsētas, tad viņš raksta par to, tematā mainot vārdu Valka.

Darbiņa apjoms ir no pāris teikumiem (mazo klasīšu skolēniem) līdz pāris lapaspusēm (lielajiem skolēniem), ja ir tāda vēlēšanās.

Ar šiem darbiem iepazīstas klases audzinātājs, izvēlas 3-5 klases skolēnu darbus, nodod tos audzināšanas jomas vietniekiem, kuri 3.maijā uzrakstīto aizgādā Valkas novada Izglītības un kultūras daļai, bet savukārt 4.maijā šie darbi tiks lasīti Valkas novadpētniecības muzejā Baltā galdauta svētkos un uz visiem laikiem paliks muzeja fondos.

Pilnīgi visi Valkas novada skolēnu darbi tiks digitalizēti un ievietoti www.valka.lv Latvijas valsts simtgades sadaļā.

Ļoti svarīgi ir izplānot, kā vislabāk šis darbs klasē būtu veicams – vispirms skolēniem mājās vajadzētu aprunāties ar saviem vecākiem, izzinot ģimenes dzimtas atmiņu, otrs lieta – uzrakstīt šo darbu skaisti un pareizi.

Svarīgi, ka katrā klasē ir viens cilvēks, kurš 2.maija klases stundas procesu nofotografē un fotogrāfiju tai pašā dienā elektroniski nogādā Valkas novada Izglītības un kultūras daļas vadītājam Aivaram Ikšelim: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , norādot, no kuras klases fotogrāfija tiek sūtīta.

Iesaistoties novada mācību stundā, mēs parādām, ka mums nav vienalga, kas notiek mūsu ģimenē, skolā, muzejā, pilsētā.

Ar savu attieksmi pret veicamo uzdevumu mēs uzklāsim visskaistāko galdautu savai dzimtajai vietai vai savai pilsētai.

 

Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā Andriga Lozda

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu