Informācija par iespējām piesaistīt finansējumu pasākumiem Latvijas valsts simtgades ietvaros

09.03.2016.

Piedaloties projektu konkursos, pašvaldībām ir iespēja piesaistīt finanšu līdzekļus tādu projektu realizēšanai, kas veicinātu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalību, sekmējot Latvijas valsts simtgades virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu.


Sākot ar aprīli pašvaldībām būs iespēja piesaistīt finansējumu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā „Latvijai 100”. Pašlaik Latvijas reģioni VKKF programmu ietvaros var pretendēt uz finansējumu VAS „Latvijas valsts meži” mērķprogrammā reģionu kultūras programmu konkursos pasākumiem, kuros ietverta arī Latvijas valsts simtgades prioritāte.


Plašāka informācija: http://www.vkkf.lv/#2780


Līdz 10. martam var pieteikties uz atklāto projektu konkursu Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmā 2016. gadam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” un „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”. Projektu mērķi ir sekmēt Latvijas valsts simtgades svinību īstenošanu, stiprinot Latvijas jauniešu valstgribu un piederības sajūtu valstij. Savukārt līdz 21. aprīlim ir iespēja pieteikties programmai „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos”.

Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/jaunumi

Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi, palīdzot jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.  

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu