Liepājas muzejs skolēniem piedāvā jaunu tiešsaistes nodarbību "Mans ģimenes muzejs"

29.11.2021.

Liepājas muzejā tapusi jauna tiešsaistes nodarbība skolēniem "Mans ģimenes muzejs" ar mērķi veicināt skolēnu izpratni par muzeju darbu, funkcijām un muzeja krājumu izmantošanu pētniecībai, kā arī uzzināt, cik svarīgi ir saglabāt un lietderīgi izmantot savas tautas kultūras mantojumu. 

Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar Liepājas muzeju un tajā esošajiem krājumiem, ar Liepājas muzeja specifiku, tiek apzināti muzeju veidi, to darbības pamatprincipi, kas ir galvenie uzdevumi, kurus veic muzejs kā institūcija, kā arī kādu specializāciju un profesiju cilvēki strādā muzejā.

Caur nodarbības norisi skolēni tiek aicināti apzināties savas ģimenes relikviju un personīgo lietu vērtību. Skolēni izzinās, kā palūkoties uz apkārt esošajām lietām un priekšmetiem caur muzeoloģijas prizmu, kā arī noskaidros, kurā brīdī un pie kādiem apstākļiem viņu īpašumā esošs priekšmets var kļūt par muzeja krājumam interesējošu objektu.

Nodarbība sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā interaktīva stāstījuma un sarunu veidā skolēni muzejpedagoga vadībā iepazīsies ar muzeju darbības pamatprincipiem, iepazīs muzeju veidus un izpratīs, kā veidojas muzeja krājuma fondi. Otrajā daļā skolēni veiks patstāvīgu radošu darbu, ievērojot teorētiskajā izklāstā iegūtās zināšanas un izvēloties kādu savā ģimenē vai apkārtesošajā vidē vērtīgu vai simbolisku priekšmetu, kuru apskatīt un mēģināt aprakstīt pēc krājuma priekšmetu vērtēšanas pamatprincipiem.

Pieteikšanās nodarbībām:

Liepājas muzeja Mācību centrs (galvenā muzejpedagoģe Inga Zīverte)
+371 29605223
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu