Dara un rada

Latvijas valsts simtgades svinību radošā padome

Kultūras ministrijas sabiedriska konsultatīva institūcija priekšlikumu sniegšanai kvalitatīvas Svinību programmas satura izveidei. Tā sniedz priekšlikumus simtgades svinību mērķu un programmas pamatprincipu definēšanai, izskata iesniegtās idejas iekļaušanai simtgades svinību programmā, izskata svinību koncepcijas un vizuālā tēla piedāvājumus. Radošās padomes mērķis ir nodrošināt Svinību programmas satura izstrādi.

Padomes priekšsēdētājs:

Kultūras ministrs

Padomes locekļi:

Ivars Ījabs – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas asociētais profesors;

Uldis Leiterts – SIA „Infogr.am” līdzdibinātājs;

Asnāte Ziemele – Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” valdes priekšsēdētāja;

Māra Zālīte – dzejniece un dramaturģe;

Dāvis Sīmanis – kinorežisors;

Juris Dambis – Nacionālās Kultūras padomes priekšsēdētājs;

Uģis Bratuškins – Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns, arhitekts;

Mārtiņš Kaprāns – Sociālās atmiņas pētniecības centra atbalsta biedrības vadītājs;

Inese Indāne – Zīmolu ligzdas SIA „MATKA” vadītāja;

Daina Sirmā – dzejniece, skolotāja;

Pēteris Strautiņš – AS DNB bankas ekonomikas eksperts;

Sergejs Timofejevs – dzejnieks, tekstgrupas „Orbīta” pārstāvis;

Rūta Dimanta – Fonda „Ziedot.lv” vadītāja;

Vita Jaunzeme – Lielās talkas kustības vadītāja, biedrības „Pēdas” valdes priekšsēdētāja;

Jeļena Matjakubova – Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja;

Guntis Kuļikovskis – Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas vadītājs, Robotikas kluba līdzdibinātājs;

Dmitrijs Trofimovs – Krievu studentu korporācijas „Fraternitas Arctica” seniors un uzņēmējs;

Rihards Krastiņš – SIA „Saimnieks LV” valdes loceklis un nodibinājuma „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” valdes priekšsēdētājs;

Madara Ūlande – speciāliste sabiedrības līdzdalības jautājumos

Padomes sekretāre:

Ilze Tormane – Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja projektu koordinatore

Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteja

Rīcības komiteja nodrošina savlaicīgu un saskaņotu Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanu, izstrādājot Svinību pasākumu plānu, publicitātes pasākumu plānu un finansējuma tāmi, kā arī sekojot līdzi svinību sagatavošanas gaitai un uzraugot finansējuma izlietojumu.

Rīcības komitejas priekšsēdētājs:

Kultūras ministrs

Rīcības komitejas locekļi:

Ingūna Aire – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece;

Eiženija Aldermane – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;

Raimonds Aleksejenko – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

Romans Alijevs – Latvijas Valsts prezidenta Mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;

Ingus Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs;

Jānis Andersons – Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības vadītājs;

Gunta Arāja – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore

Agra Bērziņa – Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece;

Jānis Briedis – Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģiskās analīzes departamenta direktors;

Jana Bunkus – Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos;

Dana Goldfinča – Ministru prezidenta padomniece ārlietu jautājumos;

Raivis Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

Dace Kundrāte – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja; 

Dace Ķezbere – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja;

Irēna Liepiņa – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece;

Aija Mazitāne – Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektora asistente;

Līga Meņģelsone – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore;

Dins Merirands – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

Ilze Pavlova – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja;

Mārtiņš Perts – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes padomnieks ārlietu jautājumos;

Jolanta Plūme – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos;

Juris Radzevičs – Rīgas domes izpilddirektors;

Lelde Rāfelde – Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāre;

Maira Sudrabiņa – Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu kapitula sekretāre;

Vita Timermane-Moora – Ārlietu ministrijas Stratēģiskās komunikācijas projektu grupas padomniece, Simtgades publiskās diplomātijas programmas vadītāja;

Elita Turka – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece administratīvajos jautājumos;

Agnese Vaļuliene – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos;

Dace Vilsone – Kultūras ministrijas valsts sekretāre.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu