Digitalizētie materiāli brīvā piekļuvē līdz bibliotēku pilnvērtīgas darbības atjaunošanai

12.06.2020.

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas "Periodika.lv" un Grāmatu portāls turpinās būt brīvā piekļuvē līdz brīdim, kamēr Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas publisko bibliotēku sniegtie pakalpojumi (tostarp apmeklējuma iespējas) dažādu Covid-19 ierobežojumu dēļ būs pieejami ierobežotā apjomā. To paredz noslēgtais līgums starp LNB un Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA).

Kopš 12. maija, kad Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, līdz šim brīdim bibliotēku pakalpojumi galvenokārt tiek sniegti elektroniskā formātā – piedāvājumā ir gan digitālās kolekcijas, gan datubāzes, gan attālinātas konsultācijas, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču un citu notikumu audio un video ieraksti (viss LNB e-pakalpojumu klāsts).

Īpašu ievērību guvušas periodisko izdevumu un grāmatu digitālās kolekcijas, tostarp Nacionālās enciklopēdijas vietne enciklopedija.lv, piedzīvojot apmeklētāju skaita pieaugumu no trim līdz pat astoņām reizēm vairāk nekā ikdienā pirms gada.

Tas skaidrojams ar to, ka šobrīd periodikas un grāmatu resursi pilnā apjomā skatāmi arī no datoriem vai mobilajām ierīcēm ārpus bibliotēku telpām, un abu iepriekšminēto resursu un Nacionālās enciklopēdijas saturs pastiprināti tiek izmantots attālinātā mācību un studiju darbā, kā arī pašizglītošanās un vienkāršas intereses nolūkos.

Piedāvājam galveno rādītāju statistikas salīdzinošo pārskatu par grāmatu un periodikas kolekcijām un Nacionālās enciklopēdijas apmeklējuma rādītājiem – par laikposmu no 2019. gada 12. marta līdz 31. maijam un no 2020. gada 12. marta līdz 31. maijam.

Statistika (pdf)

Grāmatu portāls, 2019. gada 12. marts–31. maijs:

  • apmeklējuši 15 500 unikālo lietotāju; 24 600 reižu, kopumā skatot 56 400 lapu. Vidējais lietotāju skaits dienā – 300 (maksimums – 410).

Grāmatu portāls, 2020. gada 12. marts–31. maijs:

  • apmeklējuši 30 700 unikālo lietotāju; 72 600 reižu; kopumā skatot 242 200 lapu. Vidējais lietotāju skaits dienā – 800 (maksimums – 2 800).

Periodika.lv, 2019. gada 12. marts–31. maijs:

  • apmeklējuši 30 400 lietotāju; 89 000 reižu, kopumā skatot 388 000 lapu. Vidējais lietotāju skaits dienā – 900 (maksimums – 1 200).

 Periodika.lv, 2020. gada 12. marts–31. maijs

  • apmeklējuši 71 900 unikālo lietotāju; 200 200 reižu; kopumā skatot 1 129 000 lapu. Vidējais lietotāju skaits dienā – 2 000 (maksimums – 5 000).
  • Kopumā lasītāji vēsturisko periodisko izdevumu izpētei veltījuši 4,5 gadus sava laika.

Nacionālā enciklopēdija, 2019. gada 12. marts–31. maijs:

  • apmeklējuši 35 200 lietotāju; 48 100 reižu; kopumā skatot 59 600 lapu. Vidējais lietotāju skaits dienā – 700 (maksimums – 1 000).

Nacionālā enciklopēdija, 2020. gada 12. marts–31. maijs:

  • apmeklējuši 221 250 unikālo lietotāju; 386 600 reižu; kopumā skatot 493 200 lapu. Vidējais lietotāju skaits dienā – 6 500 (maksimums – 8 000).

Statistikas dati iegūti, izmantojot Google Analytics.

Ievērojot Kultūras ministrijas sanitāro protokolu, šobrīd LNB apkalpo lasītājus arī klātienē 1. stāva ātrijā. Šeit, nodrošinot 42 lasītāju darba vietas un astoņas aprīkotas datorvietas, un divu metru savstarpējo distanci, vienlaicīgi var strādāt 50 personas. Pirms ierašanās lasītājiem jārezervē darba vietas (registracija.lnb.lv/) un iespieddarbi. Šādu lasītāju apkalpošanas un bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanas modeli paredzēts saglabāt līdz pat septembrim.

Plašāk par LNB apmeklējumu: ej.uz/LNB_atverta_26_maijs

 

Informāciju sagatavoja:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tel.: +371 26472501
E-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu