Etno-festivāls „SVIESTS 2018”

Etno-festivāls „SVIESTS 2018” — Latvija 100

Vieta: Burtnieku novads

Etno-festivāls „SVIESTS 2018” — Latvija 100

Datums:16.06.2018

Apvienojoties diviem iemīļotiem pasākumiem – Jāņu ielīgošanas svinības „SAULGRIEZIS” Valmiermuižā un etno-eko festivāls „SVIESTS” Cēsīs – 2018. gada 16. jūnijā etno-festivāls „SVIESTS” notiks Valmiermuižā. Zem festivāla nosaukuma slēpjas gadskārtu svinības un mājražotāju tirdziņš „Ar Gardu muti Valmiermuižā”, tradicionālo amatu prasmju meistarnīcas, folkmūzikas koncerts, tautas deju koncerts, uguns rituāls un vakara koncerts mūsdienīgās etno-skaņās ar lustīgiem dančiem noslēgumā.

Nākamā gada festivāla, kurš sakrīt ar Latvijas valsts simtgades svinībām, tēma ir „baltu ciltis”. Papildu skanīgākajām latviešu etno un folkgrupām pasākumā būs iespējams dzirdēt arī dienvidu kaimiņtautu mūziķus, kuru valstis atrodas bijušajās baltu cilšu teritorijās – Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā. Tādējādi iezīmējot, kā veidojusies latviešu kultūras daudzveidība, kādas ir līdzības un atšķirības ar tuvākajiem kaimiņiem.

Šī gada izskaņā un 2018. gada pavasarī norisināsies tematiski ieskaņas pasākumi, saukti par „SVIESTA kulšanu”, kuros piedalīsies latviešu etno-mūziķi, kuru muzikālajā programmā iezīmējas senatnes tēma mūsdienīgās skaņās vai tieši tiek apskatītas baltu ciltis, izmantojot dažādus mākslinieciskās izpausmes līdzekļus.

Etno-festivāls „SVIESTS” izceļ mūziku, kura ir balstīta senatnē, tradīcijā, bet izturējusi laika pārbaudi, nonākusi līdz mūsdienām un atskan klausāmi un baudāmi, tajā pašā laikā saglabājot seno vēstījumu. Ja skatāmies senatnē, no kurienes šīs dziesmas un skanējums radies, nevar runāt tikai par latviešu tautas mūziku, jo latviešu tauta izveidojās no daudzām dažādām, vairāk vai mazāk radniecīgām ciltīm, kuras savā starpā gadsimtiem ilgi gan sadzīvoja, gan cīnījās, bet kopīgi veidoja šo baltu kultūrtelpu – šodienas Latviju, Lietuvu, Austrumvāciju, Ziemeļpoliju, Baltkrieviju un Viduskrieviju. Līdz mūsdienām saglabājies tik maz dzīvu liecību par kuršiem, zemgaļiem, sēļiem, latgaļiem, žemaišiem, skalvjiem, prūšiem, lietuvjiem, augštaišiem, jātvingiem, sudāviem un galindiem. Diemžēl arī dažādās baltu valodas pārsvarā nu ir izzudušas, palikušas tikai dažas prūsiski un kursiski dziedamas dziesmas, tāpēc jo vairāk ir vērts apzināties mūsu pašu vēl dzīvās latviešu un lietuviešu valodas vērtību.

Jēdziens „baltu ciltis” ir ticis apvīts dažādiem mītiem un leģendām, tomēr arī tas, kas ir atrodams arheoloģiskos izrakumos un izsecināms no senajām valodām, dažādu vārdu izcelsmēm, dziesmās un pasakās apcerētajām paražām un ticējumiem, liecina par īpatnēju, bagātīgu, biezu kultūrslāni, uz kura mēs visi vēl šodien dzīvojam.

Etno-festivāls „SVIESTS” atspoguļo tradicionālo kultūru un dažādas tās izpausmes – mūziku, amatniecību, arī kulināriju – viss, kas balstās savā tiešajā, vietējā vidē un tradīcijā, un līdz ar to var būt saprotams un baudāms arī mūsdienu cilvēkiem, kuri dzīvo šajā pašā teritorijā.

Ir vērtīgi apzināties mūsu personīgo kultūrslāni un iekļaut kādus senus, laika pārbaudījumu izturējušus elementus mūsdienu dzīvē. Festivāls akcentē dažādu jomu māksliniekus, amatniekus, bet pirmām kārtām mūziķus, kuriem tieši seno elementu iekļaušana mūsdienu mākslinieciskajās izpausmēs ir izdevusies īpaši veiksmīgi.

/Programma vēl tiek precizēta/