Latvijas simtgadē veidos jaunas vērtības un pakalpojumus sabiedrībai

13.12.2016.

Otrdien, 13. decembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Latvijas valsts simtgades pasākumu plāns tuvākajiem pieciem gadiem. Simtgadē veidos jaunas vērtības un pakalpojumus sabiedrībai, nacionālajā pasākumu plānā ietverot 800 iniciatīvas Latvijā un vēl 70 pasaules valstīs, kur dzīvo mūsu tautieši. Turklāt plānā vēl ir vieta lieliskām idejām, tās īstenot aicina gan piesakoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam, gan dāvinot arvien jaunus pasākumus, apņemšanās un idejas mūsu valstij simtgadē.

Jau šobrīd apstiprinātas 300 nacionālas nozīmes norises, 100 Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīti projekti un apzinātas vairāk nekā 400 iniciētas norises visās Latvijas pašvaldībās.

„Simtgades svinības tiek veidotas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, mudinot līdzdarboties un aicinot iesaistīties svētku svinēšanā un gatavošanās procesā. Simtgade atbalsosies ikvienā Latvijas novadā, kā arī tālu aiz Latvijas robežām. Īpaši vēlamies uzrunāt bērnus un jauniešus, tādēļ īpašs prieks par iniciatīvu „Latvijas skolas soma. Tāpat ļoti svarīgi ir svinēt visos Latvijas reģionos un diasporās,” uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.

Kā lielākā valsts dāvana simtgadē plānota iniciatīva „Latvijas skolas soma”. Tā ir pilnīgi jauna pieeja izglītībai, ceļot tās kvalitāti, mazinot sociālo nevienlīdzību, stiprinot jaunās paaudzes nacionālo identitāti un kultūras izpratni. „Latvijas skolas soma” sniegs iespēju vairāk nekā 200 tūkstošiem skolēnu klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un vēstures vērtības, zinātnes un inovāciju sasniegumus un dabas skaistumu. Latvijas valsts simtgades programma veidota aktualizējot valsts dibinātāju mērķus sargāt Latviju, tās neatkārtojamo kultūru un valodu, radošumu un pasaules skatījumu, stiprināt ideālus, kas likti Latvijas valsts pamatā – brīvība un demokrātija.

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāns tapis, līdzdarbojoties visām ministrijām, pašvaldībām, valsts un pašvaldību sadarbības partneriem, dažādām institūcijām, nevalstiskām organizācijām un plašai sabiedrībai. Latvijas valsts simtgades svinības aizsāk tādas nozīmīgas ilgtermiņa aktivitātes, kā „Latvijas skolas soma”, norisinās darbs pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveides, top vēstures un zinātnes pētījumi, jaundarbi un jaunrade, Latvijas filmas, gaidāma kultūrvides un infrastruktūras sakārtošana, jaunu tūrisma maršrutu izveide, starptautiskā programma Latvijas redzamības un konkurētspējas celšanai un citas norises.

Ikviens Latvijas cilvēks, organizācija un uzņēmums ir aicināts iesaistīties simtgades svinību sagatavošanā - atbalstīt vai iesaistīties kādā no jau plānotajām simtgades svinību norisēm, radīt dāvanu Latvijai, nākt klajā ar savu notikumu simtgadei un, sākot ar nākamo gadu, notikumu pievienot kopējā Latvijas valsts simtgades norišu kalendārā digitālajā platformā www.lv100.lv .

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana gaidāma 2017.gada maijā, kad norisināsies Iekšlietu ministrijas iniciēta akcija „Apskauj Latviju” ap Latvijas robežu veidojot simbolisku Latvijas garīguma sardzi un pierobežas novados stādot ozolus, ko papildinās dažādi rituāli, spēcinot Latviju pirms tās simtās gadadienas. Visā Latvijā un pie Latvijas cilvēkiem pasaulē 4.maijā tiks svinēta PAR diena Baltā galdauta svētki un Latgalē plaši un daudzveidīgi tiks svinēta Latgales kongresa simtgade, pirms simts gadiem latgaliešu paustā griba apvienoties ar Vidzemi un Kurzemi ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti.

Jau šobrīd Latvijā darbojas 119 valsts simtgades svinību koordinatori norisēm visā Latvijā, iesaistot visplašākās iedzīvotāju grupas. Daudzās pašvaldībās jau izstrādāti vietējo simtgades svinību norišu plāni, taču tie visu laiku tiek papildināti, pieaugot izglītības iestāžu, uzņēmēju, pilsoniskās sabiedrības un citu aktivitātei. Latvijas valsts simtgades norišu programmas sagatavošanu un norisi koordinē Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs. Latvijas valsts simtgades norises īstenos visas ministrijas un vadošās iestādes savās nozarēs, Latvijas pašvaldības, nevalstiskie partneri, norisi koordinē Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs.

Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijai un atpazīstamības veicināšanai izveidota piederības zīme. Valsts iestādēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, norišu organizatoriem un uzņēmumiem piederības zīmes lietošanas vadlīnijas pieejamas, sazinoties ar Latvijas valsts simtgades biroju.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu