Latvijas nākamās simtgades varoņi

27.05.2019.

Atceroties mūsu senčus, kas pirms simts gadiem ar ieročiem rokās aizstāvēja tikko dzimušo Latvijas valsti, jaunās simtgades pirmais gads tiek aizvadīts varonības un drosmes zīmē. Arī nākotnes Latviju veido cilvēki, kuri izvēlas rīkoties, iesaistīties un varēt. Mūsdienu varoņi ir sastopami mums visapkārt, tādēļ Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs sadarbībā ar Latvijas valsts simtgadei veltīto iniciatīvu TUESI.LV aicināja novērtēt un izcelt savus līdzcilvēkus, kas iedvesmo un var būt varonības paraugs citiem. 

Iepazīsties ar Latvijas nākamās simtgades varoņiem, kurus novērtējuši un ieteikuši viņu līdzcilvēki!

Ģirts Klampis un Valters Krētainis

Ģirts Klampis un Valters Krētainis ir draugi, kas Nīcā dibinājuši sociālo uzņēmumu "KK Original Design" un veido palīgierīces bērniem ar kustību traucējumiem. Jau no bērnības abi tuvi ar mākslu - glezno, veido, bet visvairāk mīl darboties ar koku. Ģirts un Valters ir vienaudži un visu, ko dara, to dara no sirds.

Iesaka Monna Terēze Vītola

--------------------

Nauris Zeltiņš

Nauris Zeltiņš ir cilvēks, kas dara visu! Spēlē ģitāru, prot arī bungas, kā arī māca šos instrumentus citiem. Nauris spēlē grupā, filmē un fotografē, savas zināšanas par fotografēšanu nodod arī tiem, kas to vēlas! Viņš vienmēr atrod laiku draugiem un ģimenei, vienmēr gatavs palīdzēt un iesaistīties gan nopietnos, gan neprātīgos projektos!

Iesaka Monna Terēze Vītola

--------------------

Aiga Tomanoviča

Aiga Tomanoviča ir fantastiski uzņēmīga jauna sieviete un apbrīnas vērta mamma! Viņa ar dzīvesbiedru un saviem puikām dzīvo Skrundas novada Rudbāržu pagastā. Aiga rada skaistas lietas bērniem un viennozīmīgi ir mūsu novada un visas Latvijas lepnums - ļoti gaiša, radoša un apņēmīga sieviete.

Iesaka Eva Behmane

--------------------

Juris Rubenis

Juris Rubenis ir vieds cilvēks, kas bija viens no patiesajiem Atmodas gariem, nesen mēģināts piesist krustā, bet ar pašcieņu un iedvesmu turpina izglītot cilvēkus mazliet citādā veidā un formā.

Iesaka Gunda Vaivode

--------------------

Imants Lancmanis

Imants Lancmanis ir personība, kurai spēcīgumā, manuprāt, vispār šobrīd nav līdzinieka. Milzīga darba paveicējs, ar pacietīgu darbu, stāju, bez liekas pompozititātes.

Iesaka Gunda Vaivode

--------------------

Inta Mežule

Inta Mežule ir Smiltenes novada bibliotēkas direktore. Vadot visu Smiltenes novada bibliotēku darbu, Inta ir ne tikai profesionāla, bet arī ļoti cilvēcīga, iejūtīga, pretimnākoša, saprotoša un ieinteresēta līdzdarboties. Uzskatām, ka priekšniekam ir jābūt tieši tādam - kā līderim, kas rāda ceļu un iedvesmo, nevis vagaram. Inta prot iedvesmot. Pateicoties viņas darbam, bibliotēka ir kļuvusi mūsdienīgāka. Inta rada darbā patīkamu atmosfēru, kā rezultātā ir prieks doties uz darbu. No viņas iedvesmoties varētu citu iestāžu un uzņēmumu vadītāji, lai ikviens cilvēks Latvijā būtu priecīgs doties uz darbu!

Ieteicēji – anonīmi

--------------------

Līvija Jansone

Montesori pedagoģes Līvijas Jansones cieņa un ticība pret bērnu iekšējo pasauli, nepadošanās grūtībām un Līvijas pašas iekšēji lielais mīlestības spēks ir izglābis daudzu bērnu un viņu vecāku dzīvesstāstus. Klusi, pat nomaļi un nenovērtēti, darbojoties ar bērniem, kuriem ir kādas attsītības problēmas, Līvija ar savu darbu un dzīvi patiešām iedvesmo kļūt labākiem, iekšēji pārliecinātiem un drošiem. Pateicoties Līvijai, neskaitāmi daudz bērnu ir ieguvuši dzīves kvalitāti un viņu vecāki smēlušies ticību sev, saviem bērniem un pasaulei kopumā. Viņa cīnās par cerību bezcerībā, Aizputes novadā izveidojot biedrību, kas ar montesori pedagoģijas palīdzību sniedz nepieciešamo atbalstu novada bērniem.

Iesaka Liene Zīlīte

--------------------

Edīte Ābeltiņa

Edīte Ābeltiņa ir horeogrāfe Salaspils mūsdienu deju grupai "Buras". Vienreizējs cilvēks, kurš patiesi mīl savus audzēkņus un savu darbu. Intervija ar Edīti Ābeltiņu lasāma šeit.

Iesaka Baiba Kārkliņa

--------------------

Gunārs Vīgants

Gunārs Vīgants ir apņēmīgs un darbīgs cilvēks, kura darbi ir pamats ticībai, ka latvietis ir īsts zemes cilvēks. Plašāk par uzņēmēju Gunāru Vīgantu Ērgļu novadā var lasīt šeit.

Iesaka Ilze Mailīte

--------------------

Ivars Tirzmalis

Ivars Tirzmalis ieguvis zināšanas būvniecībā, atgriezies Ērgļos un izveidojis veiksmīgu uzņēmumu. Viņu raksturo vārdi - dari otram to, ko pats vēlies, lai dara Tev. Domājošs, izpalīdzīgs, strādīgs cilvēks, kurš spēj atrisināt pat vissarežģītākās situācijas.

Iesaka Ilze Mailīte

--------------------

Kristīne Puziņa

Kristīne Puziņa ir Jaunsargu vadītāja Ērgļos. Viņu raksturo aktivitāte un patriotisms, latvietība, kura spēj aizraut jauniešus.

Iesaka Ilze Mailīte

--------------------

Alise Ķīnasta

Alise Ķīnaste no Cēsu puses ir māksliniece. Viņa iedvesmo uz skaisto, mierīgo, tīro un cēlo, viņai piemīt vēlme izzināt un radīt. No Alises vienmēr plūst siltums, smaids, viņa ir laipna ikvienam. 

Iesaka Kitija Dzērve

--------------------

Artūrs Dumbris

Artūrs Dumbris ir izveidojis mēģinājumu telpu un mūzikas studiju jaunajiem ģitāristiem un ne tikai. Viņš vada ģitārspēles nodarbības lieliem un maziem Jaunpilī un Tukumā.

Iesaka Arta Dumbre

--------------------

Aivars Laucis

Aivars Laucis savulaik organizēja brīnišķīgu amatieru video festivālu Skrundas lauku mājās.

Iesaka Arta Dumbre

--------------------

Zane Štolcere

Zane Štolcere / "ZeeHandmade" ir vienkārši brīnišķīgs cilvēks, kas spēj laukos radīt skaistas štātes pilsētās un ne tikai skrienošajiem.

Iesaka Arta Dumbre

--------------------

Modris Vazdiķis

Modris Vazdiķis ir Tērvetes novada Brīvprātīgo ugunsdzesēju brigādes vadītājs Zelmeņos, Tērvetes novadā. Modris ar to nodarbojas vairāk nekā 30 gadus. Aktīvi piedalās ugunsgrēku likvidēšanā un iesaista jauniešus ugundzēsības sportā, organizējot un piedaloties sacensībās.

Iesaka Artis Treimanis

--------------------

Reinis Kalniņš

Reinis Kalniņš ir Siguldas tropu tauriņu mājas vadītājs. Ar tauriņu nozari saistīts jau astoņus gadus - sācis kā akmeņu tīrītājs un tagad ir tauriņu mājas vadītājs un līdzīpašnieks. 

Iesaka Artis Treimanis

--------------------

Aldis Rudzītis

Balles deju kursu "Manieres" deju skolotājs Aldis Rudzītis dejas pieaugušajiem māca jau 23 gadus. Viņš ir cilvēks, kurš daudziem simtiem pāru iemācījis ne tikai dejotprasmi, bet arī – dejas mīlestību un izpratni par to, kas īsti ir balles dejas. Aldis Rudzītis savās deju nodarbībās cilvēkus aizrauj ar savu dzīvesprieku un entuziasmu. Katra deju nodarbība ir dzīves skola ar vērtīgām atziņām, dzīves piemēriem un padomiem. 

Iesaka deju kursu "Manieres" kursante Inga Smirnova un citi Alda Rudzīša deju kursu audzēkņi

--------------------

Sandra Kapteine

Sandra Kapteine ir Rugāju novada domes priekšsēdētāja. Cilvēks ar augstiem morāles kritērijiem, iekšēju spēku, pozitīvismu un neatlaidīgu virzību uz attīstību. Cilvēks ar dzimtās zemes mīlestības, goda un cieņas vērtību pamatīgumu raksturā un ikdienas darbos. Rugāju novads ir viens no mazākajiem novadiem Latvijā, bet Sandras Kapteines vadībā, ar saukli "Tiecies uz augšu!", tas pilnvērtīgi un ar izciliem rezultātiem funkcionē Latvijas novadu saimē. 

Iesaka Irēnas Paideres (dz.Pošiva) dzimtas ļaudis

--------------------

Raimonds Dombrovskis

Raimonds Dombrovskis ir sportists, ceļotājs, dēkainis, iedvesmotājs, sajūtu inženieris, sapņotājs un sapņu piepildītājs, Latvijas patriots. Viņš ir septiņkārtējs ASV čempions biatlonā; ASV Olimpiskās komandas dalībnieks Calgari Ziemas Olimpiskajās spēlēs (1988); daudzu izturības ekspedīciju vadītājs; sporta loģistikas menedžeris; slēpošanas trases “Vanagkalns” izveidotājs; ikgadējā slēpošanas festivāva “Vanagkalns” idejas autors un organizētājs (8 gadi); Jaunpiepalgas novada deputāts. 1988. gadā Raimonds Dombrovskis veica 4200 jūdzes (6759,24 km) ar rollerslēpēm šķērsojot Ziemeļamerikas kontinentu. Par šo piedzīvojumu ir tapusi filma "Neiespējamais ir iespējams" (starptautiskais nosaukums - "A to B Rollerski").

Iesaka Arnis Aspers

--------------------

Ināra Dovgiallo

Ināra Dovgiallo ir trīs bērnu mamma, diriģente, skolotāja un ērģelniece. Būdama studente Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolā, Ināra 16 gadu vecumā sāka vadīt Mērdzenes sieviešu kori "Austra", ko dara joprojām. Ināra arī sacer dziesmas, viņai ļoti tuva ir garīgā mūzika. Kopš 1995. gada Ināra strādā par ģeogrāfijas, mūzikas un kristīgās mācības skolotāju. Ar godprātīgu darbu, ticību Dievam, mīlestību pret dzimto vietu un latgaliešu valodu Ināra ir viens no Kārsavas novada lepnumiem! 

Iesaka Kārsavas novada pašvaldība

--------------------

Rūdolfs Medenis

Rūdolfs Medenis ir lauksaimnieks, kas sācis no absolūta mazumiņa, audzējis kartupeļus un ķiplokus, bet šobrīd viņam ir prāvs ganāmpulks liellopu, viņš iesaistās dažādos projektos - viens no tiem dabisko pļavu atjaunošana. Rūdolfs ir jauns cilvēks, kas pierāda, ka daudz var paveikt ar darbu - neatlaidīgu, mērķtiecīgu un smagu.

Iesaka Līga Jātniece

--------------------

Kārlis Bardelis

 

Kārlis Bardelis īstenojis vairākus izaicinājumu pilnus piedzīvojumus – piemēram, 60 dienas ilgs un 6247 km garš pārbrauciens ar apvidus skrituļslidām no tālākā Eiropas ziemeļu punkta Nordkapa līdz tālākajam dienvidu punktam Gibraltāra ragam (2013. gadā). "Pedal for no Medal" labdarības velobrauciens no Rīgas līdz Sočiem, 17 dienās ar velosipēdu veicot 2840 kilometrus. Projekta laikā tika savākti ziedojumi vairāk kā 8000 EUR apmērā Bērnu slimnīcas rekonsturkcijai. Ar slēpēm šķērsota Somija, pa polārā loka līniju veicot 250 km pa mazapdzīvotu apvidu (2014. gadā). 2014. gada vasarā dalība labdarības velomaratonā "Baltijas ceļš", 24 stundās veicot 600 km garu distanci pāri visām trim Baltijas valstīm. Viņa drosme un rīcība iedvesmo daudzus! Plašāk www.boredofborders.com.

Iesaka Kristīne Delle

--------------------

Inese Pērkone

Palsmanes pagasts var lepoties ar savu pagasta iedzīvotāju Inesi Pērkoni. Vienmēr izpalīdzīga, gatava palīdzēt, jaunu ideju un darbu iedvesmotāja un realizētāja. Inese ir arī ģimenes cilvēks, kam svarīgas ir ģimenes vērtības, to saglabāšana un nodošana tālākām paaudzēm. Ar Ineses līdzdalību Palsmanē ir realizēti dažādi projekti, aktivitātes, kuri uzlabo, pilnveido un dažādo vietējo iedzīvotāju dzīvi. Ir īstena Latvijas, novada un savas Palsmanes patriote.

Iesaka Palsmanes pamatskolas kolektīvs

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu