Mākslas muzejs "Rīgas Birža" izdod izstādes grāmatu "Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100"

12.03.2021.

Klajā nākusi pērnā gada izstādes "Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100" grāmata. Izstāde Mākslas muzejā "Rīgas Birža" bija skatāma no 2020. gada 5. septembra līdz 20. decembrim, un tā sniedza ieskatu Valsts mākslas muzeja krājuma un izstāžu darbības vēsturē.

Apjomīgais izdevums ir veltījums pirmās Latvijas brīvvalsts kultūras institūcijai – Valsts mākslas muzejam un tās darbiniekiem, kuru veidotais un saglabātais krājums turpina pēctecībā dzīvot Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijās, ekspozīcijās un pētniecībā.

Tas ir bagātīgi ilustrēts ar mākslas darbu reprodukcijām, dokumentāliem materiāliem un fotogrāfijām. Kā viena no galvenajām vizuālajām un pētnieciskajām atslēgām grāmatas tapšanā ir albums, ko Valsts mākslas muzeja direktors Burkards Dzenis saņēma kā pateicību par divdesmit divos darbības gados paveikto.

Grāmata "Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100" ir bilingvāla: latviešu un angļu valodā.

Tās tapšanā ieguldīts pamatīgs pētnieciskais darbs, sniedzot ieskatu kuratoru Vitas Birzakas, Aijas Brasliņas, Baibas Uburģes un scenogrāfa Reiņa Suhanova kopīgi radītajā izstādes ekspozīcijā, mākslas darbu izlasē un dokumentos, kas iezīmē Valsts mākslas muzeja sarežģītās vēstures izpētes potenciālu. Izdevumā ietverts arī izstādes eksponātu saraksts, bibliogrāfija, arhivālijas un personu rādītājs.

Grāmata tapusi, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam Covid-19 ietekmes mazināšanai īstenotās mērķprogrammas "Nākotnes kultūras piedāvājums" ietvaros.

Grāmatas apjoms: 304 lpp.
Sastādītājas: Vita Birzaka un Aija Brasliņa
Tekstu autores: Vita Birzaka, Aija Brasliņa, Māra Lāce, Baiba Uburģe
Dizaina autori: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane
Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

Grāmatu var iegādāties, rakstot e-pastu uz Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu