Daugavpils 10. vidusskola piedalās projekta „Latvijas skolas soma” pilotfāzē

17.10.2016.

Sagaidot Latvijas valsts simtgades svētkus, Daugavpils 10.vidusskola un Daugavpils Vienības pamatskola iesaistījās Kultūras ministrijas iniciētā un koordinētā projektā Latvijas skolēniem „Latvijas skolas soma”. Š.g. septembrī – decembrī notiek projekta pilotfāze. Projekts paredz visu skolēnu iesaistīšanos un rosina skolēnus apgūt Latvijas kultūras vērtības, kas spēcina piederības sajūtu un valstisko identitāti ikvienam Latvijas bērnam un jaunietim.

„Latvijas skolas somas” projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības. Piedaloties projektā, ir svarīgi attīstīt skolēnu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci: zināt, kāda ir kultūras un mākslas nozīme, spēja to baudīt vai būt tajā ieinteresētam, kas ļauj skolēniem caur kultūras daudzveidību iepazīt sevi, valodu, vērtības, uzvedības modeļus, kā rezultātā veidojas cilvēka piederība nācijai.

Tā kā šī projekta ietvaros tiek atbalstīta profesionālās mākslas un kultūras piedzīvošana, 11.oktobrī devāmies uz Daugavpils teātri, lai noskatītos Daugavpils teātra izrādi mūziklu bērniem „Leo – mazais lauva” O.Šapošņikova režijā. Mūzikla pamatā ir F.Tappera pasaka „Leo - mazais lauva”, kuru pats autors ir uzdāvinājis Daugavpils teātrim iestudēšanai. 1.-7.klašu skolēni noskatījās galvu reibinošu deju un triku, mūsdienīgu mūzikas ritmu un spilgtu krāsu valodā izstāstītu pasaku – stāstu par lauvēnu, kurš dodas uz džungļiem mācīties no citiem zvēriem godīgumu, drosmi, pieticību, cieņu pret vecākiem un citas noderīgas lietas. Sekojot mazā lauvēna ceļojumam, mazie un ne tik mazie skatītāji vēroja, kā ir iekārtota šī pasaule, un iepazina tās galvenās vērtības. 4.-7.klašu skolēni vairāk vēroja aktieru darbu uz skatuves, apzinājās, cik daudzpusīgam ir jābūt māksliniekam, lai spētu aizraut skatītājus un realizēt lugas autora ieceres. Ne mazāk svarīgas pirms teātra apmeklēšanas bija arī sarunas klases stundās par to, ko nozīmē apmeklēt teātri, kādi uzvedības noteikumi ir jāievēro, kādas teātra tradīcijas ir jārespektē, kādu profesiju cilvēki strādā teātrī.

Šī paša pilotprojekta ietvaros 8.klašu skolēni šajā dienā apmeklēja Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu. Šī mācību iestāde sagatavo profesionālus mūziķus, tāpēc tās apmeklējums atbilst projekta “Latvijas skolas soma” pamatnostādnēm. Skolēni noklausījās šīs vidusskolas audzēkņu sagatavotu koncertu, kurš tapa direktores vietnieces mācību darbā Elīnas Bambānes vadībā. Koncertā skanēja pašu audzēkņu komponēta mūzika un dziesmas.

Jāatzīmē, ka katra klase veido pilotprojekta portfolio, kurā apmeklētie pasākumi kultūras notikumi ir izdzīvoti trīs fāzēs: sagatavošanās (saruna par pasākuma saturu, formu), pats pasākums un refleksija (foto, video atskaite, zīmējums, literārs darbs u.tml., kas atspoguļo skolēnu emocijas, pārdomas, novēlējumus).

Projekts „Latvijas skolas soma” neapšaubāmi ir lieliska Latvijas sabiedrības dāvana bērniem un jauniešiem Latvijas valsts simtgadē. 

Materiālu sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Agita Laicāne

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu