Slavas aleja "Ārstu zvaigžņu taka"

Slavas aleja "Ārstu zvaigžņu taka" — Latvija 100

Vieta: P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja teritorija, Antonijas iela 1, Rīga

Slavas aleja "Ārstu zvaigžņu taka" — Latvija 100

Datums:01.05.2018 — 31.05.2018

Latvijas ārstu slavas taka būs veids kā izteikt pateicību mūsu laikabiedriem ārstiem, kas ir devuši lielu ieguldījumu Latvijas sabiedrības ārstniecībai un attīstībai, kā arī uzlabots Rīgas pilsētvidi ar jaunu, atraktīvu objektu, papildinot muzeja piedāvājumu.

Taka iezīmēs ārstu kā sabiedriski aktīvu cilvēku nozīmību arī kopējās sabiedrības celšanā.

Projektu paredzēts turopināt nākamos 25 gadus pēc Latvijas 100.gadadienas. Projekta attīstība tiek uzsākta saistībā ar Latvijas Republikas 100.gadadienu, parādot cilvēku ieguldījumu mūsu valsts pastāvēšanā. Ideja, ka valsts ir katrs tās cilvēks un katrs mēs ar savām spējām un varēšanu veidojam valsti. Bez tam projekts ir ilglaicīgs, kas ir veids, ka parādīt, ka 2018.gads mums ir zināms robežstabs mūsu valsts pastāvēšanā un mēraukla padarītā novērtēšanai, taču valsts turpinās, un projekta realizācijas turpinājums nākamajos gados ir kā simbols tam, ka valsts izaugsme un valsts pastāvēšanas darbs turpinās.

Kopumā uz takas nākotnē (25 gadu laikā līdz 2043.gadam) varētu būt ap 100 izcilu ārstu elementu, kas veidos nobeigtu vides sabiedriski nozīmīgu patstāvīgu objektu.