Dokumenti

PROGRAMMU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam" (izskatīts Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī)  polsis.mk.gov.lv/documents/5787

Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei 2017.–2021.gadā” (izskatīts Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī) polsis.mk.gov.lv/documents/5498  

FINANSĒJUMS

Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769 „Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” likumi.lv/doc.php?id=287444

Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769 „Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” MK iesniegtās paskaidrojošās indikatīvo izdevumu tāmes ŠEIT .

RĪCĪBAS KOMITEJA

Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojums Nr.63 „Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju” likumi.lv/doc.php?id=272059

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu