Konference "Latvijas Neatkarības karš 1918.-1920. un Latvijas armijas izveidošanas 100.gadadiena"

Konference "Latvijas Neatkarības karš 1918.-1920. un Latvijas armijas izveidošanas 100.gadadiena" — Latvija 100

Vieta Rīgā, Latvijas Kara muzejā (Smilšu iela 20)

Konference "Latvijas Neatkarības karš 1918.-1920. un Latvijas armijas izveidošanas 100.gadadiena" — Latvija 100

Datums:10.07.2019

Konferences programma/conference program:

9.30. Konferences atklāšana/Opening of the conference

10.00.-10.20. Juris Ciganovs, Dr.hist., Latvijas Kara muzejs/Latvian War museum: Latvijas armija 1919.-1940.: vēstures izpētes raksturojums un galvenās pētniecības problēmas/ The Latvian Army from 1919 until 1940: Characteristics of History Research and Main Research Problems/

10.20.- 10.40. Valdis Kuzmins, Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs/ Nacional Defence Academy of Latvia, Center for Security and Strategic Research: Operācija “Svētku nakts” un tās loma Neatkarības kara sākumā (1919.gada janvāris-marts)/ Operation “Night of the Feast” and its Role at the Beginning of the War of Independence (January-March 1919)

10.40.-11.00. Kārlis Dambītis, Dr.hist., Latvijas Okupācijas muzejs, Nacionālā aizsardzības akadēmija: Pārņemot “neitrālo” zemi: militārās operācijas Vidzemes centrālajā un austrumu daļā 1919.gada jūnijā/ Taking Over the "Neutral" Territory: Military Operations in Central and Eastern Vidzeme in June 1919

11.00.-11.20. Džeimss Korums (James Corum), Dr. Salfordas Universitāte, Apvienotā Karaliste/ University of Salford, United Kingdom: Adapting Stormtroop Tactics to the Baltic: Freikorps Operations in Latvia – January 1919 to the Battle for Riga May 1919/Triecienvienību taktikas pielāgošana Baltijā: “brīvkorpusu”  operācijas Latvijā – 1919.gada janvāris līdz kaujai par Rīgu 1919.gada maijā

11.20.-11.40. Andrejs Gusačenko, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts / Institute of Latvian History of the University of Latvia: Krievu militārie formējumi Latvijā 1919.gada maijā – jūnijā/ Russian Military Formations in Latvia from May until July, 1919

11.40.-12.00. Andrijs Rukass (Andrii Rukkas), Dr.hist., T.Ševčenko Kijevas nacionālā universitāte, Ukraina/ T.Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History, Ukraine: Latvia and Estonia Citizens Among Officers Corps of the Army of Ukrainian People`s/ Latvijas un Igaunijas pilsoņi Ukrainas Tautas armijas virsniecības korpusā

12.00.-12.10. Diskusija / Discussion

12.10.-13.00. Kafijas pauze / Coffee break

13.00.-13.20. Viesturs Rasnacis, Latvijas Kara muzejs/Latvian War Museum: Latvijas Republikas robežsardze kā valsts drošības garants: galvenās attīstības tendences starpkaru periodā/ The Border Guard of the Republic of Latvia as a Guarantor of National Security: Main Developments in the Interwar Period

13.20.-13.40. Barba Ekmane, Latvijas Kara muzejs/Latvian War Museum: Fotogrāfijas kā vēstures avots: latviešu karavīru ietērps un atšķirības zīmes Neatkarības kara laikā/ Photographs as a Source of History: Latvian Soldiers' Outfit and Distinctive Signs During the War of Independence

13.40.-14.00. Kristaps Pildiņš, Latvijas Kara muzejs/Latvian War Museum: Latvijas armijas bruņuvilcieni un to darbība 1919.gadā/ Armored trains of Latvia Army and Their Actions in 1919

14.00.-14.20. Igors Kopitins (Igor Kopõtin), Dr.hist., Igaunijas militārā akadēmija, Tartu, Igaunija/Estonian Military Academy, Tartu, Estonia: Foreign and ethnic military in Estonian War of Independence 1918-1920/ Igaunijas armijas ārzemnieku un etniskās vienības Neatkarības kara laikā (1918.-1920.)

14.20.-14.40. Ēriks Jēkabsons, Dr.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte / Faculty of History and Philosophy of the University of Latvia: Lielbritānijas misiju darbība Latvijā 1919.gadā/ British missions in Latvia in 1919

14.40.-15.00. Jons Vaičenonis (Jonas Vaičenonis), Dr.hist., Vitauta Dižā Universitāte/ Vytautas Magnus University: Lietuvas armijas pirmās vienības: izveidošanās, cīņas, organizācija/ First Units of the Lithuanian Army: Formation, Battles and Organization

15.00.-15.20. Juliušs Tims (Juliuzs Tym), Dr.habil., Militārās mākslas Universitāte, Varšava, Polija/ War Studies University, Warsaw, Poland: Polijas armija 1918.-1920./ Polish Army in 1918-1920

15.20.-15.50. Diskusijas, konferences nobeigums/ Discussion and conclusion of the conference

16.00. – 17.00. Grāmatas “Latvijas armija” (autors Juris Ciganovs) atvēršana Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20 (par šo pasākumu informācija būs atsevišķi)/

Opening of the book “Latvian Army” (author Juris Ciganovs) at Latvian War Museum, 20 Smilšu Street (information about this event will be provided separately)

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu