Jolantas Brezinskas dzimtas ciltskoks

Jolantas Brezinskas dzimtas ciltskoks — Latvija 100

Vieta: Latvijā: Rugāju novads

Jolantas Brezinskas dzimtas ciltskoks — Latvija 100

Datums:01.09.2015 — 01.06.2017

Jolanta Brezinska jau ilgstoši pievērsusies savas dzimtas vēstures pētniecībai un Latvijas 100 gadē saviem pēcnācējiem dāvinās dzimtas ciltskoku un digitalizētu senču foto arhīvu. Šis būs arī 3 laika dimensiju – pagātnes, tagadnes un nākotnes dzimtas apvienojums, kurā izzinātas dzimtas saknes un izcilākās dzimtas personības, tagadnes ieguvumi un kopīgi nākotnes plāni.

Rada un dara: Jolanta Brezinska