Izdots rakstu krājums par politiskajām un sociālajām transformācijām Austrumbaltijā 12. un 13. gs.

03.02.2021.

Šī gada 3. februārī plkst. 15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) notiks zinātnisko rakstu krājuma "Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā" atvēršana.

Foto: Kristians Luhaers

Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies:

  • projekta vadītāja Vija Daukšte,
  • krājuma sastādītājs un atbildīgais redaktors Andris Šnē,
  • vēsturnieks Andris Levāns,
  • vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs.

Tiešraide būs skatāma LNB mājaslapā un Facebook lapā.

Rakstu krājumā apkopoti starptautiskā zinātniskā konferencē "Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā" lasītie referāti. Tā notika Latvijas valsts simtgades programmas projekta "Latvijas valstiskuma vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā" ietvaros – 2017. gada 8. un 9. septembrī LNB.

Lasītājiem piedāvātā krājuma raksti aptver plašākus tēmu lokus laikmeta vēstures pētniecībā: vietējās etniskās un kultūras grupas un tajās notiekošās pārmaiņas aizvēstures beigās un krusta karu laikmetā; krusta karu un ar to saistīto kristianizācijas kustību un krusta karu rezultātā ienākušās jaunās sociālās un politiskās iezīmes Livonijā.

Krājumā ir ietverti Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Somijas un Lielbritānijas vēsturnieku pētījumi. Sastādītājs – arheologs, Latvijas Universitātes asociētais profesors Dr.hist. Andris Šnē.

Rakstu krājums "Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā"tiek izdots Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Izdošanu atbalsta: Kultūras ministrija, Latvijas Universitāte, Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Izdevumu drīzumā varēs nopirkt LNB veikalā "Draugu telpa", par precīzām iegādes iespējām informācija būs pieejama atsevišķi.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu