Iespēja piedalīties starptautiskās mācībās, īstenojot iniciatīvu “Erasmus+ Latvijas simtgadei"

05.03.2018.

Jaunieši ir garants turpmākajai Eiropas attīstībai, tādēļ viņiem ir jārada iespējas attīstīt savas prasmes un iegūt pieredzi dažādās nozarēs, tai skaitā kultūras jomā. Līdzeklis šī mērķa sasniegšanai ir arī Eiropas Savienības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuras ietvaros, izmantojot neformālās izglītības metodes, var tikt realizēti projekti jauniešiem un personām, kuras strādā ar jaunatni.  

Uzsverot programmas īstenošanas nozīmīgumu Latvijā, ir organizēta arī iniciatīva “Erasmus+ Latvijas simtgadei”, kuras mērķis ir sumināt Latviju tās valstiskuma simtgadē, īstenojot Eiropas brīvprātīgā darba un Solidaritātes korpusa aktivitātes visā Latvijā.

Lai kultūras jomas organizācijām nodrošinātu iespēju vairāk uzzināt par "Erasmus+" programmu, izveidot starptautiskus kontaktus, dalīties ar labās prakses piemēriem, atrast partnerus savam projektam u.tml., tiek organizētas starptautiskas mācības.

Aicinām līdz 19. martam pieteikt dalību seminārā "Shadow the culture", kas notiks 14.-18. maijā Varšavā (Polija). Seminārs ir veltīts kultūras institūciju, tostarp muzeju, bibliotēku, nevalstisko organizāciju un citu darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Aicinām detalizētāk iepazīties ar informāciju par šīm mācībām un uz tām pieteikties, sekojot saitei: jaunatne.gov.lv/lv/raksti/partneribas-veidosanas-seminars-shadow-culture

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu