Pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2019

28.05.2019.

2019.gada 24.maijā Daugavas muzejā Doles salā jau desmito gadu tika pasniegta Latvijas Muzeju biedrības (LMB) Gada balva. Balva ir vienīgais apbalvojums nozarē un tās mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā. Konkursa kārtībā vērtētie muzeju projekti tika godināti deviņās nominācijās, izceļot kvalitāti, pieejamību un nozīmi sabiedrībā. Šogad balvai bija pieteikti 72 muzeju projekti, kas ir lielākais pieteikumu skaits LMB Gada balvas vēsturē. Pirmo reizi tika izcelts arī konkrēta cilvēka ieguldījums muzeja vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, pasniedzot jaunu apbalvojumu - Mērijas Grīnbergas balvu.

Pirmo Mērijas Grīnbergas balvu saņēma Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne.

Balvas žūrija savu lēmumu pamato šādi: “1973 .gadā Anna Jurkāne sāka strādāt  par direktori Siguldas novadpētniecības muzejā. Tolaik tas bija tipisks novadpētniecības muzejs leģendām apvītā vietā. Anna Jurkāne, saskatot šīs vietas unikalitāti, izstrādāja muzeja un vēsturiskās apkārtnes attīstības konceptu un neatlaidīgi sāka to realizēt. Viņa izcīnīja to, ka Turaidas muižas vēsturisko centru pasludina par īpaši aizsargājamu valsts objektu un 1989. gada janvārī novadpētniecības muzeja vietā izveidoja Turaidas muzejrezervātu. Tagad Turaidas muzejrezervāts ir viens no atpazīstamākajiem muzejiem Latvijā. Tā nav tikai sakopta un estētiska vide, muzeja ēkās ir iekārtotas vēstures ekspozīcijas tādā apjomā un veidā, kādā to neredzam citviet. Ikviena iecere šajā muzejā ir Annas Jurkānes izlolota, vadīta un realizēta. Tas viss nebūtu iespējams, ja pamatā nebūtu dziļas un plašas zināšanas par kultūras mantojuma teoriju un muzejiem.”

Pārējās LMB Gada balvas 2019 tika pasniegtas šādās nominācijās: “Gada ekspozīcija”, “Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā”, “Gada tematiskā izstāde”, “Izglītojošs projekts muzejā”, “Gada publikācija”, “Gada mākslas izstāde”, “Muzeja pieejamības projekts”, “Muzeja inovācijas projekts”, “Gada mārketinga aktivitāte”, kā arī speciālā balva “Pamanīts!”.

LMB Gada balvas 2019 nominācijas un uzvarētāji:

Nominācija: Gada ekspozīcija 2019 (muzejam līdz 10 darbiniekiem)

Uzvarētājs: Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcija “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”

Žūrijas komentārs: “Piesaistot izcilus ekspertus, radīts multimediāls piedzīvojums ar iespēju iepazīt dzelzceļa kultūras stāstus jaunā ekspozīcijā, kas atklāta 2018. gada septembrī.  Virtuālais ceļojums laikā bijušajā Alūksnes stacijas bagāžas šķūnī aktualizē Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļa līnijas kultūrvēsturisko un nozares mantojumu un ir aizraujošs piedzīvojums visām paaudzēm. Ekspozīcijas dizainā interpretētās bagāžas kastes vienlaikus gan kalpo kā apliecinājums kādreizējai uzglabāšanas funkcijai, gan  radoši atklāj vēstures liecības no jauna.”

Nominācija: Gada ekspozīcija 2019 (muzejam līdz 11 - 50 darbiniekiem)

Uzvarētājs: Salaspils memoriāla un Daugavas muzeja ekspozīcija “Salaspils memoriāla jaunā ekspozīcijas”

Žūrijas komentārs: “Runāt to cilvēku vārdā, kuru teiktais palicis neizteikts, izstāstīt to cilvēku stāstus, kurus nežēlīgās vēstures lapaspuses mēģinājušas dzēst – tas ir svēts veikums ne tikai šodienas, bet arī mūsu nākamības priekšā. Ekspozīcija ir spēcīgs un unikāls stāsts starptautiskā mērogā, kurai grūti līdzvērtīgu analogu grūtu atrast. Īpaši atzīmējama ir muzeja darbinieku sadarbība un pašaizliedzība, veidojot izstādi. Viennozīmīgi, viens no spēcīgākajiem ekspozīciju stāstiem aizvadītā gada Latvijas muzeju kontekstā.”

Nominācija: Gada ekspozīcija 2019 (muzejam ar vairāk kā 50 darbiniekiem)

Uzvarētājs: Latvijas Kara muzeja ekspozīcija „Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918 - 1920”

Žūrijas komentārs: “Nav bijis viegls uzdevums stāstīt par valsts tapšanu kā skaistu sākumu, vienlaicīgi neaizmirstot kara postu, kādā vēsturiskie procesi notiek. Tomēr ir rasts tradicionāls, bet vienlaikus askētisks balanss starp muzeja krājuma priekšmetiem un vizuāli efektīgu eksponēšanas veidu.”

Nominācija: Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā 2019

Uzvarētājs: Rīgas Motormuzejs. Bruņotā automobiļa Imanta daļu saglabāšana un eksponēšana izstādē “Leģenda par dzelzs bruņinieku”

Žūrijas komentārs: “Rīgas Motormuzeja paveiktais, atrodot un saglabājot nu jau šķietami mūžībā zudušās bruņumašīnas Imanta daļas, ir unikāls notikums Latvijas kultūrtelpā, kas kinoekranizācijas gadījumā patiktu visiem detektīva Šerloka Holmsa spēju cienītājiem. Motormuzeja pārstāvji ar atzīmi “izcili” spēja atrisināt 80 gadus vecu noslēpumu, bez papildiespēju izmantošanas.”

Nominācija: Gada tematiskā izstāde 2019 (valsts un autonomajiem muzejiem)

Uzvarētājs: Rīgas Motormuzeja iteraktīvā izstāde “Leģenda par dzelzs bruņinieku”

Žūrijas komentārs: “Izstāde, kurā pagātnes elpa savijas ar mūsdienu tehnoloģijām. Sajūtās balstīts ceļojums laikā un telpā, kas interaktīvā veidā atklāj līdz šim nezināmas un leģendām apvītas Latvijas vēstures lappuses.”

Nominācija: ”Gada tematiskā izstāde 2019 (pašvaldību un privātajiem muzejiem)

Uzvarētājs: Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izstāde “Pirmais gads”

Žūrijas komentārs: “Izstāde ar reģionālu iezīmi un māksliniecisku vērtību, kas apvieno nozīmīgu muzeja speciālistu pētniecisko darbu un profesionālu māksliniecisko scenogrāfiju, stāstot sarežģīto Latvijas valsts tapšanas stāstu.” 

Nominācija: Izglītojošs projekts muzejā 2019

Uzvarētājs: Memoriālo Muzeju apvienības projekts “Mākslas / dzejas darbnīcas Raiņa un Aspazijas mājā”

Žūrijas komentārs: “Izglītojošais darbs ir viens no nozīmīgākajiem muzeja darba aspektiem, kuru mūsdienās, veidot interesantu un saistošu, tajā pat laikā nezaudējot būtisko izglītojošo daļu, kļūst arvien sarežģītāk. Īpaši liels izaicinājums tas ir memoriālo muzeju darbiniekiem, kuriem jāprot vēstīt ne viens par izcilām personībām un to darbiem, bet arī mācīt mīlestību. Mīlestību uz dzeju, prozu, darbu… Patiesi liels prieks un lepnums vērot, ar kādu mīlestību tiek veidoti izglītojošie projekti balvas ieguvēju muzejā. Pašaizliedzība, radošums un mīlestība – tie ir vārdi, kuri raksturo  izglītojošo projektu muzejā 2018.gadā un balvas ieguvējus. Lai nezūd radošā dzirksts un vēstījums!”

Nominācija: Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.) 2019

Uzvarētājs: Ojāra Vācieša muzeja projekts ““Runā Ojārs Vācietis” Kopoti balss ieraksti (13 CD albums)”

Žūrijas komentārs: “Kategorijā "Gada publikācija" saņēmām visvairāk pieteikumu- 13 un, izvērtējot šo nomināciju, žūrijai izvērtās visaktīvākās diskusijas. Uzvarētājs ir pamanāms, no citiem atšķirīgs- nopietns ieguldījums pētnieciskajā darbā lieliskā, radošā izpildījumā. Novērtējam, ka šajos 13 CD albumos ir savākti, atlasīti, salasīti no dažādām krātuvēm un vienkopus dzeja, ko lasa pats dzejnieks – Ojārs Vācietis.”

2. vieta: Latvijas Sporta muzeja grāmata ”Latvijas sporta lepnums 100”, autori Agra Brūne un Zenta Valtere

3.vieta:  Žaņa Lipkes memoriāla monogrāfija “Cilvēkglābējs Žanis Lipke”, autore Lolita Tomsone 

Nominācija: Gada mākslas izstāde 2019

Uzvarētājs: Daugavpils Marka Rotko mākslas centra projekts ““MARTINSONA BALVA” II Latvijas  starptautiskās keramikas biennāles konkursa izstāde”

Žūrijas komentārs: “Viens no ievērojamākajiem laikmetīgās keramikas mākslas notikumiem Latvijā. 94 mākslinieki no 29 valstīm, vairāk kā 5000 apmeklētāji. Mēs varam lepoties ar šādu projektu, kas veicina Rotko mākslas centra, Daugavpils pilsētas un valsts atpazīstamību starptautiskā mērogā un sniedz unikālu, redzesloku bagātinošu pieredzi mākslas centra apmeklētājiem.”

Nominācija: Muzeja pieejamības projekts 2019

Uzvarētājs: Talsu novada muzeja āra interaktīvie stendi pilsētā ar kuršu vietām Ziemeļkurzemē un muzeja aktualitātēm

Žūrijas komentārs: “Mūsdienās, kad lielākā daļa informācijas ikvienam ir brīvi pieejama internetā, ir svarīgi, ka arī muzeja piedāvājums un muzeja bagātības – krājuma materiāli pieejami ikvienam iedzīvotājam ārpus darba laika. Talsu novada muzeja izveidotie āra interaktīvie stendi popularizē muzeja krājumu, kā arī atgādina par piedāvājumu, padarot pieejamāku informāciju ikvienam – gan vietējam iedzīvotājam, gan pilsētas viesim. Muzejs iziet ārpus savas ierastās vides un ar modernām tehnoloģijām uzrunā iedzīvotājus, kuri ikdienā uz muzeju nenāk.”

Nominācija: Inovācijas muzejā 2019

Uzvarētājs: Imanta Ziedoņa muzejs. Koncertizstāde “Visas Taisnības”

Žūrijas komentārs: “Projekts, kuram piešķirsim balvu “Inovācija muzejā 2019” izceļas ar to, ka tajā apvienota pētniecība, kas ir garš un lēns proces, ar inovatīvu komunikāciju ar muzeja apmeklētāju. Inovācija ir atvērtas un konkurētspējīgas tirgus ekonomikas dinamiskā sastāvdaļa. Uzdrīkstēšanās un izaicinājums ir izdevies. Rezultāts – skatītāju atzinība un balva par inovatīvu muzeja krājuma interpretēšanu.”

Nominācija: Mārketinga aktivitāte 2019

Uzvarētājs: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja projekts  “Matter to Matter Rīgā. Artūra Analta interaktīvā instalācija”

Žūrijas komentārs: “Mērķtiecīga produkta virzīšana tirgū muzeju misijas kontekstā nozīmē popularizēt savas valsts kultūras vērtības plašā sabiedrībā. Nominācijas “Mārketinga aktivitāte 2019” balvas laureātam Latvijas valsts simtgades kontekstā tas izdevies ar simtkārtīgu jaudu, rādot mūsu cilvēku radošumu un sasniegumus starptautiskā mērogā.”

Nominācija: “Pamanīts!”

Uzvarētājs: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs par 68 muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”

Žūrijas komentārs: “68 Latvijas muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts” ir ne vien unikāls Latvijas muzeju sadarbības projekts, kas trekniem burtiem sevi ierakstīja valsts simtgades svinību kontekstā, bet arī projekts, kas izstādes apmeklētājiem, ieskatoties mūsu valsts pagātnes līkločos, liek domāt par to, kādu veidojam šodienu, mūsu gadsimtu un Latvijas otro simtgadi”.

 

Paldies LMB Gada balva 2019 atbalstītājiem – “Laimas” šokolādes muzejam, žurnālam “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, AS “Latvenergo”, Latvijas Sporta muzejam, Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, SIA “Piebalgas porcelāns” un Valsts Kultūrkapitālfondam. 

Par Latvijas Muzeju biedrību

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kas uz brīvprātības principa apvieno 111 valsts, pašvaldību, privātos un autonomos muzejus. Tā ir lielākā šāda veida organizācija Latvijā, kas izveidota ar mērķi pārstāvēt muzeju intereses un muzeju nozari Latvijā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas muzeju nozares attīstību, lai stiprinātu tās kapacitāti un uzlabotu tās konkurētspēju, rīcībspēju un tēlu valsts un starptautiskā līmenī.  

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Grīnvalde
Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja
Tālr. 29418187
www.facebook.com/muzejilv
www.twitter.com/muzeji_lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu