DU HSZI kultūras pētījumu centra pētnieki vada prāta spēli “Trāpi simtniekā!"

22.01.2019.

Pirmā 2019. gada sezonas prāta spēle “Trāpi simtniekā!” iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros notika Ikšķiles vidusskolā 17. janvārī. Prāta spēles mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas valsti un tās kultūras vērtībām, attīstīt kritisko domāšanu un spēju sadarboties komandā. Prāta spēli organizē Daugavpils Universitātes (DU) Humanitāro un sociālo zinātņu institūta (HSZI) Kultūras pētījumu centra pētnieki Dr. philol. Žans Badins, Dr. philol. Alīna Romanovska un Dr. philol. Ilze Kačāne sadarbībā ar biedrību “Kultūras artefakts”.

Ikšķiles vidusskolā tika novadītas četras prāta spēles, kurās iesaistījās 4., 5., 6., un 9. klases skolēni. Spēle uzlaboja skolēnu spēju saklausīt, sistematizēt un atlasīt informāciju, atšifrēt pareizo atbildi, paļaujoties ne tikai uz savām zināšanām, bet arī uz intuīciju un loģiku. Spēles laikā skolēni parādīja izcilas zināšanas par savu pilsētu un novadu, kā arī kļuva zinošāki par Latvijas galvaspilsētas un reģionu vēstures, kultūras, mākslas u.c. īpatnībām.

Katrā spēlē piedalījās dažāds komandu skaits: kopā – 19 komandu, vairāk nekā simts bērnu un jauniešu. Pirmo reizi spēlē „Trāpi simtniekā!” piedalījās ceturtās klases skolēni. Pārvarot uztraukumu, visjaunākie pasākuma dalībnieki parādīja labas zināšanas par Latvijas valsti un tās kultūras vērtībām, pilnveidoja prasmi strādāt komandā un ātri reaģēt.

Prāta spēles Latvijas skolās notiek iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, kas ir kompleksa, starpdisciplināra programma un tika veidota ar mērķi stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu, attīstīt kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstināt izglītības kvalitāti, kā arī mazināt sociālo nevienlīdzību.

Nākamā prāta spēle notiks Rīgas 69. vidusskolā 2019. gada 28. februārī.

Sīkāk par prāta spēli Ikšķiles vidusskolā ŠEIT.

 

Papildu informācija:
HSZI Kultūras pētījumu centrs
e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

Avots: du.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu