Rugājietis Dainis Avotiņš apkopo dzimtas stāstu grāmatā "Salauztie likteņi"

01.04.2019.

Latvijā 25. marts ir sēru diena. Šajā dienā 1949. gadā svešā, naidīgā vara pastrādāja noziegumu pret cilvēci, veicot masveida Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju savienības reģioniem. Šis datums 42 125 cilvēkiem bija liktenīgs - arī Avotiņu un Umuru dzimtai no Balvu pagasta. Dainis Avotiņš no Rugājiem kopā ar ģimeni sāpīgo pagātnes notikumu ir apkopojis dzimtas stāstu grāmatā "Salauztie likteņi".

"Laiks ir nepielūdzams. Aizejošo minūti nomaina nākošā, un mūžs sadeg mirkļos. Otrā pasaules kara un pēckara paaudze sarūk, aiznesdama līdzi pa lappusei vien no tautas un savas zemes vēstures. Latviešu tautai liktenīgais datums 1949. gada 25. marts, deportācijas - tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir emociju jūra un tas ir arī mans likteņstāsts. Vienīgi, runājot ar faktiem un no sirds uz sirdi, var saglabāt patiesību. Tikai zinot pagātni, mēs spējam saprast tagadni un veidot nākotni. Šī grāmata ir mans skatījums, mana vēstures liecība, mana ceļazīme nākotnei", saka Dainis Avotiņš.

Grāmatā "Salauztie likteņi" var lasīt Krievijas Federācijas Valsts arhīva un Latvijas Valsts arhīva dokumentus par Baltijas valstu iedzīvotāju 1949. gada 25. marta masveida deportāciju sagatavošanu un īstenošanu. Var gūt plašāku ieskatu par cilvēku izvedējiem, 33 ešelonos izsūtītajiem, par mantu izlaupīšanu, represiju sekām. Grāmatā ir atrodami Balvu pagasta un Rugāju pagasta izsūtīto personu saraksti ar izsūtīšanas datumiem, specnometinājuma vietas nosaukumiem, personu nāves datumiem, atbrīvošanas datumiem, kā arī izsūtīto arhīva lietu numuri.

Skaudri un smagu emociju piepildīti ir Avotiņu, Umuru ģimeņu atmiņu stāsti un Sibīrijā uzņemtās fotogrāfijas.

Grāmatā var lasīt jau iepriekš, pirms izsūtījuma sevišķā slepenība savāktās un vēlāk ar zīmi "slepeni" papildinātās Umuru un Avotiņu ģimeņu izsūtījuma lietas. Piemēram – LPSR valsts drošības ministrijas darbinieku sagatavoto un LPSR valsts drošības ministra Alfona Novika 1949. gada 8. marta apstiprināto un LPSR prokurora Aleksandra Mišutina sankcionēto slēdzienu par ģimenes izsūtīšanu u.c.

Izsūtījuma lietās personas uzskaites lietas, apvienotas ar ģimenes uzskaites lietām, - lēmums par personas (ģimenes) izsūtīšanu, ar to saistītie dokumenti un slēdzieni, anketas par izsūtāmo ģimeni, konfiscētās mantas apraksti. Anketas, formulāri par izsūtīto personu darba gaitām izsūtījumā, atzīmēšanās vietējās milicijas nodaļās dokumenti, lūgumi par apžēlošanu un atļauju atgriezties Latvijā, sarakste ar institūcijām šajā jautājumā. Autobiogrāfijas, izsūtīto personu sarakste ar tiesībsargājošām institūcijām reabilitācijas jautājumos, izziņas par reabilitāciju.

Daiņa Avotiņa Sibīrijas ciešanu un spēka piemineklis ir grāmata "Salauztie likteņi". Tas ir stāsts par baisu traģēdiju, kas atstājusi dziļas rētas, par spēku un sīkstumu, par stipriem cilvēkiem, kurus režīms nespēja samīt, par personībām, ar kurām lepojamies. Grāmatas materiāli nodoti glabāšanai Rugāju novada un Balvu novada muzejiem un Latvijas Kara muzejam.

Pieminot deportāciju upurus, šogad, 25. martā, Dainis Avotiņš nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un bija aicināts piedalīties Valsts prezidenta rīkotā pieņemšanā Rīgas pilī.


Avots: www.rugaji.lv 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu