Dokumenti

PROGRAMMU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam" (izskatīts Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī)  polsis.mk.gov.lv/documents/5787

Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei 2017.–2021.gadā” (izskatīts Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī) polsis.mk.gov.lv/documents/5498  

FINANSĒJUMS

Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu" likumi.lv/doc.php?id=287444

Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu" MK iesniegtās paskaidrojošās indikatīvo izdevumu tāmes ŠEIT.

 

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums 2021. gadā (PDF):

LIAA | Izdevums par Ķemeriem

ĀM | Latvijas vērtības un vēstures stāsti – Latvijas valstij 100"

ĀM | "Ilgtspējīga Latvijas nākotne"

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades filmu programmai

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades vēstījumiem starptautiskos literatūras, zinātnisko publikāciju, pētījumu projektos

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts mūzikas projektiem

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas vizuālās mākslas projektiem simtgades zīmē

ĀM | Latvijas Simtgades kulminācijas pasākumi ārvalstīs – reprezentablas diplomātiskās pieņemšanas par godu Latvijas valsts Simtgades svinībām 

LNB | Nacionālā enciklopēdija

KM | Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikumi, jaunu tradīciju iedibināšana un citi īpaši simtgadei veltīti pasākumi plašai sabiedrībai Latvijā un tautiešiem ārvalstīs. Jauniešu iesaistīšana Latvijas valsts simtgades sagatavošanā un īstenošanā, jauniešu aktivitāšu un pasākumu īstenošana

KM | Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas un digitālās komunikācijas nodrošināšana, komunikācijas akcentu (kampaņu) īstenošana, iesaistes un līdzdalības mehānismu īstenošana, informācijas skaidrošana, simtgades pasākumu publicitāte

KM | Programmas "Latvijas skolas somas" ieviešana 

KM | Latvijas valsts simtgades biroja kapacitātes stiprināšana sekmīgai svētku norises sagatavošanai, koordinēšanai un norišu nodrošināšanai

LNSO | Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) starptautiska sadarbība ar Baltijas valstu, Ziemeļvalstu, Vācijas un Francijas koncertorganizācijām – Latvijas profesionālās mākslas popularizēšana pasaulē

 

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums 2020. gadā (PDF):

IzM/VISC | Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība" 2020. gadā

ĀM | "Latvijas vērtības un vēstures stāsti – Latvijas valstij 100"

ĀM | "Ilgtspējīga Latvijas nākotne"

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades filmu programmai

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades vēstījumiem starptautiskos literatūras, zinātnisko publikāciju, pētījumu projektos

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts mūzikas projektiem

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas vizuālās mākslas projektiem simtgades zīmē

ĀM | Latvijas Simtgades kulminācijas pasākumi ārvalstīs – reprezentablas diplomātiskās pieņemšanas par godu Latvijas valsts Simtgades svinībām

ĀM/LI | Latvijas valsts simtgades starptautiskās komunikācijas koordinēšana

KM/VSIA "Dailes teatris" | Teātra izrāde "Smiļģis"

LNB | Zinātnisko konferenču cikls "Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā"

LNB | Nacionālā enciklopēdija

KM | Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikumi, jaunu tradīciju iedibināšana un citi īpaši simtgadei veltīti pasākumi plašai sabiedrībai Latvijā un tautiešiem ārvalstīs. Jauniešu iesaistīšana Latvijas valsts simtgades sagatavošanā un īstenošanā, jauniešu aktivitāšu un pasākumu īstenošana

KM | Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas un digitālās komunikācijas nodrošināšana, komunikācijas akcentu (kampaņu) īstenošana, iesaistes un līdzdalības mehānismu īstenošana, informācijas skaidrošana, simtgades pasākumu publicitāte

KM | "Latvijas skolas somas" ieviešana

KM | Latvijas valsts simtgades biroja kapacitātes stiprināšana sekmīgai svētku norises sagatavošanai, koordinēšanai un norišu nodrošināšanai

KM/LNSO | Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra starptautiska sadarbība ar Baltijas valstu, Ziemeļvalstu, Vācijas un Francijas koncertorganizācijām – Latvijas profesionālās mākslas popularizēšana pasaulē, mārketinga tīkla izveide, komponistu jaunrades veicināšana, jauno speciālistu vasaras kursi

KM/LTDS | "Baltijas Drāmas forums 2020"

 

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums 2019. gadā (PDF):

EM/LIAA | Biznesa informācijas centrs "Magnetic Latvia" starptautiskajā lidostā "Rīga"

LR | Latvijas Radio programmu veidošanai un izplatīšanai laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim 

LTV | Multimediāli vēsturiskie cikli Latvijas Televīzijā, īpaši adresēti bērniem un jauniešiem, izzinot Latvijas valsts simts gadu vēsturi

VM/PSMVM | Izstāde "Latvijas Sarkanais Krusts 100"

IzM/Biedrība NEXT | Projekts "TU.ESI.LV"

IzM/VISC | Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons"

ĀM | "Latvijas vērtības un vēstures stāsti - Latvijas valstij 100"

ĀM | Ilgtspējīga Latvijas nākotne 

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades filmu programmai

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades vēstījumiem starptautiskos literatūras, zinātnisko publikāciju, pētījumu projektos

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts mūzikas projektiem

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas vizuālās mākslas projektiem Simtgades zīmē

ĀM | Latvijas simtgades kulminācijas pasākumi ārvalstīs - reprezantablas diplomātiskās pieņemšanaspar godu Latvijas valsts simtgades svinībām

ĀM/LI | Latvijas simtgades programma Latvijas Institūtā

DT | Starptautisks teātra forums 

LNKC | Kopienu teātra projekts "Šekspīrs satiek Blaumani"

LNB/LUVFF | "Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā"

LNB | Latvijas Nacionālā enciklopēdija

LNOB | I. Kalniņa operas "Spēlēju, dancoju" jauniestudējums 

LSO | Latvijas valsts simtgadei veltītā muzikāla izrāde "Suitu sāga"

LMA | Jaunās mākslas biennāles "Nākotnes māksla/Nākotnes zīmes" (Art Future/Future Signs)

KM | Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikumi, jaunu tradīciju iedibināšana un citi īpaši simtgadei veltīti pasākumi plašai sabiedrībai Latvijā un tautiešiem ārvalstīs. Jauniešu iesaistīšana Latvijas valsts simtgades sagatavošanā un īstenošanā, jauniešu aktivitāšu un pasākumu īstenošana

KM | Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas un digitālās komunikācijas nodrošināšana, komunikācijas akcentu (kampaņu) īstenošana, iesaistes un līdzdalības mehānismu īstenošana, informācijas skaidrošana, simtgades pasākumu publicitāte (mērķauditorija – Latvija, tautieši ārvalstīs)

KM | "Latvijas skolas somas" ieviešana

KM | Latvijas valsts simtgades biroja kapacitātes stiprināšana sekmīgai svētku norises sagatavošanai, koordinēšanai un norišu nodrošināšanai

KM/PBLA | Latvijas simtgades svinību pasākumi Latvijas diasporas mītnes zemēs

KM/PBLA | Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda konference "Latvija ārpus Latvijas simt gados"

LNSO | LNSO starptautiska sadarbība ar Baltijas valstu, Ziemeļvalstu, Vācijas un Francijas koncertorganizācijām – Latvijas profesionālās mākslas popularizēšana pasaulē, mārketinga tīkla izveide, komponistu jaunrades veicināšana, jauno speciālistu vasaras kursi

LNB | Ceļojošā izstāde "TIKS AIZLIEGTS. Baltijas grāmata 1918–1940"

KB | Kamerorķestra "Kremerata Baltica" un vijolnieka Gidona Krēmera starptautiskā turneja pasaulē

JVLMA | "Academia Baltica" orķestris 2019

Latvijas diasporas izcilāko meistaru – pasaulslavenu mākslas lielmeistaru un mūziķu izstāde, koncertu un literāro lasījumu cikls Latvijā

KM/LLMC | Latvijas valsts simtgades atzīmēšana: vizuālās mākslas prezentācija 2017., 2018. un 2019. gadā

KM/LNMM | Latvijas valsts simtgades atzīmēšana: vizuālās mākslas prezentācija 2017., 2018. un 2019. gadā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" | Vēsturisku notikumu rekonstrukcija "Kuģa SARATOV sagaidīšanai Liepājā - 100"

Valkas novada dome | Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets 2019. gada 11. novembrī

Valkas novada dome | Igaunijas un Latvijas dziesmu diena - Cimzem - 205

Cēsu novada pašvaldība | Cēsu kaujām - 100 

Cēsu novada pašvaldība | Dokumentāli izglītojoša filma skolām par Cēsu kaujām

Cēsu novada pašvaldība | Cēsu brīvības kauju simtgadei veltīti koncerti – K. Orfa "Carmina Burana" koncertuzvedums 2019. gadā un muzikālā hronika "1919. Visgarākā diena" 2021. gadā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" | Literāri scēniska oratorija "Kā ābeļdārzs ir brīvība!"

 

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums 2018. gadā (PDF):

EM/LIAA | Biznesa informācijas centrs "Magnetic Latvia" starptautiskajā lidostā "Rīga"

EM/LIAA | Starptautisks uzņēmējdarbības forums "Atklāj jaunas biznesa iespējas"

EM/LIAA | Vietējā tūrisma veicināšanas kampaņa "Atklāj Latviju"

ZM | "Lauki ienāk pilsētā"

IeM | Dokumentālās filmas par VP, VRS, VUGD no vēstures līdz mūsdienām, veidojot Latvijas valsts simtgadei stāstu par valsts sargu tēmu 

IeM | Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā

LR | Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana atbilstoši Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem

LTV | Latvijas Televīzijas Simtgades seriāls

LTV | Multimediāli vēsturiski cikli Latvijas Televīzijā

VM/PSMVM | Izstāde "Latvijas Sarkanais Krusts 100"

VM/PSMVM | Publisko lekciju cikls "Dodot gaismu, sadegu!"

VM/PSMVM | Virtuālā enciklopēdija "100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē"

VM/PSMVM | Ceļojošā izstāde "100 mirkļi Latvijas veselībā. 1918-2018"

VM/PSMVM | Slavas aleja "Ārstu zvaigžņu taka"

VARAM | Reģionu dienas – īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu kopums, akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot izzināt reģionus: Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības - Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt 

VARAM/LVAF | Kampaņas "Mana Jūra" iniciatīva "Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē"

VARAM/LVAF | FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise Latvijā

IzM | "100 gadi Latvijas zinātnē"

IzM | Latvijas pašvaldību 55. sporta veterānu-senioru sporta spēles

IzM/LSM | Latvijas Olimpiešu Goda zāle - Zelts. Sudrabs. Bronza.

IzM/Biedrība NEXT | Projekts "TU.ESI.LV"

IzM/VISC | Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons"

ĀM | "Latvijas vērtības un vēstures stāsti - Latvijas valstij 100"

ĀM | "Ilgtspējīga Latvijas nākotne"

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades filmu programmai

ĀM | Atbalsts Simtgades vēstījumiem starptautiskos literatūras, zinātnisko publikāciju, pētījumu projektos

ĀM | Atbalsts mūzikas projektiem

ĀM | Atbalsts Latvijas vizuālās mākslas projektiem Simtgades zīmē

ĀM | Reprezentablas diplomātiskās pieņemšanas par godu Latvijas valsts simtgades svinībām 

ĀM/LI | Latvijas valsts simtgades starptautiskas komunikācijas koordinēšana

LM/NVA | Brīvprātīgo godināšana ar Goda zīmes pasniegšanu starptautiskajā brīvprātīgo dienā. Īpaši pasākumi Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē

LM | Videofilma "Manas saknes ir stipras"

LM/VBTAA | Konference "Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20"

KM/VAK "Latvija" | Koncertcikla "Latvijas komponisti Latvijas simtgadei" noslēguma dižkoncerta īstenošana

KM/LNSO | Latvijas valsts simtgadei veltīti Latvijas vokālinstrumentālo un simfonisko jaundarbu radīšana un pirmatskaņojumi jaunu un paliekošu vērtību radīšanai Latvija valsts simtgadē

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | Latvijas valsts simtgades gada atklāšanas koncertuzvedums "Gaismas raksti"

KM/LNKC | Latvijas jauniešu simfonisko orķestru koncerts "Svētki ar orķestri"

KM/LNKC | Kopienu teātra projekts "Šekspīrs satiek Blaumani"

KM/LNB | Zinātnisko konferenču cikls "Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā"

KM/LNOB | Latvijas Nacionālās operas simtgades jubilejas koncerts "Mūsu operai 100"

KM/LNOB | Latviešu oriģinālbalets "Antonija #Silmači"

KM/LNOB | Latvijas valsts simtgades operas iestudējums bērniem

KM/LNOB | I.Kalniņa operas "Spēlēju, dancoju" jauniestudējums

KM | Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas un digitālās komunikācijas nodrošināšana, komunikācijas akcentu (kampaņu) īstenošana, iesaistes un līdzdalības mehānismu īstenošana, informācijas skaidrošana, simtgades pasākumu publicitāte (mērķauditorija – Latvija, tautieši ārvalstīs)

KM | 2018.gada 18.novembra un ar to saistīto pasākumu sagatavošana, norise (t.sk. deju uzvedums "Abas malas" "Arēnā Rīga", pasākumi pie Brīvības pieminekļa, Latvijas Nacionālajā teātrī u. c. norises vietās), atspoguļošana

KM | Programmas "Latvijas skolas soma" ieviešana

KM | Latvijas valsts simtgades biroja kapacitātes stiprināšana sekmīgai svētku norises sagatavošanai, koordinēšanai un norišu nodrošināšanai

KM/PBLA | Latvijas valsts simtgades pasākumu norise Latvijas diasporas mītnes zemēs

KM/PBLA | Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda konference "Latvija ārpus Latvijas simt gados"

KM/VAK "Latvija" | Koncerta Hamburgā (Vācijā) īstenošana

KM/VAK "Latvija" | Koncerta Viļņā (Lietuva) īstenošana

KM/VAK "Latvija" | Koncerta P. Čaikovska koncertzāles Lielajā zālē (Krievija) īstenošana

KM/VAK "Latvija" | Koncerta Baltijas mūzikas festivālā Berlīnē (Vācija) īstenošana

KM/LNSO | Baltijas simfonisko orķestru festivāls

KM/LNSO | Līdzdalība starptautiskā projektā "Ascolta!"

KM/LNSO | Koncertu sērija Eiropas valstīs

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | Latvijas profesionālo mūziķu dalības nodrošināšanai Baltijas mūzikas festivālā Berlīnē

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | Valsts Kamerorķestra Sinfonietta Rīga dalība Baltijas Mūzikas festivālā Zviedrijā

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | Latvijas Radio Bigbenda koncertprogrammas Ņujorkā un Vašingtonā

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | "Baltic Jazz Trio" koncerts Kanādā

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | Latvijas Radio kora turneja ASV un Kanādā

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | Latvijas Radio kora un Hotel Pro Forma izrāde "Neoarctic" Southbank centrā, Londonā, Lielbritānija

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | Laikmetīgās dejas projekts Londonā

KM/VSIA "Latvijas koncerti" | "Rothko in Jazz" Briselē, Ņujorkā un Londonā

KM/LNMM | Baltijas valstu nacionālo mākslas muzeju kopizstāde "Simbolisms Baltijas valstu mākslā"

KM/LNMM | Latvijas dalība Londonas dizaina biennālē Londonas grāmatu tirgus 2018. gada kultūras programmas ietvaros Apvienotajā Karalistē

KM/LNB | Ceļojošā izstāde "Baltijas grāmata 1918-1940" sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas nacionālajām bibliotēkām Tallinā, Rīgā, Viļņā

KM/LNB | Izstāde "Luters. Pagrieziens"

KM/LNOB | Latvijas Nacionālās operas un baleta viesizrādes Tallinā – Baltijas valstu operu projekts

KM/LNOB | Latvijas Nacionālās operas un baleta viesizrādes Viļņā – Baltijas valstu operu projekts

KM/VSIA LSO | Liepājas simfoniskā orķestra koncerts Indijā

KM/LNA | Dokumentāro liecību izstāde "Mēs gribam būt brīvi! Mēs būsim brīvi"

KM/VSIA "Kremerata Baltica" | Kamerorķestra "Kremerata Baltica" un vijolnieka Gidona Krēmera starptautiskās koncertturnejas nodrošināšana

KM/JVLMA | Projekts "Baltijas Akadēmiju orķestris"

KM/LKA | Eiropas teātra akadēmiju platformas Vasaras skola un festivāls "Brīvības iela"

KM | Latvijas dalība mākslas festivālā "Les Boreales" Kānā, Lejasnormandijā, Francijā

KM/Cēsu novada pašvaldība | Latvijas diasporas izcilāko meistaru - pasaulslavenu mākslas lielmeistaru un mūziķu izstāde, koncertu un literāro lasījumu cikls Latvijā

KM | Latvijas valsts simtgades atzīmēšana: vizuālās mākslas prezentācija 2017., 2018. un 2019. gadā

KM/LNMM | Dizainera Artūra Analta instalācijas "Matter to Matter" tehniskā pielāgošana Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja zāles specifikai

KM/Biedrība "Kim?" | Latvijas valsts simtgades atzīmēšana Francijā un Beļģijā: vizuālā māksla, 2018.gadā

KM/Latvijas Jaunā teātra institūts | Baltijas valstu simtgades sadarbības projekti skatuves mākslas nozarē Latvijā, Igaunijā un Lietuvā

KM/VAK "Latvija" | Latvijas valsts simtgades svinībām veltīta latviešu mūzikas prezentācija Ziemeļamerikā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" | Jauniešu iniciatīva "PILSĒTA izAICINA"

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" | Vēsturiskais notikums "Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā"

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" | Liepājas teātra jaunuzvedums "Liepāja Latvijas galvaspilsēta"

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" | Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas projekta "Staro" 30 Latvijas pilsētās

Valkas novada dome | Festivāls "Latvijas goda aplis"

Cēsu novada pašvaldība | Izstāde "Pirmais gads"

Cēsu novada pašvaldība | Kauju rekonstrukcijas "Cēsu kaujām – 100"

Cēsu novada pašvaldība | Dokumentāli izglītojoša filma skolām par Cēsu kaujām

Cēsu novada pašvaldība | Muzikālās hronikas "1919. Visgarākā diena" sagatavošana

Valmieras pilsētas pašvaldība | Tautsaimniecības attīstība Latvijas valsts 100 gados. Vidzemes uzņēmēju dienas "Ražots Vidzemē" un Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums

Valmieras pilsētas pašvaldība | Starptautiskais festivāls "Valmieras vasaras teātra festivāls 2019"

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" | Multimediāla uzveduma "Četri prezidenti" īstenošana

 

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums 2017. gadā (PDF):

EM/LIAA | Informatīvais stends par Latviju starptautiskajā lidostā "Rīga" (t.sk. video sižetu sērija par ārvalstu investoriem Latvijā) 2017.-2019. gadā

EM/LIAA | Latvijas tūrisma veicināšanas un apceļošanas kampaņa, akcentējot valstiskuma attīstības ceļu tēmu

IeM | Latvijas valsts simtgadei veltītu ozolu stādīšanas akcija "Apskauj Latviju" Latvijas pierobežas pašvaldībās un akcijas noslēguma pasākums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

IeM | Dokumentālās filmas par VP, VRS, VUGD no vēstures līdz mūsdienām, veidojot Latvijas valsts simtgadei stāstu par valsts sargu tēmu

LR | Latvijas Radio programmu veidošanai un izplatīšanai laika posmā līdz 2017. gada 31. decembrim

LTV | Televīzijas seriāla izveidei, kas vēsta par nozīmīgu laika posmu Latvijas vēsturē, būtiskākajiem pavērsieniem un latviešu lomu un varoņdarbiem valsts attīstībā

VM/PSMVM | Izstāde "Latvijas Sarkanais Krusts 100"

VM/PSMVM | Publisko lekciju cikls "Dodot gaismu, sadegu!"

VM/PSMVM | Virtuālā enciklopēdija "100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē"

VM/PSMVM | Ceļojošā izstāde "100 mirkļi Latvijas veselībā. 1918-2018"

VM/PSMVM | Slavas aleja "Ārstu zvaigžņu taka"

VARAM | Reģionu dienas – īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu kopums, akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot izzināt reģionus - Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības

VARAM/LVAF | Mana Jūra 2018. Tīra Latvijas piekraste – dāvana simtgadē

VARAM | FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise Latvijā

IzM/LSVSS | Latvijas pašvaldību 55. sporta veterānu-senioru sporta spēles

IzM/LSM | Latvijas Olimpiešu Goda zāle - Zelts. Sudrabs. Bronza

IzM/Biedrība NEXT | Projekts "TUESI.LV"

IzM/VISC | Latvijas valsts simtgadei veltītais projekts izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons"

ĀM | "Latvijas vērtības un vēstures stāsti – Latvijas valstij 100"

ĀM | "Ilgtspējīga Latvijas nākotne"

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades filmu programmai

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades vēstījumiem starptautiskos literatūras, zinātnisko publikāciju, pētījumu projektos

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts mūzikas projektiem

ĀM | Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas vizuālās mākslas projektiem Simtgades zīmē

ĀM | Latvijas Simtgades kulminācijas pasākumi ārvalstīs – reprezentablas diplomātiskās pieņemšanas par godu Latvijas valsts Simtgades svinībām

ĀM/LI | Latvijas valsts simtgades starptautiskas komunikācijas koordinēšana

KM/VAK "Latvija" | Koncertcikla "Latvijas komponisti Latvijas simtgadei" sagatavošanas darbi

KM/LNSO | Latvijas valsts simtgadei veltītu vokālinstrumentālo un simfonisko jaundarbu sagatavošana un izpildīšana

KM/LK | Latvijas valsts simtgades pasākuma "Gaismas raksti" sagatavošanas darbi

KM/LNB un LU VFF | Projekts "Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā", starptautiskas zinātniskas konferences

KM/LNOB | Latviešu oriģinālbaleta "Antonija #Silmači" sagatavošana

KM/LNOB | Operas iestudējuma bērniem sagatavošana

KM/LSO | Latvijas valsts simtgadei veltītās Liepājas simfoniskā orķestra muzikālās izrādes "Suitu sāga" īstenošana

KM/LNA | Dokumentāro liecību izstāde "Somu jēgeri Latvijā"

KM | Valsts teātri – Profesionālās mākslas daudzveidības un pieejamības nodrošināšana

KM | Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas un digitālās komunikācijas nodrošināšana, komunikācijas akcentu (kampaņu) īstenošana, iesaistes un līdzdalības mehānismu īstenošana, informācijas skaidrošana, simtgades pasākumu publicitāte (mērķauditorija - Latvija, tautieši ārvalstīs)

KM | 2018. gada 18. novembra un ar to saistīto pasākumu sagatavošana, norise (t.sk. deju uzvedums "Abas malas" "Arēnā Rīga", pasākumi pie Brīvības pieminekļa, Latvijas Nacionālajā teātrī u. c. norises vietās), atspoguļošana u.c.

KM | Latvijas valsts simtgades biroja kapacitātes stiprināšana sekmīgai svētku norises sagatavošanai, koordinēšanai un norišu nodrošināšanai

PBLA | Projekti Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs

KM/VAK "Latvija" | Koncertu sērijas Somijā, atzīmējot Somijas valsts un Latvijas valsts simtgadi, nodrošināšana

KM/LNSO | Baltijas valstu simfonisko orķestru festivāla īstenošana

KM/LNSO | Koncertu sērijas Francijā un citās Eiropas valstīs nodrošināšana

KM/LNMM | Baltijas valstu nacionālo mākslas muzeju kopizstāde "Simbolisms Baltijas valstu mākslā"

KM/LNMM | Latvijas dalība Londonas dizaina biennālē Londonas grāmatu tirgus 2018. gada kultūras programmas ietvaros Apvienotajā Karalistē

KM/LNB | Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde "Baltijas grāmata 1918-1940" sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas nacionālajām bibliotēkām Tallinā, Rīgā, Viļņā

KM/LNB | Izstāde "Luters. Pagrieziens"

KM/LNOB | Operas apmaiņas viesizrāžu Baltijas valstu operu projekts

KM/LNA | Ceļojoša izstāde "Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi"

KM/LNMM | Latvijas valsts simtgades atzīmēšana: vizuālās mākslas prezentācija 2017., 2018. un 2019. gadā

KM/LLMC | Latvijas valsts simtgades atzīmēšana: vizuālās mākslas prezentācija 2017., 2018. un 2019. gadā

KM/Biedrība "Kim?" | Latvijas valsts simtgades atzīmēšana: vizuālās mākslas prezentācija 2017., 2018. un 2019. gadā

KM/Biedrība "Kim?" | Latvijas valsts simtgades atzīmēšana Londonas grāmatu tirgus 2018. gada kultūras programmas ietvaros Apvienotajā Karalistē: vizuālā māksla ar papildprogrammu 2017. un 2018. gadā

KM/LJTI | Baltijas valstu simtgades sadarbības projekti skatuves mākslas nozarē Latvijā, Igaunijā un Lietuvā

KM/LTDS | Baltijas valstu simtgades sadarbības projekti skatuves mākslas nozarē Latvijā, Igaunijā un Lietuvā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" | Jauniešu iniciatīva "PILSĒTA izAICINA"

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" | Vēsturiskais notikums "Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā"

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" | Liepājas muzeja ekspozīcija "Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā (Liepāja – Latvijas galvaspilsēta)"

Valkas novada dome | LPNP simtgadei veltīta tematiska tautas ekskursija ar vilcienu, tai skaitā vēsturiski muzikāli horeogrāfiskā inspirācija "Zvaigznes pār Valku 1917"

Valkas novada dome | Ekspozīcija "Valka – Latvijas neatkarības šūpulis"

Valkas novada dome | Starptautiska konference, veltīta 1917.-1918.gada notikumiem Valkā

Cēsu novada pašvaldība | Izstāde "Pirmais gads"

Cēsu novada pašaldība | Interaktīvā ekspozīcija bērniem un jauniešiem "Brīvības cīņas 1918-1920"

Valmieras pilsētas pašvaldība | Izrāde "Lūcis"

KM | Latgales kongresa simtgades pasākumu īstenošana

RĪCĪBAS KOMITEJA

Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojums Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju" likumi.lv/doc.php?id=272059

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu