"Latvijas skolas soma" no simtgades iniciatīvas kļuvusi par paliekošu kultūrizglītības programmu

30.09.2021.

Ceturtdien, 30. septembrī, kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" koordinatori pašvaldībās un skolās tikās informatīvā tiešsaistes seminārā, lai pārrunātu programmas aktualitātes, pieredzi un izaicinājumus, kā arī iepazītos ar jaunāko kultūras norišu piedāvājumu. Seminārā ar pieredzi programmā dalījās arī kultūras iestāžu pārstāvji.

Rīgas 47.vsk. skolēni apmeklē Iluzionisma muzeju "Mystero". Foto: Oskars Artūrs Upenieks, Kultūras ministrija

Kultūras ministrijas rīkotajā seminārā gan programmas īstenotāji skolās, gan kultūras iestādēs atzina, ka Latvijas valsts simtgades programmā aizsāktā iniciatīva "Latvijas skolas soma" sākotnēji raisīja jautājumus par tās praktisko norisi, nozīmi un vietu mācību procesā; tāpat kultūras iestādēm bija jāpielāgojas mērķtiecīgam darbam tieši ar skolēnu auditoriju un, lai viņus sasniegtu, jāmācās uzrunāt ne tikai vecākus, bet tieši pedagogus.

Uzsākot ceturto īstenošanas gadu, "Latvijas skolas soma" kļuvusi par nozīmīgu kultūrizglītības procesa sastāvdaļu – skolās, pašvaldībās un kultūras iestādēs izveidotas sistēmas norišu plānošanai, darbam un izvērtēšanai.

Šā gada 24. septembra ārkārtas sēdē valdība apstiprināja vairākus Kultūras ministrijas prioritāros pasākumus nākamā gada valsts budžeta palielināšanai kultūras jomā, tostarp finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā piešķirts arī "Latvijas skolas soma" norišu turpināšanai 2022. gadā.

2020./2021. mācību gadā arī programmai "Latvijas skolas soma" nācās rēķināties ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, kas liedza pilnībā īstenot tās sākotnējo ieceri – radīt iespēju skolēniem pieredzēt Latvijas mākslas un kultūras norises klātienē.

Tomēr Covid-19 pandēmija neapturēja programmas īstenošanu, tieši otrādi – kopš 2020. gada novembra programmā tika iekļautas arī digitālās un tiešsaistes norises, kas palīdzēja padarīt mācību procesu daudzveidīgāku un emocionāli atbalstīt skolēnus un skolotājus.

Kultūras nozares pārstāvji strauji pielāgojās situācijai un, meklējot jaunus risinājumus, spēja izveidot kvalitatīvas kultūras norises, kas pieejamas digitāli. Tāpat digitālajai videi tika adaptētas jau esošas klātienes norises. Vienlaikus nemainīgas saglabājās kvalitātes prasības un atbilstība programmas saturam.

Foto: Oskars Artūrs Upenieks

"Pārejot uz attālinātu mācību procesu, skolotāji un skolēni piedzīvoja ne mazums izaicinājumu, tomēr kultūras norišu pieejamība digitāli ātri tika apjausta kā iespēja saglabāt skolēniem iespēju gūt nu jau ierastās un tik nepieciešamās kultūras un mākslas pieredzes. Digitālās kultūras norises stingro epidemioloģisko ierobežojumu apstākļos deva iespēju skolēniem virtuāli pabūt no mācību iestādes attālās kultūras iestādēs, kā arī pieredzēt vēl daudzveidīgāku kultūras norišu klāstu nekā iepriekš. Esam gandarīti, ka 2021. gada pavasara semestrī notikušas apmēram 6000 kultūras norises, aptverot ne vien 93% skolēnu, bet daudzos gadījumos sasniedzot arī viņu ģimenes," stāsta programmas "Latvijas skolas soma" vadītāja Aija Tūna.

Arī šobrīd programmā aizvien tiek papildināts digitālo kultūras norišu piedāvājums. Digitāli pieejamas jaunākās Latvijas filmas, kā arī top īpaši skolēniem veidotas muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izrāžu tiešsaistes versijas, audioizrādes un citas daudzveidīgas kultūras norises.

Programma 2018. gadā sākās kā iniciatīva Latvijas valsts simtgades programmā, tāpēc tās mērķis bija radīt skolēniem iespēju iepazīt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, zinātnes un inovāciju attīstību, Latvijas dabu un kultūrainavu.

Kopš 2020. gada "Latvijas skolas soma" ir nostabilizējusies kā kultūrizglītības programma un atgriezusies pie tās sākotnējās idejas, kas tapusi jau pirms Latvijas valsts simtgades programmas – būt "kultūras skolas somai", kas skolēniem dod iespēju iepazīt Latvijas mākslu un kultūru.

Šīs dienas seminārā programmas koordinatore Rēzeknes tehnikumā Solvita Pavlovska raksturoja kultūras norišu izvēles gaitu:

"Sākoties programmai "Latvijas skolas soma", Rēzeknes tehnikumā izvērtējām prioritātes, kas aktuālas tieši mūsu audzēkņiem un secinājām, ka līdz šim audzēkņi galvenokārt apmeklējuši muzejus, un zināšanu par, piemēram, kvalitatīvu latviešu mūziku, kas nav tikai zaļumballes repertuārs, Latvijas kino un teātri, trūkst. Tāpēc par galvenajām prioritātēm, izvēloties kultūras norisi tehnikumā, kļuva mūzikas, teātra un mākslas iepazīšana.

2020. gadā IKVD akreditācijas eksperti novērtējuši ap 1600 izglītības programmu kvalitāti, un 90% ekspertu ziņojumu akcentēts programmas "Latvijas skolas soma" devums un pozitīvā ietekme uz izglītības kvalitāti.

Kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam no vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem vismaz reizi katrā mācību semestrī iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norisēs, sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Programma aptver izglītības iestādes, kas klātienē īsteno pamata un vidējās vispārējās un profesionālās, t. sk., speciālās izglītības programmas.

Plašāk par programmu "Latvijas skolas soma":

lv100.lv/skolassoma

www.facebook.com/latvijasskolassoma 

www.instagram.com/latvijasskolassoma

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu