Valsts simtgadē – žurnāla „Лилит” rakstu sērija par Latvijas brīvvalsts laika izcilām personībām

14.09.2019.

Sešos numuros žurnāls "Лилит" ("Lilita") ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latvijai – 100" atbalstu iepazīstinājā lasītājus ar nozīmīgām personībām latviešu kultūrā – gan vispāratzītām autoritātēm, gan pretrunīgi vērtētām, tomēr ne mazāk pazīstamām un populārām personībām.

Mākslinieka Valdemāra Tones daiļrade ietekmēja tēlotājmākslas attīstību valstī. Aspazija pavēra ceļu emancipācijai, un bez viņas nebūtu tā Raiņa, kurš kļuva par klasiķi un nācijas garīgo tēvu. Žanis Lipke, Latvijas Taisnīgais starp tautām, kļuvis par humānisma simbolu. Benjamiņu pāris spēlēja galvenās lomas spožajā laikmetā starp diviem pasaules kariem. Ludolfa Liberta darbus kritiķi vērtē neviennozīmīgi, bet tie bauda tautas beznosacījumu mīlestību. Eduards Smiļģis radīja latviešu teātri.

Žurnāls "Лилит" stāstīja par šo Latvijas kultūras leģendu likteņiem, un tajos atspoguļojās visas valsts dramatiskā un brīnišķīgā vēsture. "Stāstot par viņu dzīvi, vēstījām arī par tiem kultūras virzieniem, kuros viņi darbojās un kurus iemiesoja, kā arī par ļoti sarežģītiem Latvijas vēstures periodiem – bez lieka patosa, vienkāršā cilvēciskā dimensijā. Pateicoties šīm publikācijām, krievu valodā lasošie tuvāk iepazina Latvijas kultūras nozīmīgākos cilvēkus un labāk izprata valsts vēstures pagriezienus," stāsta žurnāla veidotāji.

Raksti ir pieejami internetā, vietnē www.lilita.lv

Žurnālu "Лилит" elektroniskās versijas pieejamas brīvai lasīšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Gaismas tīklā (datoros bibliotēkās visā Latvijā). 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu