Zemgalē izsludināts nevalstisko organizāciju projektu konkurss

24.02.2017.

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā 2017.gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

* pilsoniskās sabiedrības / Latvijas valsts simtgades iniciatīvu projektiem 8 000 EUR

* starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR

* mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR)

Konkursa mērķis: Veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa ''Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību''.

Vienam projektam maksimāli pieejami 2000 EUR. Termiņš projektu iesniegšanai ir 2017.gada 21.marts (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai Jēkabpils NVO Resursu centrā līdz plkst. 18:00).

Arī nākamo gadu konkursus plānots izsludināt februārī, taču projektu ieviešana notiks līdz attiecīgā gada decembrim. No 2016. līdz 2018.gadam konkursiem kopā pieejami 72 000 EUR - finansējums, kas pieejams Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju projektiem. Konkursi tiek organizēti ciešā sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama šeit: http://zemgalei.lv/view_60932_52271.html

Piedāvājam arī ieskatīties 2016.gada atbalstīto projektu aprakstos (skatīt pielikumā).

Lai Zemgales organizācijām palīdzētu sagatavot kvalitatīvus pieteikumus, aicinām uz individuālām konsultācijām gan Jelgavā, gan arī Jēkabpilī līdz pat 20.martam.

Papildu informācija:

Uldis Dūmiņš
Zemgales NVO Centrs
Valdes priekšsēdētājs
www.zemgalei.lv
F: www.facebook.com/zemgalei
T: www.twitter.com/zemgalei_lv

 

 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu