Studentu pētniecisko darbu konkurss „Ebreji Latvijas vēsturē”

Studentu pētniecisko darbu konkurss „Ebreji Latvijas vēsturē” — Latvija 100

Vieta: Visa Latvija

Studentu pētniecisko darbu konkurss „Ebreji Latvijas vēsturē” — Latvija 100

Datums:07.01.2017 — 11.11.2017

Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs aicina studentus izstrādāt pētījumu par kādu Latvijas valsts tapšanā, attīstībā un izaugsmē nozīmīgu ebreju personību vai grupu (kopienu, organizāciju, apvienību u.c.) un piedalīties konkursā!

Konkursa mērķis ir iesaistīt jauniešus Latvijas vēstures izzināšanā un veicināt izpratni par mazākumtautību lomu Latvijas vēsturē, pētot, popularizējot un godinot ebreju (kopienu, organizāciju, kā arī atsevišķu personību) ieguldījumu valsts izaugsmē. Atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam “ES ESMU LATVIJA”, konkurss rosina kā galveno valsts vērtību akcentēt cilvēkus, kas ar savu darbu veidoja Latviju, nesot tās vārdu pasaulē un liekot pamatus tās nākotnei.

Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas augstskolas vai koledžas students, kā arī ārzemju augstskolā studējošais Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no studiju programmas.

Pētnieciskie darbi konkursam jāiesniedz līdz 2017. gada 11.novembrim, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! (ar norādi “Studentu konkursam”) vai pa pastu (adrese: LU Jūdaikas studiju centrs, Raiņa bulv. 19-207, Rīga, LV-1586). Konkursam iesniegtos darbus izvērtēs un uzvarētājus noteiks līdz 2017. gada 12.decembrim.

Konkursa uzvarētājiem tiks pasniegti diplomi un piešķirta autoratlīdzība (autoratlīdzību fonds – 500 EUR). Labāko darbu autoriem tiks piedāvāta arī iespēja iepazīstināt ar savu pētījumu kādā no LU Jūdaikas studiju centra publiskajiem pasākumiem.

Konkursu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un „Dutch Jewish Humanitarian Fund”.

Konkursa nolikums