Izdots eseju krājums "Latvijas diplomātijas gadsimts"

30.04.2020.

Īsi pirms 4. maija - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas - ir izdota grāmata "Latvijas diplomātijas gadsimts: Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās".

Šis eseju krājums tapis, godinot Latvijas ārlietu dienesta simtgadi un diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieku ieguldījumu Latvijas valsts izveidē un darbībā, kā arī gatavojoties Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure 100. gadadienai.

Foto: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrijaGrāmatā pirmo reizi ir apkopotas esošo un bijušo Latvijas ārlietu dienesta diplomātu un darbinieku esejas, kas aptver Latvijas diplomātijas norises simts gadu garumā, kā arī dažādus Latvijas Republikas ārpolitikas darbības virzienus un starptautisko attiecību aspektus. Izdevumā iekļauti gan vēsturiski fakti un vērtējumi, gan autoru profesionālā un personīgā pieredze Latvijas valsts neatkarības nodrošināšanā, tās interešu aizstāvībā un pārstāvībā, strādājot gan Rīgā, gan ārvalstīs.

Izdevuma "Latvijas diplomātijas gadsimts" idejas autors un sastādītājs Mārtiņš Drēģeris grāmatas priekšvārdā norāda: "Šķita būtiski no ilggadējiem diplomātiem, kuri lielākoties ir šīs grāmatas līdzautori, fiksēt nepastarpināti viedokli par viņu līdzdalību un veikumu starptautiskajās attiecībās. Grāmatas autoru galvenais vadmotīvs ir sniegt tiešu un personisku redzējumu, vērtējumu un viedokli par uzticēto jautājumu vai laikmeta ainu. Uzdrošinos apgalvot, ka grāmata ir vērtīgs Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmavots, jo visi autori īsāku vai garāku laikposmu profesionālo karjeru ir saistījuši ar Latvijas ārlietu dienestu."

Autori sniedz savu vērtējumu un analīzi par Latvijas diplomātijas simts gadiem, diplomātu galvenajiem uzdevumiem uz izaicinājumiem īsi pēc valsts izveidošanas, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gaitā un starptautiskajā atzīšanā de iure, kā arī Latvijas diplomātu un trimdas organizāciju lomu starpkaru periodā, Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbu, sadarbību ar diasporu un tendencēm 21. gadsimta diplomātijā.

Grāmatā arī iekļauti raksti par Latvijas divpusējām un daudzpusējām attiecībām, Eiropas integrāciju, drošības un aizsardzības politiku, ārējām ekonomiskām attiecībām, ārpolitikas juridisko ietvaru, kā arī publiskās diplomātijas un komunikācijas nozīmi un Latvijas ārlietu dienesta personībām.

Eseju autori ir Edgars Rinkēvičs, Gints Apals, Argita Daudze, Sandra Kalniete, Mārtiņš Virsis, Alberts Sarkanis, Gints Jegermanis, Eduards Stiprais, Sanita Pavļuta-Deslandes, Māris Riekstiņš, Ilgvars Kļava, Jānis Mažeiks, Gunda Reire, Ingrīda Levrence, Normans Penke, Iveta Šulca, Edgars Poļanskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Vija Buša, Guna Japiņa, Kristīne Līce, Raimonds Jansons, Artis Bērtulis, Baiba Braže, Mārtiņš Drēģeris, Silvija Križevica, Iveta Šķiņķe un Valdis Rūsiņš.

Eseju krājums "Latvijas diplomātijas gadsimts" ikvienam, bet jo īpaši starptautisko attiecību, politoloģijas, vēstures un tiesību zinātnes interesentam, atvērs līdz šim nezināmus un interesējošus notikumus un faktus no diplomātu ikdienas un novērotā starptautiskajās attiecībās.

Grāmata "Latvijas diplomātijas gadsimts" izdota apgādā "Zvaigzne ABC" un ir daļa no Latvijas ārlietu dienesta simtgades svētku programmas. Izdevums ir pieejams grāmatnīcās, kā arī elektroniskā formātā e-grāmatas veidolā.

 

Avots: www.mfa.gov.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu