“Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa Valsts Prezidents; IV nodaļa Ministru kabinets” atvēršana

“Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa Valsts Prezidents; IV nodaļa Ministru kabinets” atvēršana — Latvija 100

Vieta Rīga

“Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa Valsts Prezidents; IV nodaļa Ministru kabinets” atvēršana — Latvija 100

Datums:01.05.2017 — 30.06.2017

Fundamentāls pētījums konstitucionālajās tiesībās – ceturtā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata. Šoreiz par divām  valsts pamatlikuma nodaļām:  

III nodaļa. Valsts prezidents
IV nodaļa. Ministru kabinets

Iepriekšējā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata klajā nāca 2014.gada rudenī. Grāmatā „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi” skaidroti Latvijas valsts un  Satversmes pamati.    

Pie jaunās grāmatas strādā autoru kolektīvs.

Datums tiks precizēts.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu