Ar vairāk nekā 500 Labiem darbiem noslēgusies Labo darbu nedēļa 2016

27.10.2016.

Lai aicinātu sabiedrību darīt labu citiem, tādējādi palīdzot pašiem sev, labdarības organizācija "Palīdzēsim.lv" no 17. līdz 23. oktobrim jau astoto gadu Latvijā rīko "Labo darbu nedēļu"– nedēļu, kad visa sabiedrība tiek aicināta palūkoties apkārt un ieraudzīt, kam nepieciešama palīdzība, neieguldot lielus finanšu līdzekļus.

Akcijas aicinājumam atsaucās vairāk nekā 18050 cilvēku no Latvijas un šogad tika uzrunāti arī emigrējušie latvieši.
Akcijā šogad reģistrēti 536 Labie darbi, un Labo darbu saraksts ir plašs un vispusīgs –  akcijas dalībnieki rūpējušies gan par vientuļiem un veciem cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan par Latvijas dabas sakopšanu,  gan īpašu uzmanību veltījuši saviem līdzcilvēkiem, kopīgi pavadot laiku.

Aicinājām tautiešus ārpus Latvijas šajā nedēļā justies tuvākiem Latvijai un darīt darbus, kas atgādinātu par dzimteni. Akcijai atsaucās latviešu skoliņas gan Lielbritānijā, gan pat Kanādā.  Lielbritānijas latviešu skoliņa "Pūcītes akadēmija" sagādāja nepieciešamās lietas patversmes iemītniekiem, bet Toronto latviešu biedrības sestdienas skolas skolēni gatavoja Ziemassvētku kartītes, ko sūtīt veco ļaužu mītnei netālu no Toronto, kur dzīvo daudz latviešu.

Kā ierasts, akcijā piedalās gan privātpersonas, gan skolas ar klašu kolektīviem, gan uzņēmumi, gan dažādas organizācijas. Katrs spējam un varam saskatīt kādu, kam nepieciešama palīdzība.

Tas, kurš ņem - piepilda plaukstas.
Tas, kurš dod - piepilda sirdi.
(Laodzi)

Ar šādu devīzi Gulbenes novada darbinieki un iedzīvotāji  darīja savus Labos darbus un apciemoja Valsts sociālā aprūpes centra "LATGALE" Litenē iemītniekus, darbiniekus un vadību, dāvājot patīkamus mirkļus, piepildot telpu ar kādu dziesmu un ģitārspēli, dāvinot noderīgas lietas, kuras iegādātas par Gulbenes novada domes darbinieku saziedotajiem līdzekļiem. Katrs darbiņš, kas paveikts ar mīlestību ir TĀ vērts! Liels skaits atktivitāšu Labo darbu nedēļas ietvaros tiek veltīts, lai iepriecinātu vecos ļaudis ar dziesmām, dzeju, muzikāliem priekšnesumiem un pašu gatavotiem cienastiem. Bauskas novada Vecsaules pamatskola pirmo reizi nolēma piedalīties Labo darbu nedēļā un sagatavoja svētku brīdi pansionāta "Derpele" ļaudīm. Skolēni dziedāja dziesmas, runāja dzeju, rādīja skečus. Sagatavoja mīklas, ticējumus. Noslēgumā dāvināja pašu skolēnu sagatavotas krāsainas kartītes ar laba vēlējumiem, kā arī cepumu kūku, ko bija pagatavojuši visi kopā iepriekšējā dienā Bilskas pamatskola aicinājumam iesaistīties akcijā atsaucas jau vairākus gadus, palīdzot gan cilvēkiem un dzīvniekiem, gan arī veicot dažādus sabiedriskos darbus pagastā. Ja katrs darīsim tikai labas lietas, Latvijai būs nākotne. Tā varam audzināt bērnos mīlestību pret darbu un attieksmi pret apkārtni un līdzcilvēkiem. Apciemot vientuļos sirmgalvjus, dāvājot viņiem pašu sarūpētu cienastu un sirds siltumu, sagādāt pārtiku bez mājām palikušajiem kaķiem un suņiem, salasīt ozolzīles meža iemītniekiem, sakopt nozīmīgas un sabiedriskas vietas savā pilsētā un pagastā, palīdzēt ikdienišķos darbos līdzcilvēkiem. Bilskas pamatskolas skolotāja L. Brikmane uzskata: “Labie darbi būtu jādara visu laiku, taču tiklīdz izsludina “Labo darbu nedēļu”, gribas kļūt vēl labākiem. Bērni ir dažādi, bet tie, kuriem vēlme palīdzēt ir lielāka, nemanot iesaista un iedrošina arī citus skolēnus. Šai nedēļai ir audzinoša loma, un rodas sajūta, ka pēc tās bērni savstarpēji kļūst labāki.”

Šķiet Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" teritoriju var dēvēt par sakoptāko, jo palīdzot sētniecei lapu grābšanā un teritorijas sakopšanā, iesaistījās visu bērnudārza grupiņu audzēkņi un audzinātājas.  Strādāja gan čaklie mazulīši, gan skolotājas, radot prieku un saņemot milzu pateicību no sētnieces, kurai ik rudeni jācīnās ar raibu raibajām lapām. Un , šķiet, Labo darbu nedēļā tika sagrābtas lapas visā Latvijā, jo šāda veida aktivitātē iesaistījās lielākā daļa Latvijas skolu, sakopjot ne tikai skolas teritoriju, bet arī parkus, piemāju teritorijas, palīdzot vientuļiem un veciem cilvēkiem.

Veicinot draudzību un izpalīdzēšanas vēlmi par aizvien izteiktāku labo darbu kļūst lielie bērni – mazajiem. Piemēram, lielie dodas uz bērnudārziem lasīt pasakas, devītklasnieki piektklasniekiem palīdz iejusties pamatskolas dzīvē utt.  Piemēram,  Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskolas 9.klase ar moto: „Caur grūtībām uz zvaigznēm” pārbaudīja (gan nopietni, gan nenopietni) piekto klašu skolēnu radošumu un dažādas prasmes.  Šī aktivitāte palīdzēja mazajiem vieglāk iejusties lielo skolēnu kolektīvā, justies brīvākiem un drošākiem.
Daudzi jo daudzi vēlas Latvijas simtgadi sagaidīt un svinēt sakoptākā un zaļākā Latvijā.  Rīgas Dabaszinību skolas puķkopības pulciņš iestādīja pīlādzi, Brocēnu pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne" labiekārtoja Brocēnu novada pašvaldības teritoriju, iestādot košumkrūmus un kokus, bet Pilsrundāles vidusskolas 4.b klase iestādīja zīles podiņos, lai izaugtu jauni ozoliņi, ar ko izrotāt Latviju 100 gadu jubilejā.

Tuvojas gada bargākais gadalaiks – ziema. Laiks, kad visgrūtāk klājas meža iemītniekiem – briežiem un stirnām. Zem biezās sniega segas zvēriņi nespēj atrast sev nepieciešamo pārtiku. Tādēļ Saldus pamatskolas 1.- 5.klašu skolēni atsaucās uz „Purnavu muižas” rīkoto akciju „Pacel zīli un kastani”, lai sagādātu meža iemītniekiem gardos našķus – zīles un kastaņus. Kopumā Labo darbu nedēļā ap 20 skolu pieteikušās lasīt zīles un kastaņus, ko nogādāt meža dzīvniekiem, un Latvijas zoodārzu iemītniekiem.

Visaktīvākā akcijas dalībnieku grupa ir skolēni, kuri īpaši šajā nedēļā vēlas pateikties par ieguldīto darbu arī skolotājām. Tā, piemēram, Kandavas novada Zantes pamatskolas 9. klases skolēni uzņēmās skolotāju lomu un, tā kā līdz pusdienošanas vietai ir gabaliņš ko iet, veda visus mazāko klašu bērnus, atvieglojot skolotāju ikdienu. Zālītes speciālās internātpamatskolas skolēni pagatavoja pārsteiguma cienastu skolotājiem un skolas pāvārītēm, lai skolotāji biežāk smaidītu.Tāpat skolēni devās ciemos pie skolotājiem pensionāriem, sagādājot kādu jauku pārsteigumu, kā arī sakopa  skolu bijušo direktoru vai skolotāju  kapuvietas.

Ne tikai skolēni iepriecināja skolotājus, bet arī otrādi, piemēram, Kandavas novada Zantes pamatskolas kādas klases audzinātāja saviem audzināmajiem pagatavoja bubertu.  Skolotāja no Priekules dalījās ar gardumiem no sava pagraba un iepriecināja pensijā aizgājušās skolotājas un vecos ļaudis.

Ir kolektīvi, kas katru Labo darbu nedēļas dienu pavada labajos darbos,  piemēram, Kandavas novada Zantes pamatskolas skolotāji rīkoja pasākumu skolēnu vecākiem, skolēni palīdzēja dažādos apkārtnes sakopšanas darbos, skolai sagādāja malku visai nedēļai, atviegloja skolotāju darbu, ciemojās pie pensijā aizgājušiem skolotājiem un sagādāja pašu lasītu zāļu tējiņu ziemai,  vāca makulatūru un veica daudz citu nenovērtējamu darbiņu, kas kādam atviegloja ikdienu un deva prieku.

Prieks ir par skolām, kas akcijā piedalās gadu no gada un neaizmirst par aizsaulē aizgājušām Latvijas personībām, tā, piemēram,  Priekules vidusskolas skolēnu aktīvistu grupa regulāri rūpējas par Lāčplēša kara ordeņa kavaliera J.Osteļa un viņa dzimtas piemiņas vietu, Brocēnu vidusskolas skolēni sakopj Braku kapus, Aknīstes vidusskolēni - vietējo kapu kopiņas.

Akcijas nedēļas ietvaros ar īpašu aktivitāti izcēlās Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs "UP's". Kalsnavas "labo darbu policija" aicināja ikvienu izdarīt kādu labu darbu, kas tika norādīts uz aicinājuma kvīts, ko Kalsnavas pagasta iedzīvotāji saņēma no rītiem pie sava auto stikla. Tajā bija rakstīts, kāds labais darbiņš katram dienas laikā ir jāizdara un tad tas jāfiksē sociālajos tīklos. Ikdienā mēs daudz ko uztveram pašsaprotami. Cilvēku darbs, rūpes, sasniegumi - viss sāk šķist pats par sevi saprotams. Bet neļaujies tam! Ikdienā ievēro, ka aiz katra darba stāv cilvēks, kas tajā ieguldījis savu sirdi un laiku. Pasaki paldies par šo darbu! Iespējams, ka tas nozīmēs vairāk, nekā tu spēj iedomāties. Jaunieši ikvienam piedāvāja dažādas idejas, kā paveikt kaut ko vienkāršu, bet labu,  mudinot bērnus mājās iepriecināt vecākus ar kādu darbiņu.

Ir ražas laiks – kāds spiež sulu, Alojas novada veselības aprūpes centrs sarīko lielākā ķirbja konkursu un nogādā to aprūpes centriem.

Akcijas dziļākā jēga un būtība ir mudināt cilvēkus darīt labas lietas ne tikai Ziemassvētkos vai “Labo darbu nedēļā”, bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot kaut ko labu, tu saproti, ka tas nav nekas grūts, ka tas sagādā dubultu prieku - gan tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts!

Mēs visi zinām, ka Latvijā ir ļoti atsaucīgi cilvēki, kas, uzzinot par nepieciešamību palīdzēt, ilgi nešaubās. Šīs nedēļas laikā vēlamies aktualizēt palīdzību, kuras sniegšana iespējama bez lieliem naudas līdzekļiem. Tas var būt elementārākais darbs, pašsaprotama lieta -  palīdzēt kādam vecam cilvēkam aiznest pirkumus, pabarot sētas kaķi, palīdzēt kādai kaimiņos dzīvojošai trūcīgai ģimenei, sakopt savas skolas pagalmu, doties kopā ar klasi vai ģimeni uz dzīvnieku patversmi vai viesos pie vecajiem ļaudīm pansionātā, nodot asinis, vākt ozolzīles dzīvniekiem vai makulatūru. Tas no mums neprasa daudz, bet sniedz būtisku atbalstu kādam citam.

HK Dinamo Rīga jau piekto sezonu Labo darbu nedēļas spēles aizvada Labo darbu zīmē, kur gan līdzjutēji, gan komanda tiek aicināti izdarīt kādu labu darbu. Paldies HK Dinamo Rīga līdzjutējiem, kas spēļu dienās piedalījās labdarības momentloterijās un izsolē, atbalstot bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām!
Labo darbu nedēļa Arēnā Rīga tika aizvadīta krāšņi un aizrautīgi, labajos darbos  aicināja iesaistīties mākslinieki - Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošās studijas audzēkņi, Andžeja Grauda BUNGU SKOLA , Zumba Fitness ar Diānu, DJ Kozy un grupa CanZone.

Arī HK Dinamo Rīga hokejisti iesaistījās labo darbu nedeļas mērķu piepildīšanā un  iegādājās trenažieri – skrejceliņu Kristapam, lai attīstītu 15 gadīgā puiša kustības un viņš spētu patstāvīgāk pārvietoties.
Paldies labo darbu vēstnešiem Andrim Kivičam, Armandam Simsonam, Leldei Lietavietei, radošajai apvienībai “Spiediens”, Ralfam Eilandam, Aigaram Apinim, Lienei Šomasei un lieliskajam operatoram Dimam Golubevam.

„Labo darbu nedēļa 2016” ievada gatavošanos Latvijas valsts simtgadei un tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju. Liels paldies par atbalstu "LNK Charity Fund" un HK „Dinamo Rīga”, kā arī paldies par informatīvo atbalstu LTV, Rīga TV24, LSM.LV, Delfi.lv un Cālis.lv,  Leta un  Fotoziņu aģentūrai F64.  

Paldies visiem, visiem kuri iesaistījās Labo darbu nedēļā!
Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!
Tiekamies Labo darbu nedēļā 2017!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu