KM Latvijas valsts simtgades biroja un Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejas pārstāvji tikās ar novadu jauniešiem

11.05.2016.

Viens no Latvijas valsts simtgades svētku pamatelementiem ir iedzīvotāju personīgās un pilsoniskās iniciatīvas - pašu dāvanas Latvijai. Latvijas valsts 100. dzimšanas dienas moto ir “Es esmu Latvija”, kas apliecina, ka dzimšanas diena būs ļoti daudzveidīga, tieši tāda, kādu to veidosim mēs katrs”, ar šādiem vārdiem jauniešus Latvijas reģionu sadarbības semināros ikreiz uzrunāja Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo projektu vadītāja. Pasākuma laikā organizatori iepazīstināja klātesošos ar jau notiekošajām iniciatīvām un iespējamo iesaisti tajās. Tā, piemēram, par iespēju ziedot brīvās stundas jubilejas svinību organizēšanai, iesaistīties “Baltā galdauta svētkos”, veikt kādu labu darbu un iepriecināt līdzcilvēkus Labo darbu nedēļā, izpētīt savu dzimtas koku, iestādīt ozolu, apceļot Latviju, dalīties stāstos par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem u.tml.

Latgalē dominē vietējais patriotisms, vēlme palīdzēt vecajiem ļaudīm, rūpes par tīru Latviju, domājot ne par savas valsts tīrību tiešā nozīmē, bet aizdomājoties par garīgo tīrību, vēlme rīkot Latvijas mūzikas festivālu, atkārtot Baltijas ceļa ideju.

Zemgalē ir vēlme rīkot plaša mēroga festivālus, tautas dziesmu lietot ielās, veikalos, darba vietās.

Kurzemē jaunieši grib Latvijas mēroga lielos pasākumus pielāgot un rīkot arī savā reģionā. Ja būtu iespējams, jaunieši labprāt izveidotu un ikdienā lietotu interaktīvu kultūras pieminekļu un vēsturiski nozīmīgu objektu karti. Šajā kartē varētu apvienot arī objektus, kuri saistīti ar sportu un citām aktivitātēm. Vienota karte varētu tikt papildināta ar dažādiem uzdevumiem vidē, kā, piemēram, ar geocatching spēles elementiem.

Vidzemē jaunieši piedāvāja, godinot valsts simbolus, rīkot Latvijas nacionālo karnevālu, rīkot brīvdabas izrādes, kokļu svētkus, aicināt interesentus līdzdarboties tautas instrumentu veidošanas meistardarbnīcās, Lielo Talku rīkot divas reizes gadā, radīt pilsētu un novadu ģerboņus no svecēm, rīkot sporta dienu visa vecuma cilvēkiem četras reizes gadā, “Cēsu stiprinieks” pasākuma ideju realizēt arī citās pilsētās, atbalstīt ideju un veidus katram interesentam iekopt savu dārziņu, kopīgi veidot dzimšanas dienas torti, bērniem saistošā veidā stāstīt par Latvijas vēsturi.

Jauniešu domas ir dažādas, bet pamatprincips visur ir viens – mēs gribam veidot savas valsts dzimšanas dienas svinības.

Kā ziņots, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratni par Latvijas valsts izveidi kā procesu, svētku programma tiks īstenota piecu gadu periodā, no 2017.gada līdz 2021.gadam, lai aptvertu galvenos ar valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos pasākumus.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu