Forums "Latvijas valsts simtgade: programmas izvērtējums un 2020. gada notikumi"

Forums "Latvijas valsts simtgade: programmas izvērtējums un 2020. gada notikumi" — Latvija 100

Vieta Viesnīca "Pullman Riga Old Town" (Jēkaba ielā 24, Rīgā)

Forums "Latvijas valsts simtgade: programmas izvērtējums un 2020. gada notikumi" — Latvija 100

Datums:11.12.2019

Forums "Latvijas valsts simtgade: programmas izvērtējums un 2020. gada notikumi" — Latvija 100

Laiks:10:00 — 14:30

2019. gada 11. decembrī norisinājās ikgadējais Latvijas valsts simtgades programmas forums. Šī gada forums veltīts Latvijas valsts simtgades programmas pirmā posma rezultātiem 2015.–2018. gadā. Savā pieredzē un simtgades programmu pēctecībā dalījās kolēģi no Lietuvas un Igaunijas. Tāpat tika pārrunāti Latvijas valsts simtgades programmas 2020. gada centrālie notikumi. 

Foruma video ieraksts

Prezentācijas

Selga Laizāne: Valsts simtgades programma: mērķi un rezultāti

Toomas Kiho: Igaunijas valsts simtgade – Igaunijas pieredze un ieguvumi

Marius Gurskas: Cilvēku iesaistes nozīme Lietuvas Republikas atjaunošanas 100. gadadienas programmā

Prof., Dr. sc. soc. Anda Laķe: Latvijas valsts simtgades programmas unikalitāte un atvērtība līdzdalībai

Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa: Komunikācijas stratēģija Latvijas valsts simtgades svētkos: iedzīvināt piederības sajūtu

Dr. art. Baiba TjarveIkviens, visi vai daži no mums: mērķgrupu iesaiste

Linda Pastare: Latvijas valsts simtgades programmas akcenti 2020. gadā

Foruma programma (pdf)

Foruma foto Flickr

Forumu atklāja kultūras ministrs Nauris Puntulis, un par Latvijas valsts simtgadi no idejas līdz pēctecībai runāja Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa.

Valstu simtgades plaši ar vairāku gadu programmām tika svinētas arī Lietuvā un Igaunijā.

Par kaimiņvalstu pieredzi, ieguvumiem un cilvēku iesaisti runāja Igaunijas simtgades rīcības komitejas vadītājs Tomass Kiho (Toomas Kiho) un Lietuvas Valsts kancelejas komunikācijas eksperts, Lietuvas zīmola vadītājs, Lietuvas valsts atjaunošanas simtgades sekretariāta komunikācijas eksperts Mariuss Gursks (Marius Gurskas). Par Latvijas valsts simtgades programmas mērķiem un rezultātiem foruma dalībniekus uzrunāja Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos Selga Laizāne.

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratoriju" veic pētījumu par Latvijas valsts simtgades programmas pirmā posma rezultātiem (2015–2018), un forumā pētnieki plašāk pastāstīja par iegūtajiem rezultātiem.

Latvijas Kultūras akadēmijas prorektores zinātniskajā darbā, profesores Andas Laķes tēma veltīta programmas unikalitātei un atvērtajam līdzdalības principam. Zīmolvede Lolita Ozoliņa pētījusi komunikācijas nozīmi piederības sajūtas stiprināšanā. Savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece Baiba Tjarve pastāstīja par dažādu mērķgrupu iesaisti valsts simtgadē. 

Latvijas valsts netapa vienā dienā, tā bija mērķtiecīga, drosmīga un tālredzīga Latvijas cilvēku rīcība. Valsts izveidošana, tās aizstāvēšana un nostiprināšana prasīja vairākus gadus, tāpēc Latvijas valsts simtās gadadienas programma aptver laiku no 2017. līdz 2021. gadam, izzinot mūsu valsts izveidē nozīmīgus notikumus un personības. Programma sākās 2017. gada 4. maijā  ar Latgales kongresa simtgadi un noslēgsies 2021. gada janvārī ar valsts starptautiskās atzīšanas de iure simtgadi.

Par 2020. gada centrālajiem notikumiem, kas norisināsies ar vadmotīvu "Brīvība", forumā stāstīja Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns un Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pastare.

Latvijas valsts simtgades programmas virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. "Es esmu Latvija" ir valsts simtās gadadienas svinību vēstījums – aicinājums un atgādinājums, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri veltījuši savu dzīvi neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, veido tās tagadni un liek pamatus rītdienai.

Rada un dara: Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu