Irēna Paidere veido dzimtas ciltskoku

Irēna Paidere veido dzimtas ciltskoku — Latvija 100

Vieta: Latvijā: Rugāju novads

Irēna Paidere veido dzimtas ciltskoku — Latvija 100

Datums:15.02.2017 — 03.06.2017

Irēnas Paideres dzimta ir bagāta ar senām pāaudzēs pārmantotām tradīcijām, vērtībām un simboliku – dzimtas ģērboni, karogu. Godinot Latvijas ciltstēvus un ciltsmātes, nolūkā izzināt dzimtas vēsturi, vienlaikus  ceļot godā spilgtas personības, iesaistot šobrīd dzimtā esošās 5 paaudzes, I.Paidere līdzdarbojas Latvijas simtgades norisē un veido dzimtas ciltskoku.

Rada un dara: Irēna Paidere