Mazākumtautību forums pulcēs simtiem pārstāvju no visiem Latvijas reģioniem

20.11.2018.

22. – 23. novembrī vairāk nekā 14 dažādu tautību pārstāvji no 20 Latvijas pašvaldībām - kopumā vairāk nekā 200 mazākumtautību nevalstisko organizāciju aktīvisti - piedalīsies sestajā, ikgadējā Latvijas Mazākumtautību forumā „No integrācijas uz saliedētu sabiedrību.” Pasākums Latvijas valsts simtgades kulminācijas mēneša ietvaros norisināsies Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Rīgas pilī.

“Latvijas spēks ir mūsu cilvēkos. To īpaši spilgti novērtējam mūsu valsts simtgadē – Latvijas valsts izveidošana, atjaunošana un attīstība bija iespējama, pateicoties dažādu tautību cilvēku ieguldītajam darbam. Arī šobrīd Latvijas kopīgo tagadni un nākotni veido katrs, kurš šeit dzīvo, mācās, strādā, liek lietā savus talantus un aktīvi iesaistās vides veidošanā ap sevi. Katrs sniedz savu ieguldījumu, lai padarītu Latviju par arvien stiprāku un labklājīgāku valsti, kurā valda savstarpēja cieņa un kopīgas vērtība,” uzsver Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

„Tautu forums spilgti apliecina, cik daudz un atšķirīgu tautību cilvēku dzīvo Latvijā un uzskata Latviju par savām mājām. Mūsu valsti veido ikviena labās domas un darbi, tādēļ šogad, Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas gadā, ir īpaši svarīgi izcelt visu tautību iedzīvotāju devumu un potenciālu valsts izaugsmē. Liels paldies visām mazākumtautību organizācijām, kuras ik dienu, īstenojot daudzveidīgas pilsoniskās iniciatīvas, apliecina savu lojalitāti un piederību neatkarīgai Latvijas valstij un tās vērtībām, kā arī aktīvi un atbildīgi iesaistās nākamās Latvijas simtgades veidošanā,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Foruma pirmajā dienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiks prezentēti Kantar TNS veiktā pētījuma „Vērtības saliedētā sabiedrībā” rezultāti, kā arī notiks darbs piecās tematiskajās grupās.

Profesionālu moderatoru vadībā tiks analizēta mazākumtautību pārstāvju, īpaši jauniešu iesaistīšanās NVO darbā, NVO sadarbība ar pašvaldību un valsts iestādēm. Tāpat arī tiks apskatītas mazākumtautību kultūras mantojuma un identitātes saglabāšanas iespējas, mazākumtautību jauniešu līdzdalības sabiedrības attīstības procesos Latvijā un Eiropā. Foruma dalībnieki runās gan par mazākumtautību un latviešu savstarpējo sadarbību, gan par plašāku .Latvijas informatīvās telpas dažādību, tostarp apskatīs, cik pieejama Latvijas medijos ir: informācija par mazākumtautību darbību, kultūru un citiem aktuālajiem jautājumiem. Foruma pirmās dienas noslēgumā norisināsies mazākumtautību ansambļu un deju kolektīvu veidots koncerts.

Foruma otro dienu Rīgas pilī ar uzrunām atklās Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kultūras ministre Dace Melbārde, kā arī Valsts prezidenta mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Romāns Alijevs un KM Mazākumtautību NVO pārstāvju konsultatīvās komitejas pārstāve Jeļena Matjakubova. 23. novembra plenārsēdē „Mazākumtautību ieguldījums Latvijā 100 gados” ar ziņojumu par mazākumtautību lomu valstiskuma veidošanā un stiprināšanā uzstāsies sociologs Mārtiņš Kaprāns, tiks prezentēti foruma pirmās dienas darba grupu diskusiju rezultāti, kā arī projekta „Eiropas pēdas Latvijā” īstenošanas gaitā biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” gūtās atziņas par jauniešu līdzdalību un nākotnes skatījumu.

Lai atspoguļotu foruma norisi Rīgas pilī, žurnālistus lūdzam pieteikt savu dalību līdz š.g. 22. novembrim plkst.14.00 elektroniski uz e-pastu; Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

Foruma ietvaros paredzēta arī mazākumtautību kultūras programma, mūzikas priekšnesumi un mazākumtautību nacionālās virtuves degustācija.

Lai veicinātu mazākumtautību līdzdalību, Kultūras ministrija sadarbībā ar partneriem ik gadu organizē Tautu (mazākumtautību) forumu. Forums kļuvis par ikgadēju, lielisku iespēju Latvijas mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un ekspertiem izteikt savu pozīciju par vairākiem aktuāliem jautājumiem: līdzdalību, paaudžu mijiedarbību, kultūras mantojumu, jauniešu iesaistīšanos, starpkultūru dialogu un vienojošu informatīvo telpu, kā arī apspriest tos izaicinājumus, kuriem būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Pasākums šogad notiek jau sesto reizi.

Foruma darba kārtība

 

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu