Malēniešu valodas nometne 2018

Malēniešu valodas nometne 2018 — Latvija 100

Vieta Alūksnes novads

Malēniešu valodas nometne 2018 — Latvija 100

Datums:11.08.2018 — 12.08.2018

Projekta mērķis ir, organizējot malēniešu izloksnes vasaras nometni, veicināt malēniešu izloksnes un tradīciju saglabāšanu, kā arī bagātināt vietējo iedzīvotāju kultūras dzīvi. Nometne notiks Alūksnes novadā no 10. līdz 12. augustam.

200 km no Rīgas Igaunijas pierobežā Alūksnes novadā un tuvējā apkārtnē mītošo malēniešu kultūra un izloksne ir viens no Latvijas un latviešu kultūru veidojošiem aspektiem. Tomēr šīs tradīcijas un izloksne ir apdraudēta, jo autentiskās malēniešu tradīcijas un izloksnes īpatnības mūsdienās prot vairs tikai retais vecākās paaudzes iedzīvotājs, divas folkloras kopas izpilda dziesmas malēniešu izloksnē. Kopumā iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši, izloksni neprot un zināšanas par malēniešu izloksni, kultūru un tradīcijām sabiedrībā ir fragmentētas un drīzāk nepietiekamas.

Biedrība „Radošie malēnieši” sadarbībā ar Ziemeru folkloras kopu un Māriņkalna tautas namu jau izsenis centušies informēt sabiedrību, aktualizēt un nodot no paaudzes paaudzē malēniešu kultūru un izloksni. Lai turpinātu šo malēniešu kultūras un valodas saglabāšanu un popularizēšanu, tiek īstenota Malēniešu valodas nometne, kas pulcēs malēniešus, malēniešu izloksnes entuziastus un mācīties gribētājus.

Tā kā Latvijas-Igaunijas pierobežā Alūksnes un Apes novados kā iedzīvotāju saknes un tradīcijas, tā mūsdienu dzīvesveids nereti ir savijies ar pārrobežā, Veru apriņķī dzīvojošajiem igauņiem, tad nometni būs iespēja apmeklēt arī Igaunijas iedzīvotājiem.

Nometnē lekcijas un radošos uzdevumus kā pieaugušajiem, tā bērniem pasniegs gan malēniešu izloksnes pratēji, gan arī malēniešu izloksnes, vēsturiskās un mūsdienu kultūras un dzīvesvides pētnieki. Projekta īstenošana gan veicinās iedzīvotāju zināšanu paplašināšanu par kultūras vērtībām un tradīcijām, gan bagātinās vietējās kopienas kultūrvidi, gan arī veicinās Latvijas-Igaunijas vietēja līmeņa pārrobežu kontaktu uzturēšanu.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu