VII Latvijas Mūzikas olimpiāde 2018

VII Latvijas Mūzikas olimpiāde 2018 — Latvija 100

Vieta Visa Latvija

VII Latvijas Mūzikas olimpiāde 2018 — Latvija 100

Datums:28.03.2018

Šogad jau septīto gadu notiks Latvijas Mūzikas olimpiāde, kurā piedalīsies muzikāli talantīgi skolēni vecumā no 12 - 19 gadiem. Dalībnieki mērosies zināšanām mūzikas teorijas un vēsturies jomā, dziedās latviešu tautas dziesmu un izpildīs savu orģinālkompozīciju ar veltījumu Latvijas valsts simtgadei!

Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri – ar veltījumu Latvijas valsts simtgadei.

I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;

1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;

1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;

1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

 

II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 5.–12. klases skolēni

Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās: 1.grupa: 12–15 gadi; 2.grupa: 16–19 gadi.

 

III. Mūzikas olimpiādes organizatori:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar JVLMA Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un LVIIMSA.

 

IV. Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:

1.posms – skolas olimpiāde:

norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2018. gada 26. janvārim;

olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs;

darbus vērtē, un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija;

otrajam posmam katra skola izvirza 2 skolēnus katrā vecuma grupā.

2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):

norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2018. gada 1. martam;

olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs;

olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju;

trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus katrā vecuma grupā.

Pieteikumi mūzikas olimpiādes trešajam posmam jāiesūta līdz 2018. gada 9. martam katrā vēsturiskajā novadā minēto pilsētu metodisko apvienību vadītājiem, kas atbild par olimpiādes norisi.

3.posms – kultūrvēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale):

olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild LVIIMSA domes pārstāvis kopā ar LVIIMSA izvirzīto kultūrvēsturisko novadu metodisko apvienību pārstāvi:

Latgale: Līvāni - Ilze Vanaga Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , Rēzekne - Svetlana Bilinska Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

Vidzeme: Cēsis - Ilga Šķendere Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , Ogre - Gunita Bičule Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

Kurzeme: Talsi - Dina Bičule Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , Grobiņa (Anita Elere Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

Zemgale: Jelgava - Liena Celma Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , Tukums - Dace Perševica Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

Rīga, Rīgas rajons: Rīgas 6.vidusskola - Agnese Fjodorova Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , Sigulda - Evija Rozena Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

Olimpiādes 3.posma norises laiks – 2018. gada 23, 24. marts.

olimpiādes uzdevumus izstrādā JVLMA Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa;

žūrijas komisija izvērtē rezultātus un ceturtajam posmam katrā kultūrvēsturisko novadu norises vietā izvirza trīs dalībniekus katrā vecuma grupā.

Pieteikumi mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta līdz 2018. gada 25. martam, elektroniski aizpildot LVIIMSA mājaslapā ievietoto anketu.

4.posms – atklātā valsts olimpiāde:

norises laiks un vieta – 2018. gada 28. martā, Kr.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA;

olimpiādes 4.posmu organizē, un žūrijas komisijas darbu vada JVLMA Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar VISC;

olimpiādes uzdevumus izstrādā JVLMA Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa.

V. Olimpiādes saturs - Olimpiāde notiek trijās daļās.

I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:

mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu);

dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli).

II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā)

Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar nenoteikta augstuma skanējuma instrumentu pavadījumu. Dalībnieks tautasdziesmu izpilda no galvas.

III. Savas kompozīcijas atskaņošana

Oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare;

savas kompozīcijas radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija ar veltījumu Latvijai.

Kompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.

Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.

Sīkāka informācija: muzikasskolotajiem.blogspot.com

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu