Alūksnieši aicināti iesaistīties novada Latvijas simtgades darba grupā

09.12.2016.

Šopavasar aprīlī notikušajā trešajā Alūksnes novada iedzīvotāju forumā, ko organizēja Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, Alūksnes lauku partnerību un Alūksnes un Apes novada fondu, izskanēja daudz ideju par to, kā Alūksnes novadā sagaidīt Latvijas simtgadi.

Lai idejas īstenotos, Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte un Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra un Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece aicina atsaukties tos iedzīvotājus, kas vēlētos iesaistīties Latvijas simtgades aktivitāšu plānošanas un rīkošanas darba grupās.

- Foruma dalībnieki bija ļoti radoši un viņiem bija ļoti daudz labu ideju. Finansiālu apsvērumu dēļ būs iespējams realizēt daļu no tām, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties. Latvijas simtgades gadā pašvaldība Alūksnes novadā organizēs daudzus pasākumus, kuri izskanēs simtgades zīmē, piemēram, būs Otrie Vispasaules Malēniešu svētki, novada dziesmu un deju svētki, Zušu svētki, Alūksnes pilsētas svētki, Bānīša dzimšanas dienas svinības, Pļaujas svētki Viktora Ķirpa Ates muzejā. Noteikti daļu no forumā izskanējušajām idejām varēsim iekļaut šo svētku norisēs. Taču bez kultūras pasākumiem mūsu valsts simtgadei par godu varam īstenot arī citas aktivitātes, - uzsver S. Eglīte.

 Lai spriestu par Latvijas simtgades norisēm Alūksnes novadā, pašvaldības darbinieki tikās ar Alūksnes un Apes novada fonda un Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra pārstāvjiem. Tikšanās laikā izkristalizējās vairākas realizējamas idejas, kas radušās iedzīvotāju foruma laikā. Piemēram, izdot grāmatās stāstus par novada nozīmīgām personībām un šai pusei raksturīgām tradīcijām, kas vairāku gadu garumā apzinātas un apkopotas pašvaldības iestāžu novadpētniecības konkursa ietvaros. Tāpat interesanta varētu izdoties grāmata, kurā fotogrāfi un dzejnieki katrs savā izteiksmes valodā stāsta par Alūksni.

 Vides jomā Latvijas simtgades gadā iedzīvotājus varētu aicināt savos dārzos audzēt noteiktu krāsu puķes, tādā veidā esot vienoti pilsētā un novadā.

Pašreizējām un arī nākamajām paaudzēm interesanti varētu būt stāsti par mājām, pie ēku fasādēm piestiprinot plāksnes ar informāciju par to, kādas personas mājā dzīvojušas vai kādi notikumi tajā risinājušies.

 Tāpat simtgades gaidās vairāk varētu iedzīvināt šīs puses ļaužu malēniskās saknes - valodu un tradīcijas, piemēram, ierunājot malēniskajā izloksnē stāstus, kas pilsētas viesiem un arī pašiem iedzīvotājiem būtu dzirdami pie tūrisma objektiem, vairāk skandējot valodu Malēniešu svētkos un citādi.

 Kultūrvēsturiski nozīmīgs būtu ilgtermiņa projekts par Alūksnes Lielajos kapos guldīto izcilo novadnieku atdusas vietu apzināšanu un to kopšanu gadījumos, kad piederīgo vairs nav, kā arī kapos esošo piemiņas akmeņu ar māksliniecisku vērtību apzināšana un saglabāšana.

 Dz. Zvejniece arī rosināja Latvijas simtgades laikā pašvaldības atbalstītos nevalstisko organizāciju sabiedriski nozīmīgos projektus vairāk virzīt uz ilgtspējīgu valsts simtgadei veltītu un visai sabiedrībai noderīgu ideju īstenošanu, kam par iedvesmu varētu kalpot iedzīvotāju forumā paustie priekšlikumi.
 Ar aprīlī notikušā foruma dalībnieku radītajām idejām var iepazīties  www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Iedzīvotāji, kas vēlas savu laiku un darbu veltīt Latvijai, iesaistoties valsts simtgades darba grupā Alūksnes novadā, aicināti par to sazināties ar pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti pa tālruni 64381512 vai e-pastu Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! vai vērsties pie Dzintras Zvejnieces Sabiedrības centrā Dārza ielā 8 A, Alūksnē.

Tāpat pašvaldība aicina ikvienu Alūksnes novada iedzīvotāju, organizāciju vai uzņēmumu, kas plāno īstenot kādas Latvijas simtgadei veltītas aktivitātes, informēt par tām Kultūras un sporta nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti, izmantojot augstāk norādīto e-pasta adresi, lai ziņas par visām Alūksnes novada norisēm saplūstu vienuviet un tiktu nogādātas arī Latvijas valsts simtgades birojā.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu