Margaritas Stārastes piemiņai veltīti pasākumi

Margaritas Stārastes piemiņai veltīti pasākumi — Latvija 100

Vieta Latvija

Margaritas Stārastes piemiņai veltīti pasākumi — Latvija 100

Datums:01.04.2017 — 01.01.2021

Margarita Stāraste bija latviešu grāmatu ilustratore un rakstniece. Viņas darbs pārsvarā bija saistīts ar bērnu daiļliteratūru. Sevi uzskatījusi par "Cēsu puses lībiešu pēcteci".

"Margarita Stāraste latviešu kultūrā ir kā noslēpumu kalns vai pasaku zeme, no kuras pienāk brīnumskaistas pastkartes, bet kuru pašu neviens īsti nav redzējis. Zīmējumus un bērnu stāstus zina visi, bet par mākslinieces dzīvi un redzējumu runāts ir maz. Viņa atbilst priekšstatam par kādu no pašas zīmētajiem rūķiem, kas mitinās vientuļā pasaku būdiņā, nogrimis darbā – reizēm bargi raukdams uzacis un vēl biežāk savā nodabā laipni smaidīdams," tā raksta Santa Remere.

Ar Stārastes grāmatu varoņiem ir izaugušas vairākas paaudzes (ne tikai Latvijā, bet daudzviet plašajā pasaulē). Viņas grāmatas ir tulkotas vairākās pasaules valodās. Taču viņas, kā autores piemiņa ir maz cildināta. Tādēļ iniciatīvas grupa ir iecerējusi celt godā pašu mākslinieci, kas, protams, nav atraujama no viņas radītajiem tēliem.

 

Projekta ietvaros ir notiek daudzveidīgas aktivitātes ilgstošā laika periodā: 

Izveidota māksliniecei veltīta mājaslapa www.staraste.lv

Tiek rīkoti radošo darbu par Stārastes tēmām konkursi jauniešiem organizēšana

Plānots iedibināt Stārastes mēnesi (februāris)

Plānotas piemiņas plākšņu atklāšanas Margaritas Stārastes skolā – Rīgas 3. ģimnāzijā (vecajā un jaunajā ēkā) un tēlu grupas (piemiņas vietas) izveide publiskā ārtelpā.

 

Projekta īstenošanā ir iesaistās vairākas interešu grupas un atbalstītāji:

Mācību iestādes – pamatskolu Rīdze (bijusī Rīgas 3. ģimnāzija), Rīgas valsts 3. ģimnāzija, Latvijas Mākslas akadēmija, u.c.

Publiskās iestādes – LR Kultūras ministrija, LR Ārlietu ministrija, Latvijas institūts, Rīgas Dome u.c.

Komercstruktūras un fiziskas personas – Latvijas iedzīvotāji un diasporas pārstāvji ārvalstīs.

 

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu