Deju koncerts "Ielūdz Radi"

Deju koncerts "Ielūdz Radi" — Latvija 100

Vieta Aizkraukles novads

Deju koncerts "Ielūdz Radi" — Latvija 100

Datums:03.02.2018

Deju koncerts "Ielūdz Radi" pulcinās 900 dejotājus no 14 novadiem, kuri satiksies lai veidotu neaizmirstamu stāstu dejā par to, ka katrs no mums ir Latvija un nosvinētu Latvijas valsts simtgadi ceļā uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekta mērķis – veidot neaizmirstamu stāstu dejā par to, ka katrs no mums ir Latvija. Svinēt Latvijas valsts simtgadi caur kopā nākšanas tradīciju. Popularizēt tradicionālo kultūru un dejas mākslu. Stiprināt sadarbību tautas māksla jomā ar kaimiņu novadiem. Celt deju kolektīvu māksliniecisko kvalitāti. 

Aizkraukles vārds minēts jau Livonijas ordeņa Hronikā un eposs "Lāčplēsis" sākas tieši šajā vietā – Aizkraukļa pilī. Kopš tiem teiksmainajiem laikiem, vēsture, politika un, iespējams, likteņi, mainījuši šīs vietas vizuālo un garīgo vēstījumu. Padomju varas gados tika būvēta Hidroelektro stacija, kas ir Eiropā 2. lielākā, taču šodienas ļaudīm triecienceltne nav veids kā sevi identificēt. Aizkrauklieši šodien meklē to eposā aprakstīto pili, kurā mīt stāsts par varoņu stipro gribu, par tautas un zemes mīlestību, par fizisko un garīgo varonību – katra cīņā ar tumsu par gaismu.

Aizkraukles šodienas devīze – Vieta, kur gaisma Daugavā dzimst, tas simbolizē – fizisko gaismu ko ražo HES, un gara gaismu, kas šīs puses ļaudīs ir jau gadsimtiem sen. Taču, līdzīgi kā Saulcerīti, mūsu puses ļaudis ir jāmodina jaunai gaismai. Tautas gara mundrumu ir iemidzinājuši “Kangari” un “Melnie bruņinieki”. Tautas gars mostas ikdienā – ceļot Latviju, darot Latviju, dziedot Latviju, zīmējot Latviju un dejojot Latviju. Savā senajā novadā, ar jauno pilsētu tajā, tradīcijas mēs veidojam šodien. 

Deju koncerts “Ielūdz Radi”, veidots iedvesmojoties no I.Ziedoņa teiktā - “Radi SAVU pasauli! Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Radi SAVU MAZO! Lielā sastāv no mazajām”. Tas tiek veidots ar mērķi saaicināt kopā tuvākās apkārtnes dejojošos latviešus un izdejot kopīgu stāstu Latvijas valsts simtgadei. Nosaukumā ietverts kods ar divejādu nozīmi - “Ielūdz un radi”- tas ir aicinājums uz sadarbību un kopradi Latvijai – Pašu radīts un radāms stāsts Latvijai.

Otra nozīme – “Ielūdz Radi”. Latvijas kontekstā mēs visi esam saistīti, gluži kā radi. Dejošana daudzās ģimenēs notiek paaudzēs, dejošana saved kopā cilvēkus un tie veido ģimenes, līdz ar to, daudzi ir radi vistiešākajā nozīmē. Dejošana ir arī garīga radniecība – kopīga radīšana un darīšana. Daudzi kolektīvi uztur sadarbību savā starpā – kopā veidojot pasākumus, dodoties uz festivāliem un piedaloties lielos projektos, tadejādi veidojas draugu kopas ar radniecīgām idejām un mērķiem.

Aizkraukles vidējās paaudzes deju kolektīva no saukums ir “Radi”. Tā ir trešā nozīme, mēs – “Radi” Aizkrauklē aicinām sev radniecīgus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Pēc teritoriālās reformas mūsu rajons sadalījās 6 novados, un kopš tā brīža nav institūcijas, kas koordinē un metodiski vada tautas mākslas virzību šajā teritorijā. Svarīgi kopā visiem virzīties uz kopīgiem mērķiem. Māksliniecisku izaugsmi un attīstību panākt sadarbojoties. Piedaloties kopīgos pasākumos visu kvalitāšu grupu kolektīviem, rodas motivācija līdzināties labākajiem. Aizkraukle ir attīstības centrs un var ap sevi pulcināt, lai radītu un veidotu stipru kopienu, lai ievesmotu kopradei.

Pasākuma laiks – februāris, kad dabā ir Meteņu nojausmas, kad priecājoties un skaļi gavilējot pavadām ziemu un gaidām pavasari un gatavojamies XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Koncerts ir lieliska iespēja izdejot obligāto repertuāru svētku kontekstā.

Līdz šim brīdim ir veikta dalībnieku apzināšana un savu dalību dižkoncertā ir apstiprinājuši

44 kolektīvi, 900 dalībnieki no 14 dažādiem Latvijas novadiem. No Rīgas – TDA Gatve (3 sastāvi) TDA Vektors, TDA Zalktis (2 sastāvi), bērnu deju kolektīvs Teiksmiņa (3 sastāvi), Sen Līgo, Stopiņš, Mārupe, Sidrabaine no Ķekavas, Delveri no Jēkabpils, Augšzeme (2 sastāvi) no Viesītes, Kūzuls no Rēzeknes, Valle un Senvalle no Vecumniekiem, Daugaviņa un Vidupe no Pļaviņām, Kāre, Kāpēc, Liepavots, Irši, Kokna, Rats no Kokneses, Kodoliņš, Kodols un Atvars no Jaunjelgavas, Dzēse un Skrīveru JDK no Skrīveriem, Sēļi no Neretas un no Aizkraukles novada – Anģis, Aizkrauklis (2 sastāvi), Pēda (2 sastāvi), Aizkrauklēni, Zeļļi, Radi. Kopsummā - 3 A grupas kolektīvi, 7 B grupas kolektīvi, 6 C grupas kolektīvi 10 D grupas kolektīvi, 12 E grupas kolektīvi, 3 F grupas kolektīvi un 3 bērnu deju kolektīvi.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu