Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi”

Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi” — Latvija 100

Vieta Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” (Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga)

Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi” — Latvija 100

Datums:05.04.2019

Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017.-2021.gadam ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizē pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” izglītības iestādēm, veicinot bērnu un jauniešu piederības izjūtu ģimenei, skolai, novadam, pilsētai un stiprinot valstisko identitāti.

Pasākumu cikla ietvaros 2017.gadā tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi: kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā”, radošās darbnīcas, kopā ar skolēniem diskusija “Vai ir vērts būt un dzīvot Latvijā”. Izglītības iestādes saņēma brošūru “Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai” (pieejama arī elektroniski ŠEIT).

Pasākumu cikla otrajā posmā 2018.gadā norisinājās Labo darbu festivāli Latvijas reģionos – Vidzemē (Madonā), Kurzemē (Talsos), Zemgalē (Jelgavā), Latgalē (Rēzeknē) un Rīgā, kuros piedalījās vairāk nekā 1300 jaunieši un pedagogi no visas Latvijas. Festivālu ietvaros tika rīkotas tikšanās, diskusijas, izstādes, radošās darbnīcas, labās prakses piemēru demonstrējumi un meistarklases.

2019.gada 5.aprīlī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, notiks cikla noslēguma pasākums - Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi”.

Veicinot skolēnu/audzēkņu pilsonisko līdzdalību izglītības iestādē, pašvaldībā, vietējā kopienā, uzmanība pievēršama jauniešu līdzdalības aktivitātēm sabiedrības demokratizācijas procesos, piemēram, skolēnu pašpārvaldē, nevalstiskajās organizācijās, projektos, brīvprātīgo kustībā, sadarbībā ar pašvaldības institūcijām u.tml.

Aicinām pieteikties dalībai noslēguma pasākumā.

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi.

Aicinām pieteikties arī jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, kā arī ir iesaistījušies brīvprātīgo kustībā.

Īpaši aicināti novadu/pilsētu Skolēnu domju pārstāvji un viņu konsultanti.

Pieteikuma anketu nosūtīt līdz 2019.gada 4.martam uz e-pasta adresi: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

 

NOLIKUMS UN PIETEIKUMA ANKETA

Atbildīgā kontaktpersona – VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813, e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu