Latvijas simtgades pasākumos iesaistīsies arī Eiropas Latviešu apvienība

29.03.2016.

Kultūras ministrijas (KM) Latvijas valsts simtgades biroja un Sabiedrības integrācijas departamenta pārstāvji šā gada 19. un 20. martā piedalījās Eiropas Latviešu apvienības (ELA) ikgadējā biedru organizāciju sanāksmē Tallinā, Latvijas vēstniecībā Igaunijā, kur notika sarunas par ELA sadarbību ar Latvijas valsts iestādēm.

KM pārstāvji informēja un sniedza prezentāciju par Latvijas valsts simtgades sagatavošanu un sadarbības iespējām, kā aktivizēt sadarbību ar latviešiem ārzemēs.

Biedru kopsapulcē tika nolemts, ka ELA Latvijas simtgadē dāvinās savu ieguldījumu Eiropā dzīvojošo latviešu latviskās identitātes un piederības sajūtas stiprināšanā un nesīs Eiropā Latvijas kā stipras, lepnas un eiropeiskas valsts tēlu. ELA biedru organizācijas un to mākslinieciskās pašdarbības kopas piedāvās savu dalību simtgades svinēšanas pasākumos Latvijā 2018. gada novembrī. KM tiek aicināta ietvert Latvijas simtgades programmā Eiropas latviešu organizāciju pasākumus un paredzēt iespēju diasporas kopienās izmantot Latvijas valsts radītos simtgades materiālus - filmas, pētījumus, izstādes un citus.

Runājot jau par konkrētiem pasākumiem, ELA biedru kopsapulcē atbalstīts Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga piedāvājums Cēsu bijušās pamatskolas telpās apvienot Pasaules latviešu mākslas centru ar Austra Graša bibliotēku un muzeju “Latvieši pasaulē”, un šo iniciatīvu virzīt kā Latvijas simtgades projektu sadarbībā ar iesaistītajām organizācijām.

ELA biedru organizācijas sagatavos un ELA prezidijam līdz 2016. gada 1. jūnijam iesniegs savas ieceres par Latvijas simtgades atzīmēšanas sarīkojumiem, tajā pašā laikā informējot Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA) un KM vienota pārskata izveidei par diasporas aktivitātēm. Savukārt KM sadarbībā ar ELA izstrādās vīziju par atbalstu diasporas mākslinieciskās pašdarbības kopu darbībai.

Eiropas Latviešu apvienībai šogad pievienojās Latviešu biedrība Norvēģijā, līdz ar to ELA šobrīd apvieno 20 latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas no 16 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. ELA mērķis ir pārstāvēt Eiropas latviešu diasporas intereses, saskaņot tās biedru organizāciju darbību informācijas latviskās izglītības un kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomās, kā arī veicināt sadarbību starp biedru organizācijām un radniecīgām organizācijām.

Sanāksmē piedalījās arī organizāciju pārstāvji no Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Luksemburgas, Beļģijas, Zviedrijas, Francijas, Austrijas un Igaunijas.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu