Ekspozīcija "Latvijas augi un sēnes"

Ekspozīcija "Latvijas augi un sēnes" — Latvija 100

Vieta Latvijas Dabas muzejs

Ekspozīcija "Latvijas augi un sēnes" — Latvija 100

Datums:22.11.2017 — 31.12.2022

Ekspozīcija "Latvijas augi un sēnes" atklāta Latvijas simtgades priekšvakarā, un tā iepazīstina ar Latvijas augu un sēņu valsti, kā arī ar Latvijai raksturīgiem biotopiem – pļavu, purvu un mežu. Ekspozīcijas telpā jūtams dabiskums, dominē zaļie toņi, skatāmas vitrīnas ar diorāmām, augu herbāriji, dabīgu koku stumbri, sēņu mulāžas un eksikāti (dabīgas kaltētas sēnes), dažādu dabas procesu demonstrējumi modeļos, kā arī interaktīvas spēles.

Mežs ir sarežģīta sistēma, kurā dominējošā dzīvības forma ir koki.

Īpaši vērtīgi ir veci meži, jo tajos ir liela sugu daudzveidība. Latvija atrodas mežu zonā, tādēļ, neapsaimniekojot pļavas un tīrumus, tie ar laiku aizaug ar mežu. Meža sajūtu telpā rada īsti Latvijā biežāk sastopamo sugu koki. Priedes, egles, ozola, liepas, apses, bērza un melnalkšņa stumbri, pateicoties AS "Latvijas Valsts meži" atbalstam, uz muzeju atceļojuši no Ziemeļlatvijas, un ar tajos atrodamo informāciju darbojas kā savas sugas vēstneši.

Pļava un purvs parādīti diorāmās.

Pļavas veido daudzgadīgu lakstaugu sabiedrības, kas izveidojušās ilgstošas ganīšanas un pļaušanas rezultātā. Ja pļavas netiek ganītas vai pļautas, tās pamazām aizaug ar kokiem vai krūmiem. Pļavas dabiski veidojas lielo upju palu joslā, dažviet – jūras piekrastē. Tās aizņem 1% Latvijas teritorijas. Purvs ir pārmitrs zemes virsmas nogabals, kuram raksturīga kūdras uzkrāšanās. Purvi rodas, pārpurvojoties sauszemei vai aizaugot ūdenstilpei. Latvijā tie sāka veidoties pēc leduslaikmeta beigām un tas notiek arī mūsdienās. Augi ir daudzšūnu organismi, kas veic fotosintēzi – ražo organiskās vielas no ūdens un ogļskābās gāzes. Augi paši veido organiskās vielas, bet sēnes, tāpat kā dzīvnieki, uzņem gatavas organiskās vielas. Ekspozīcijai izvēlēti augi, kas parāda Latvijas floras daudzveidību. Tie ir pārstāvji no dažādām dzimtām, atšķirīgiem biotopiem, aizsargājamie, ārstniecības, indīgie un invazīvie augi. Augu valsts pārstāvji demonstrēti uz stikliem izvietotos herbārijos.

Sēnes ir atsevišķa organismu grupa jeb valsts.

Tās nav ne augi, ne dzīvnieki. Sēņu valsti raksturo gan sēņu atveidojumi - mulāžas, gan kaltētas dabīgas sēnes. Sēņu atveidojumi ir viena no krāšņākajām ekspozīcijas vitrīnām.

Ekspozīcijā apskatīti arī ķerpji. 

Ķērpjus pieskaita sēņu valstij. Tie ir sarežģīti organismi, kurus veido sēnes un aļģes šūnas. Ķērpji spēj augt arī vietās, kas nav piemērotas augiem. Ekspozīciju papildina informācija datoros, interaktīvas nodarbes izvelkamās atvilktnēs, izzinošas spēles pašiem mazākajiem, kas izvietotas solu galos. Rūpīgiem dabas pētniekiem ir iespēja iedziļināties augu un sēņu sugu aprakstos, vingrināties sugu atpazīšanā un pētīt objektus tuvplānā caur palielināmo stiklu.

Skolēniem turpmāk ekskursijas un nodarbības notiks pievilcīgā un mūsdienu vajadzībām atbilstoši aprīkotā telpā, un jebkuram interesentam pieejamas gan interaktīvas aktivitātes datorekrānos, gan vecuma grupām un sagatavotības līmenim atbilstošas spēles.

Projekta "Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā" īstenošana uzsākta 2015. gadā. Apmeklētājiem ekspozīcija atvērta no 2017. gada 22. novembra.

Ekspozīciju veidojis mākslinieks Gundars Gulbis.

Ekspozīcija tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Paldies par sadarbību AS "Latvijas Valsts meži".

Rada un dara: Latvijas Dabas muzejs

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu