Atklāts Aigara Bikšes tēlniecības darbs “Divi Raiņi” pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas

12.09.2018.

11. septembrī, Raiņa 153 dzimšanas dienā, pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas fonds “Mākslai vajag telpu”, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, atklāja Aigara Bikšes skulptūru “Divi Raiņi”, kas simboliski ietver ideju par latviešu lielumu, attīstību laikā un telpā un interesi par apkārt notiekošo.

Foto: Andrejs Strokins

Atklāšanas svētkos piedalījās un uzrunu teica Latvijas valsts prezidents Raimonnds Vējonis, mākslas mecenāts un fonda “Mākslai vajag telpu” valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns, Guntis Rāvis, kas arī ir mākslas mecenāts un viens no projekta atbalstītājiem, kā arī pats mākslinieks Aigars Bikše.

Prezidents Raimonds Vējonis savā uzrunā teica: ”Man ir patiess prieks šodien būt šeit. Dažas dienas iepriekš kādā sarunā sanāca saņemt gandrīz vai pārmetumus, ka Rainim ir vismaz jau četri pieminekļi, kādēļ vajadzētu vēl divus? Es gribētu atbildēt – Raiņa nekad nebūs par daudz, jo Rainis ir latviešu tautas neapšaubāms ģēnijs. Šis piemineklis atrodas starp diviem būtiskiem simboliem – starp latviešu likteņupi Daugavu un Latvijas Nacionālo bibliotēku, kas tās veidolu arī veido viens no Raiņa lugā aprakstīto stikla kalnu. [..]

Rainis bija starptautiski pazīstama personība, taču arī esot pasaules cilvēkam, Rainis saglabāja savu mīlestību pret saknēm, auklēja domu par brīvību un sirdī vienmēr paturēja mīlestību pret mājām – dzimteni. Rainim bija arī zināšanas, un zināšanas ir tās, kas cilvēkam palīdz augt un attīstīties. [..] Tādēļ ceru, ka mēs ikviens atradīsim laiku apsēsties uz šī soliņa starp diviem Raiņiem un samērot sevi ar ģēniju, kas dega par savu dzimteni un, cik daudz var izdarīt savai valstij.” 

Foto: Andrejs Strokins

Jānis Zuzāns, kurš, esot gan fonda valdes priekšsēdētājs, gan atbalstījis šīs skulptūras izveidi un uzstādīšanu pie biblotēkas, sacīja: “Latvijas 100 gadu jubileja ir iespējama pateicoties tādiem tautas dižgariem kā Rainis, kas veicinājis tautas identitātes stiprināšanu, savā daiļardē pievēršoties tādām tēmām kā tauta un tās pašapziņa, kultūras un mākslas nozīme, kā arī vērtības, uz kurām balstās latviešu cilvēka izpratne par sevi un savu piederību tautai. Katrā laikmetā ir nepieciešamas jauni identitātes stiprināšanas līdzekļi, un tādēļ fonds „Mākslai vajag telpu” šo augstvērtīgo Aigara Bikšes tēlniecības darbu novieto pie Gaismas Pils, kas ir viena no 21. gadsimtā radītajām liecībām, kam ilgi bijām brieduši, cerot, ka pēc laika, aiz šī tilta (domāts Akmens tilts), Kaļķu ielā 1 taps XX.gs. otrās puses mākslas muzejs. Tas ir nākamais solis, kas mums jāsper. Bet kamēr šis ceļš vēl ejams, šis mākslas darbs rod vietu pilsētvidē, bagātinot tās krāsainību un dažādību, un laužot vēl aizvien pastāvošus uzskatus, ka mākslai vieta tikai muzejos un izstāžu zālēs. Tieši pretēji – fonds „Māklsai vajag telpu” iestājas par mākslas jaunradi un tās pieejamību plašai sabiedrībai, ticot, ka mākslas objektu integrēšana publiskajā telpā kalpo ne tikai kā laikmeta nospiedums, bet tie arī atdzīvina pilsētas urbāno vidi, vienlaicīgi veidojot atsauces uz mūsu kultūras mantojumu, kas nolasāms un interpretējams ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Foto: Andrejs Strokins

Guntis Rāvis, arī projekta atbalstītājs, savā uzrunā teica: “r grūti iedomāties pasauli bez izcilas mākslas vai literatūras. Rainis bija viens no Latvijas literatūras dārgakmeņiem, kas sniedza ievērojamu ieguldījumu arī valsts attīstībā. Tāpēc esmu patiesi pagodināts atbalstīt Aigara Bikšes tēlniecības darbu "Divi Raiņi". Ceru, ka Raiņa ieguldījums kalpos par iedvesmas avotu arī turpmākām pārmaiņām sabiedrībā.” 

Toties mākslinieks, skulptūras veidotājs, Aigars Bikše, kas noslēdza arī oficiālās uzrunas, sacīja šādi: “Rainis nav tikai Latvijai nozīmīgs literāts, domātājs un politiskais darbinieks - viņš ir latviešu cilvēka vieduma un pašizaugsmes simbols. Ideja par izaugsmi zināšanās un iekšējā gudrībā ir iekodēta arī nacionālās bibliotēkas ēkas apjomā, no apakšas uz augšu, no plašā uz koncentrēto. Vienlaikus paša Raiņa kā domātāja ideju dzīvotspēja nākošajās paaudzēs manuprāt ir atkarīga no brīvības telpas, caur kuru jaunie lasītāji sastapsies ar Raiņa darbiem. Skulptūra “Divi Raiņi” komunicē ar šo brīvību izvēlēties un mudinājumu citu atstātajos priekšstatos atrast savu Raini.”

Pēc uzrunām sekoja Perpetuum Ritmico priekšnesums un laikmetīgās dejas dejotāju priekšnesums Lienes Skulmes horeogrāfijā.

Mākslas darbs tapis ar fonda “Mākslai vajag telpu”, Zuzānu ģimenes un Gunta Rāvja atbalstu, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Īpašu paldies fonds “Mākslai vajag telpu” izsaka aģentūrai Meduza un Dacei Ozolai.

 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu