Noticis pirmais Labo darbu festivāls

25.04.2018.

12. un 13. aprīlī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (RTRIT) notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums - Labo darbu festivāls, kurš tika organizēts VISC īstenotā Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros.

Labo darbu festivāliem, kurus 2018. gadā VISC rīko, ir pieteiktas daudzas interesantas idejas un darbi, kuru iniciatori ir tieši skolēnu/audzēkņu pašpārvaldes, skolēnu domes. Tādēļ gribas apgalvot, ka pašpārvaldēm skolās ir spēks un nākotne dažādu jautājumu risināšanā un ir jāaktualizē pašpārvalžu nozīmīgums un jāsniedz atbalsts to darbībai.

Pasākumā pulcējās aktīvākie 22 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi – pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri grib redzēt un veidot stipru un konkurētspējīgu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu un novadu, no kura nāk, un mūsu valsti. Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, ieinteresētība un iniciatīva, atbildība, kritiskā domāšana un aktīva rīcība ir tās vērtības un personības īpašības, kuras ir vajadzīgas katram sabiedrības pārstāvim un Latvijas izaugsmei.

Divu dienu garumā jauniešiem bija iespēja piedalīties sešās interaktīvās nodarbībās un pilnveidot savas zināšanas un prasmes pār tādiem audzēkņu pašpārvaldes jautājumiem kā komunikācija un sadarbība grupā, komandas veidošana, radoša un produktīva pašpārvaldes struktūra, pašpārvaldes atpazīstamības un publiskā tēla veidošana, digitālās fotogrāfijas radīšana un izmantošana, līdzdalības formas un ietekme uz jauniešiem aktuālu procesu virzību un lēmumu pieņemšanu izglītības iestādēs.

Ar lielu interesi audzēkņi iesaistījās praktiskajās nodarbībās par sava tēla veidošanu, par atrašanos auditorijas priekšā un saikni ar publiku un citiem ar publisko runu saistītiem jautājumiem. Pasākumā piedalījās arī Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsargu pašpārvalde, kura iepazīstināja ar jaunsardzes pienākumiem un izaicinājumiem valsts mēroga jauniešu interešu izglītības kustībā. Savukārt pedagogi savā darba grupā diskutēja par audzēkņu pilsoniskās līdzdalības izpausmēm izglītības iestādēs un kopā ar centra “Dardedze” speciālistiem - par savstarpējo attiecību kultūru un problēmsituāciju risināšanas jautājumiem.

Salidojuma dalībniekiem tika piedāvātas arī vairākas radošās darbnīcas: viņi kopīgi cepa kliņģeri “Mans svētku kliņģeris Latvijas valsts simtgadei”, savukārt pirmās dienas noslēgumā - radošo darbnīcu vakarā - jaunieši iepazinās ar RTRIT talantu konkursa “Uzlecošā zvaigzne” uzvarētājiem, piedalījās audzēkņu teātra “Etīde” dalībnieku aktivitātēs un RTRIT audzēkņu pašpārvaldes organizētājās spēlēs. Ir patiess prieks, ka salidojums notika RTRIT, kurā darbojas ļoti aktīva audzēkņu pašpārvalde un kuram ir bagātas tradīcijas labu darbu veikšanā, radošu aktivitāšu īstenošanā. Labam, iedvesmojošam piemēram, komunikācijai un sadarbībai, pieredzes apmaiņai, darbam komandā ir liela nozīme, plānojot un īstenojot mērķus, tādējādi audzēkņi no visas Latvijas guva jaunas ierosmes, idejas savai darbībai pašpārvaldēs un motivācijai darīt arī turpmāk labus darbus sev un citiem par prieku. 

Pasākuma noslēgumā tā dalībnieki izteica ļoti pozitīvu un atzinīgu vērtējumu šādai iespējai pulcēties kopā un iepazīties tuvāk, iemantot jaunus draugus, apmainīties ar informāciju, izteikt un uzklausīt dažādus viedokļus un pieredzi. Viņi vēlreiz interaktīvā veidā piedalījās spēlē, mēģinot atbildēt uz interesantiem jautājumiem, kurus RTRIT radošā komanda bija sagatavojusi par katru novadu/pilsētu, kurš bija pārstāvēts salidojumā.

Labo darbu festivālā jaunieši savstarpēji bagātinājās, pilnveidoja savas līderības un pilsoniskās līdzdalības prasmes, papildināja zināšanas daudzos jautājumos, kas skar audzēkņu pašpārvalžu darbību. No daudziem pasākuma dalībniekiem izskanēja doma – ir jākļūst par savas izglītības iestādes, pilsētas/novada, valsts patriotiem un aktīviem pilsoņiem, kuriem nav vienaldzīga sava un līdzcilvēku dzīve, kuriem rūp skolas prestižs, laba izglītība, sakārtota vide, lietderīgi pavadīts laiks, kuri interesējas par kultūrvēsturisko mantojumu,tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un RTRIT par atsaucību, līdzdalību, ierosinājumiem audzēkņu pašpārvaldes darbības pilnveidei un labajiem darbiem mūsu Latvijas valsts simtgadē! Uz tikšanos nākamajos Labo darbu festivālos!

Informāciju sagatavoja:
Astra Aukšmuksta
Valsts izglībības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu