Programmas “Latvijas skolas soma” pārstāvji tiekas ar pedagogiem

24.08.2020.

No šodienas, 24. augusta, nedēļas garumā Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja programmas “Latvijas skolas soma” komanda viesosies vairākās pedagogu konferencēs, kas tradicionāli norisinās, tuvojoties jaunajam mācību gadam. Iecavā, Bauskā, Rēzeknē, Dagdā un Ozolniekos kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” pārstāvji pārrunās ar skolu vadītājiem un pedagogiem līdzšinējo programmas īstenošanas norisi, kā arī sniegs ieteikumus programmas mērķim atbilstošu kultūras norišu izvēlei un tālredzīgam pieejamā finansējuma ieguldījumam.

“Programmas “Latvijas skolas soma” lielā vērtība ir iespēja piedāvāt Latvijas skolēniem klātienes sastapšanos ar kultūru un mākslu, esot vienā telpā ar aktieri, mūziķi, gleznu, skatoties filmu uz lielā ekrāna, klātesot kultūras notikuma rašanās brīdī, iepazīstot pagātnes kultūras dārgumus un cilvēkus, kas tos rada šodien. Tā ir daļa no formālās izglītības procesa un lieliski palīdz padarīt to mūsdienīgāku, t.sk., sekmējot kritisko un radošo domāšanu, sadarbību, inovatīvu risinājumu meklēšanu visdažādākajās jomās,” stāsta programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna.

Šo sastapšanos laikā, kas aizvien biežāk notiek arī skolu telpās, ieguvējas ir abas puses. Kā atzīst aktieris Oskars Florencs-Vīksne, kurš piedalās tādās jauno skatītāju un arī pedagogu augstu novērtētās izrādēs kā “Klusētāji” Jāņa Znotiņa režijā, DDT veidotajā “Piramīda” un citās, “skolās pēc izrādes redzi, ka esi jaunieti uzrunājis, iespējams, esi mainījis viņa uzskatus, skatījumu, turpmāko izvēli. Tie ir brīži, kad saprotu, kāpēc daru šo darbu. Apziņa, ka, spēlējot izrādi, varu pozitīvi ietekmēt skatītāju, mainīt viņa domāšanu.”

Strādājot COVID-19 pandēmijas apstākļos, nācās meklēt jaunus risinājumus, un nu esam bagātāki ar apkopotu informāciju par bez maksas pieejamajām digitālajām kultūras norisēm. “Piedāvājums ietver lieliskus virtuālos ceļojumus pa muzejiem un izstāžu zālēm, pieejas literatūras darbiem, digitālas teātra izrādes un koncertus, bagātīgu filmu klāstu, aktuālām tēmām veltītu radio un televīzijas raidījumu ierakstus un citus dārgumus, kas ļauj apjaust, ka kultūra ir mums visapkārt, cieši cauraužot arī skolā apgūstamo mācību saturu,” akcentē Aija Tūna. Informācija par šiem resursiem tiek apkopota un regulāri nosūtīta programmas koordinatoriem novados.

Reģionālajās konferencēs tiks uzsvērta arī iespēja programmā “Latvijas skolas soma” iepazīties ar drosmīgām laikmetīgās mākslas norisēm, neierastām mūzikas, dejas vai teātra izpausmēm utt., kas rosina domāt, vērtēt un atšķirīgajā formā atrast aktuālo saturu.

Programmas “Latvijas skolas soma” komanda – Aija Tūna, Ilze Tormane un Lelde Kristiāna Vozņesenska – viesosies pedagogu konferencēs:

  • augustā Iecavā;
  • augustā Bauskā, kur piedalīsies arī Rundāles un Vecumnieku novadu izglītības iestāžu vadītāji;
  • augustā Rēzeknē, Dagdā un ar video sveiciena starpniecību arī Daugavpilī;
  • augustā Ozolniekos.

Programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018./2019. mācību gada nodrošina mūsu valsts skolēniem iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklējot kultūras norises. Izglītības iestādēm ir pieejams valsts finansējums pasākumu ieejas biļešu iegādei, maksai par pasākuma norises nodrošināšanu, kā arī transporta izdevumiem izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ, un tā ir lielākā Latvijas valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 skolēnu. Kopumā 2020./2021. mācību gada 1. semestrī programmas īstenošanai atvēlēts finansējums 1 620 000 euro, un finansējumu proporcionāli audzēkņu skaitam saņem izglītības iestāžu dibinātāji. Ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu ““Latvijas skolas somas” satura radīšana” atbalstu tiek veidoti jauni kvalitatīvi piedāvājumi, kas pieejami skolu jauniešiem visā Latvijā

Vairāk par programmu “Latvijas skolas soma” – mājaslapā www.lv100.lv/skolassoma

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu