Labo darbu festivālu noslēgums “Ceļā uz nākamo simtgadi”

15.04.2019.

5. aprīlī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, tika aizvadīts Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi”, aicinot izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēnus, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un viņu pedagogus, kā arī jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām. Festivālā piedalījās vairāk nekā 350 dalībnieki un viņu pedagogi no visas Latvijas, sabiedrībā pazīstamas personības un mūziķi.

Foto: Ilmārs Znotiņš

Vairāku gadu garumā īstenojamā pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Festivāla dalībniekus uzrunāja VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projekta vadītāja Aija Tūna, kuras pateicās par skolēnu līdzšinējo veikumu un rosināja jauniem un aizrautīgiem darbiem nākotnē.

Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs, savā prezentācijā demonstrējot senas fotogrāfijas no Brīvības cīņu laika, lika aizdomāties par varonību pagātnē un mūsdienās. Tālajā 2019.gadā, kad vajadzēja nosargāt jauno Latvijas valsti, to darīja vairāk nekā 700 pusaudži un jaunieši, t.sk. 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas kareivji, par kuru varonību vēl maz runājam un zinām. M.Mitenbergs aicināja domāt par ikdienas varonību mūsdienās, tās izpausmēm, jauniešu atbildību un izvēlēm, nostājoties vājāko un neaizsargāto pusē.

Foto: Ilmārs Znotiņš

Festivāla dalībniekiem bija iespēja piedalīties vairākās radošajās darbnīcās un meistarklasēs. Meistarklasē “Nākamie 100”, kuru vadīja Vilis Brūveris un IDEJU MĀJAS vadītāja Ance Tīmane, jaunieši diskutēja un radoši darbojās komandās ideju izstrādē.

Darbnīcā “Augsim Latvijai!”, kuru vadīja Jaunsardzes un informācijas centra 5. novada nodaļas jaunsargi un instruktori, jaunieši veica gan fiziskus, gan praktiskus uzdevumus, lai iegūtu pieredzi, kā darbojas jaunsargi un Jaunsardzes organizācija.

Foto: Ilmārs Znotiņš

FIZMIX eksperimentu meistarklasē “Interesanti par fiziku” FIZMIX projekta vadītājs Raitis Streičs iepazīstināja, demonstrēja un iedrošināja jauniešus veikt dažādus eksperimentus. 

Foto: Ilmārs Znotiņš

Vizuālās mākslas meistarklasē, mākslinieces un scenogrāfes Kristīnes Lasmanes rosināti, festivāla dalībnieki izgatavot pašu dizainētus atstarotājus.

Savukārt skolotājiem bija iespēja piedalīties atsevišķā meistarklasē. Tajā Brocēnu vidusskolas skolotāja Daiga Barančane dalījās savā pieredzē, kā sadarboties ar jauniešiem un kā ieinteresēt un motivēt viņus aktīvai un atbildīgai rīcībai, domājot par kopīgi veicamajiem darbiem skolā, vietējā kopienā. Kā skolas un ģimenes sadarbību redz bērnu vecāki, no sava skatupunkta pastāstīja televīzijas un radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece - Gavare. Triju olimpisko spēļu medaļu ieguvēji, kamaniņu braucēji, brāļi Andris un Juris Šici dalījās ar savu iedvesmas stāstu skolotājiem - kā atrast spēku un motivāciju iet uz mērķi, kā aizraut savus skolēnus, kā ieraudzīt ikvienā potenciālu kļūt par veiksmīgu cilvēku savā dzīvē. 

Foto: Ilmārs Znotiņš

Festivāla laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties citās interaktīvās aktivitātēs (viktorīna, objektu meklēšana “Ziemeļblāzmas” parkā u.c.) un pie īpašas fotosienas iemūžināt sevi piemiņai no festivāla. Sarīkojuma noslēgumā dalībniekus priecēja grupas Sub Scriptum un Bermundu Divstūris muzikāli priekšnesumi. 

Foto: Ilmārs Znotiņš

VISC izsaka pateicību ikvienam skolēnam, skolotājam un visiem atbalstītājiem par atsaucību, pozitīvu enerģiju un aktivitāti festivāla sagatavošanā un norisē! Lai mums izdodas arī turpmāk darīt labus darbus sev un citiem par prieku!

 

Informāciju sagatavoja:
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu