„Latvijas valsts arhīvi 100 gados”

„Latvijas valsts arhīvi 100 gados” — Latvija 100

Vieta: Rīga

„Latvijas valsts arhīvi 100 gados” — Latvija 100

Datums:01.09.2019 — 30.09.2019

Latvijas Republikas proklamēšana 1918.gada 18.novembrī uzsāka lielo valsts veidošanas darbu. 1919.gads vēsturē palicis kā daudzu valsts institūciju dibināšanas un veidošanas laiks. 1919.gada 29.augustā Latvijas Republikas Ministru kabinets nolēma dibināt Vēsturisko arhīvu, un valsts, pārstāvot savu pavalstnieku intereses, uzņēmās atbildību par arhīvu mantojumu. Jaundibinātajam arhīvam bija jāīsteno arhīvu dokumentu kārtošana un kopuma veidošana, kas būtu Latvijas valsts nacionālā bagātība. Konference plānota 2019.gadā, sagaidot Latvijas valsts arhīvu darbības simtgadi.